... i Jego wypowiedź


11-12-2020 12:11:35

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu pogratulować tego, iż w świecie dynamicznych zmian jesteście ciągle obecni, zawsze zjednoczeni i doskonale adaptujecie się do zmieniającej się rzeczywistości. To niezwykle trudne zadanie, ale jak pokazuje Państwa przykład, możliwe.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o Przemyśle 4.0 – idei będącej odpowiedzią na dynamiczne zmiany technologiczne, które dzieją się z dnia na dzień, tu i teraz, na naszych oczach. XVIII w. zrewolucjonizowała maszyna parowa, XIX w. – napęd elektryczny, XX w. – elektronika i technologie informatyczne, a teraz wszyscy musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co niesie nam teraźniejszość i z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam mierzyć się w przyszłości?

Polski przemysł stoi na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Przed nami nowe wyzwania: robotyzacja, automatyzacja, programy rozwoju sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej, które na niespotykaną dotąd skalę diametralnie zmienią krajobraz gospodarczy państw. W ogólnym interesie jest więc odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian, w tym stworzenie środowiska zdolnego do rozwijania Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja staje się głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki. Kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój gospodarki cyfrowej są obecnie: Internet rzeczy, aplikacje i usługi oparte na chmurze obliczeniowej, automatyzacja, robotyzacja oraz nowe modele dystrybucji produktów i usług. Aby sprostać tym zmianom, zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i całe sektory, administracja publiczna, społeczeństwo, a także gospodarki krajowe, muszą dokonać tzw. transformacji cyfrowej. Przejawem adaptacji do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej i społeczeństwa w poszczególnych sektorach stały się m.in. koncepcje: Przemysł 4.0 (Industry 4.0), Motoryzacja 4.0. (Automotive 4.0) czy Logistyka 4.0 (Logistics 4.0).

Przygotowując polską gospodarkę do czekających ją wyzwań, powołaliśmy Fundację Polska Platforma Przemysłu 4.0, której głównym zadaniem jest pełnienie funkcji krajowego integratora, odpowiedzialnego za doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0” (Industry 4.0).

Kluczem do poznania istoty idei Przemysłu 4.0 jest jednak zrozumienie, że sama automatyzacja procesów nie jest jeszcze rewolucyjna, rewolucyjna jest dopiero umiejętność przekucia możliwości, jakie niosą nowoczesne technologie, na niespotykane dotąd modele biznesowe.

Należy zawsze pamiętać, że sukces nowych rozwiązań to przede wszystkim ludzie – kompetentni inżynierowie przygotowani na sprostanie nowym wyzwaniom. Transformacja cyfrowa opiera się na ludziach – ich zaangażowaniu i kompetencjach – a umiejętne włączenie ich w procesy, mentoring i inspirowanie jest kluczem do skutecznego zarządzania firmą w dobie rewolucji 4.0.

Inżynierowie są świadomi zmian zachodzących w obrębie ich zawodu. 70% z nich deklaruje, że w firmach, w których pracują, oczekuje się od nich zgłaszania nowych pomysłów dotyczących technologii produkcji lub wykorzystywania rozwiązań cyfrowych oraz przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Muszą być otwarci na zmiany, zarówno w swoim obszarze specjalizacji, jak i w zespole, w którym pracują.

Od specjalistów Przemysłu 4.0 oczekuje się umiejętności z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, ale także zespołami ludzkimi, w tym także sprawnego i skutecznego komunikowania się, elastyczności. Duże znaczenie w zawodach związanych z Industry 4.0 ma łatwość nawiązywania współpracy z przedstawicielami różnych działów. Na znaczeniu zyskują więc umiejętności komunikowania się, także międzykulturowego i przy użyciu narzędzi wirtualnych.

Automatyzacja, robotyka, wykorzystanie sztucznej inteligencji, Internet rzeczy oraz zaawansowane analizy danych sprawiają, że zmienia się rynek pracy w przemyśle. Według raportu McKinsey „Polska 2030. Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy” nawet 49% czasu pracy w Polsce stanowią czynności, które do 2030 r. mogą zostać zautomatyzowane. Przekłada się to aż na 7,3 mln miejsc pracy. Jednak nieuzasadnione są obawy, że skomputeryzowane maszyny i urządzenia zastąpią ludzi. Przemysł 4.0 będzie tworzył nowe miejsca pracy, często wymagające nowych kompetencji, ale wprowadzając tym samym polską gospodarkę na zupełnie nowy, wyższy poziom rozwoju gospodarczego i społecznego.

FSNT-NOT jest największym stowarzyszeniem skupiającym inżynierów i pracowników nauki. W środowisku polityczno-gospodarczym jest postrzegana jako niestrudzony rzecznik interesów swoich członków. Organizacja z sukcesem współpracuje w zakresie narodowej polityki naukowej, technicznej i gospodarczej, jak również angażuje się, także w skali międzynarodowej, w działalność organizacji takich jak FEANI – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych czy WFEO – Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich.

Na Państwa przykładzie widać, że w dobie cyfryzacji osobiste kontakty okazują się nie mniej ważne niż w przeszłości. Członkowie FSNT-NOT tworzą wzajemną sieć wraz z jej „kręgosłupem”: lokalnym, regionalnym, a także w skali całego kraju.

Z głębokim szacunkiem odnoszę się do Państwa odpowiedzialnej postawy wobec wyzwań gospodarki czy społeczeństwa.

Gratulując dotychczasowego dorobku, życzę Państwu wszelkiej pomyślności, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym, oraz realizacji założonych celów. Niech podsumowanie ostatnich lat Państwa obecności na rynku przywołuje uczucie dumy płynące z poczucia dobrze wykonywanych obowiązków, a także wyznacza kierunki na przyszłość. Życzę Państwu, aby praca zawsze przynosiła satysfakcję, wykonywane zadania dawały powód do zadowolenia, a codzienna działalność znajdowała uznanie w oczach społeczeństwa.

 

Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku.

Jarosław Gowina, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl