List gratulacyjny Dirka G. Bochara, sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI)


11-12-2020 12:30:22

                                                                                            Bruksela, 18 listopada 2020 r

 

Szanowna Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny,

Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI) to federacja profesjonalnych inżynierów, która zrzesza krajowe stowarzyszenia z 33 krajów europejskich. W ten sposób FEANI reprezentuje interesy ponad 6 milionów inżynierów w Europie. FEANI stara się o jeden, wspólny głos w zawodzie inżyniera w Europie i chce potwierdzić i rozwinąć zawodową tożsamość inżynierów. Poprzez swoją działalność i usługi, zwłaszcza nadawanie tytułu zawodowego EUR ING, FEANI ma na celu ułatwienie wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynierskich w Europie oraz wzmocnienie pozycji, roli i odpowiedzialności inżynierów w społeczeństwie.

Polska od 1992 roku jest bardzo aktywnym przedstawicielem krajowym naszej Organizacji. W imieniu FEANI serdecznie gratuluję FSNT-NOT 75-lecia. Jestem przekonany, że współpraca między FEANI i FSNT-NOT, która zawsze była wzorowa i owocna, będzie się nadal rozwijać w przyszłości.

Wyrażam moje mocne poparcie i uznanie dla 115-lecia Domu Techników w Warszawie oraz 155-lecia magazynu Przegląd Techniczny, który słynie z artykułów na wysokim poziomie i wkładu naukowego.

Zjednoczeni we współpracy życzymy udanego obchodzenia jubileuszu FSNT-NOT w Domu Technika,

Z poważaniem i życzeniami,

Dirk G. Bochar

sekretarz generalny Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI)

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl