List gratulacyjny Gonga Ke, Prezesa Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO)


11-12-2020 12:36:17

                                                                                            Paryż, 19 listopada 2020 r.

                                                                                           

Szanowna Pani Prezes,

Z wielką przyjemnością zwracam się do polskiego środowiska inżynierskiego z okazji 75-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT).

W imieniu Zarządu oraz członków Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich serdecznie gratuluję tego imponującego jubileuszu, który świadczy o sile i jedności zawodu inżyniera w Polsce na przestrzeni dziejów.

FSNT-NOT wniósła nie tylko znaczący wkład w Wasz wspaniały kraj, ale także w rozwój inżynieryjny świata. FSNT-NOT była jedną z pierwszych organizacji członkowskich, która wzięła udział w tworzeniu WFEO w 1968 roku, kiedy odbyła się inauguracyjna „Międzynarodowa Konferencja Organizacji Inżynierów” w UNESCO w Paryżu. Po przyjęciu pierwszej Konstytucji WFEO, Walne Zgromadzenie wybrało pierwszy Komitet Wykonawczy WFEO składający się z 10 członków, w tym Pana A. Gojowicza.

Z niecierpliwością czekam na dalszą wymianę z Państwem, aby wzmocnić istniejące więzi między FSNT-NOT i WFEO oraz opracować nowe ścieżki naszej współpracy w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Kluczowe znaczenie ma to, aby główne krajowe organizacje inżynieryjne przyczyniły się na poziomie globalnym do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Życzę Tobie i naszym polskim kolegom wszelkich sukcesów w nadchodzących latach i mam wielką nadzieję, że spotkam się z Tobą i innymi polskimi kolegami na nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez WFEO lub FSNT-NOT.

Z najlepszymi pozdrowieniami,

 

Gong Ke,

Prezes Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl