Konkurs PKN


01-02-2021 15:19:17

      Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje 9. Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”, którego tytuł brzmi: „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0)”. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich z całej Polski i potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia br. Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Cele konkursu:

  • upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej przekonania o roli norm technicznych w codziennym życiu,
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm,
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

 

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”, „Grafika” i „Film”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia br., wyłącznie w formie elektronicznej,
na adres: pknkonkurs@pkn.pl

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
i mailowo. W czerwcu, zależności od sytuacji epidemiologicznej, planowana jest konferencja poświęcona normalizacji w przemyśle 4.0., wówczas odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród.

Więcej informacji na: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/ix-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja%E2%80%9D

Kontakt: e-mail: pknkonkurs@pkn.pl, tel. +48 693 665 855

Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy

i Technologii, OHP, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Opieka metodyczna: ORE, KCER, ŁCDNiKP, OEIiZK.

Patroni medialni: Perspektywy.pl, Studia.pl, „Przegląd Techniczny”, „Problemy Jakości”, magazyn „TIK w Edukacji”

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl