Parlament 434 milionów. Unia wspiera konsumentów, Europa na rzecz edukacji i mobilności


12-02-2021 19:14:49

Unia wspiera konsumentów

Konsumenci w UE powinni mieć możliwość skutecznego dochodzenia praw przysługujących im względem przedsiębiorców na takiej samej zasadzie, jak przedsiębiorcy są uprawnieni do sprzedawania swoich produktów i usług wszystkim konsumentom na jednolitym rynku.

Parlament Europejski pracuje nad nadaniem większych praw konsumentom. Nowe przepisy, uchwalone jeszcze pod koniec listopada ub.r., pozwolą na zbiorową ochronę nabywców przed nieuczciwymi przedsiębiorcami przez upoważnione podmioty przedstawicielskie. Szczególnie w przypadku spraw transgranicznych czy dotyczących producentów wielonarodowych specjalnie upoważnione podmioty mogą być nieocenioną pomocą w dochodzeniu swoich racji, mogących skutkować sądowym nakazem zaprzestania szkodliwych praktyk czy przyznaniem rekompensat finansowych. Jednocześnie zadbano, żeby prawo do sądu nie było nadużywane – pokrycie kosztów rozpraw będzie należało do przegrywającego, zasadą jest także unikanie odszkodowań karnych. Odpowiednie procedury zabezpieczą przed ewentualnymi konfliktami interesów i będą stanowić barierę przed nadużywaniem powództw. Kraje członkowskie będą miały 24 miesiące (od daty publikacji), by dostosować się do tych przepisów, a w ciągu kolejnych sześciu powinny rozpocząć ich stosowanie.

W rezolucji uchwalonej w listopadzie ub.r. posłowie wezwali też do wprowadzenia odpowiednich przepisów, poszerzających prawa nabywców w przypadku konieczności reperowania wcześniej zakupionych towarów (np. wydłużenie okresu gwarancyjnego, zapewnienie gwarancji na części zamienne czy informowanie o możliwościach naprawy i konserwacji). Takie przepisy pozwoliłyby na zmniejszenie ilości odpadów, a w przypadku dodania odpowiedniego znakowania produktów ze względu na ich trwałość umożliwiłyby bardziej przemyślane i racjonalne zakupy.

W kolejnej rezolucji posłowie nawołują do zwiększenia bezpieczeństwa produktów. W celu polepszenia konkurencyjności europejskich firm wszystkie dobra wprowadzane na rynek unijny powinny spełniać te same zasady bezpieczeństwa, które obowiązują firmy rodzime. Dzięki temu oferta, którą przedstawia się konsumentom, będzie łatwiej porównywalna i umożliwi dokonywanie korzystniejszych wyborów.

Nowe warunki dotyczą także oprogramowania. Komputeryzacja obejmuje coraz więcej obszarów działalności, a sztuczna inteligencja przechodzi już ze sfery literatury i filmu do codzienności. „Inteligentne” dobra mogą jednakże być zarówno pożyteczne, jak i niebezpieczne, dlatego posłowie wzywają do opracowania mechanizmów kontroli w przypadku produktów mogących zagrozić bezpieczeństwu korzystających. To samo dotyczy także produktów służących ochronie zdrowia, które, jak pokazało wiele przykładów w momencie wybuchu pandemii, jeśli nie spełniają odpowiednich warunków, mogą znacznie utrudnić akcje ratunkowe czy prewencyjne. Ujednolicenie zasad bezpieczeństwa towarów ułatwi reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Europa na rzecz edukacji i mobilności

Posłowie debatowali nad przyszłością programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Ustalono wstępnie priorytety programu: ideą jest włączenie tej grupy studentów, która do tej pory w małym stopniu korzystała z możliwości stypendium (np. osoby, dla których barierę stanowi mieszkanie w odległych miejscowościach, ograniczone możliwości finansowe, pochodzenie ze środowiska imigrantów, posiadanie któregoś stopnia niepełnosprawności). Pomoc miałaby mieć formę dodatkowych świadczeń lub płatności z góry. Ustalono również, że zakres działania można rozszerzyć także na uczących się w ramach programów edukacyjnych dla dorosłych, takich jak zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego czy osobistego lub służących nabyciu kompetencji informatycznych.

W 2021 r. startuje również Europejski Korpus Solidarności na lata 2021-2027 dla osób z Europy i spoza niej. Priorytetem nadal pozostanie wolontariat, a jednostki goszczące będą zobowiązane do umożliwienia uczestnikom zdobycia wartościowych umiejętności i kompetencji. Również w przypadku Korpusu dodatkowe wsparcie będzie udzielane osobom z różnorodnymi barierami. Uczestnictwo w aktywnościach związanych z pomocą humanitarną tym razem wyjątkowo ma dotyczyć osób do 35 roku życia, a w obszarze działań solidarnościowych – do 30 roku życia.

oprac. ab

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl