Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Sławomir Jednoróg, Marcin Maciejewski


12-02-2021 19:33:23

Sławomir Jednoróg

Dr hab. inż. Sławomir Jednoróg, profesor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Studia magisterskie ukończył na kierunku Fizyki Technicznej ze specjalnością „Fizyka Rozszczepienia Jądra Atomowego”. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych został powołany na stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Skażeń Promieniotwórczych Środowiska.

W  1997 r.  został skierowany do pełnienia służby, jako obserwator wojskowy w misji pokojowej ONZ, w Angoli. Po powrocie z misji, w związku z odniesionymi w czasie jej trwania kontuzjami, został zdymisjonowany z zawodowej służby wojskowej (odznaczony  Medalem za rany i kontuzje nadanym przez Ministra Obrony Narodowej).

 Do  1999 r. pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku adiunkta  w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Zajmował tam kolejno stanowiska sekretarza naukowego i kierownika Pracowni Neutronowej Spektrometrii Aktywacyjnej i profesora Instytutu. W  2019 r.  Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Otwocka nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego fizyki za pracę pt.: „Wielowymiarowe funkcje wydajności rejestracji fotonów i ich zastosowanie w neutronice i monitoringu radiacyjnym”. Jej obszerne fragmenty były publikowane w dziale „Nauka” „Przeglądu Technicznego”. W 2020 r.  podjął pracę w charakterze profesora instytutu w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

Dr hab. inż. Sławomir Jednoróg jest autorem ponad 50 publikacji naukowych zamieszczonych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Był kierownikiem pięciu naukowych projektów międzynarodowych, m.in. dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, i jednego krajowego - dla Komitetu Badań Naukowych.

Został uhonorowany licznymi odznaczeniami,  m.in. Medalem Zasługi nadanym przez Sekretarza Generalnego ONZ, Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.  ab

Marcin Maciejewski                                   

Ukończył mechanikę płynów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedsiębiorca z woj. kujawsko-pomorskiego – twórca i właściciel firmy Modernplast z Łochowic koło Bydgoszczy, zaopatrującej zakłady przetwórstwa spożywczego i inne w wysokiej jakości taśmy modularne. Firma Marcina Maciejewskiego gwarantuje nie tylko długą żywotność tego systemu, ale także ochronę produktów przed niebezpiecznymi bakteriami. Bezpieczeństwo żywnościowe Modernplast osiąga m.in. dzięki dodatkom (związku na bazie cynku) do stosowanych tworzyw w procesie produkcji.

Wyroby firmy inż. Maciejewskiego mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym przy: pasteryzatorach, tunelach chłodniczych, blanszownikach oraz transporcie: ryb, mięsa, drobiu, warzyw, wszelkiego rodzaju wypieków, a nawet opakowań kartonowych. W ofercie Modernplastu są taśmy modularne wyprodukowane na bazie w pełni antybakteryjnego tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Gwarantują one aż 99% skuteczności w walce z niektórymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz grzybami drożdżopodobnymi.

Producent twierdzi, że dzięki temu, iż w taśmach modularnych brak jest migracji bakteryjnej, co potwierdzają testy, oraz brak jest szkodliwych dodatków, produkty spożywcze nimi przenoszone są bezpieczne dla zdrowia człowieka i natury. Ponadto tworzywo stosowane w taśmach modularnych spełnia warunki regulacji FDA.

Firma Modernplast opracowała własny system doboru odpowiedniego środka czyszczącego do konkretnego materiału taśmy, którym stara się zainteresować zakłady produkcji spożywczej, co mogłoby podnieść higienę wyrobów na wyższy poziom.

Ponadto zakład z Łochowic znany jest z akcji charytatywnych, m.in. takich jak udział w rajdzie Złombol (na odmłodzonych i wyremontowanych weteranach szos) do Chalkidiki w Grecji, z której dochód przeznaczono na wakacje dla najbiedniejszych dzieci. hp

W tekście wykorzystano fragmenty wywiadu Red. Marii Przegalińskiej dla pisma „Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny” 9-10/2020. (fot: własność firmy Modernplast)

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl