Chmury wyższego poziomu


13-03-2021 19:15:27

Potrzeba dorównywania konkurencji w cyfryzacji wymusza na przedsiębiorcach krytyczną analizę własnych  modeli biznesowych, dopasowanie  procesów oraz adoptowanie nowych technologii. Sprzyja temu przenoszenie operacji cyfrowych do chmur obliczeniowych.

Skalowalność, elastyczność oraz efektywność kosztowa – to tylko trzy powody,  dla których w ostatnich latach coraz większa liczba przedsiębiorstw szuka rozwiązań z chmury (cloud), lokując w niej  między innymi systemy ERP lub CRM, rozwiązania E-Commerce lub przechowywanie danych on-line.

Trudne pojęcia

Zasada działania chmury polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwieniu stałego dostępu poprzez komputery klientów. Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem klienta, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu, by zacząć korzystać z chmury obliczeniowej. Jest to więc tańsze i bezpieczniejsze, bo nie wymaga licznych opłat licencyjnych na nowe aplikacje dla własnego komputera.

ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) dotyczy identyfikacji zasobów – ludzkich i materialnych – niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów oraz optymalnych sposobów ich wykorzystania; CRM (Customer Relationship Management) organizuje, wspomaga i kontroluje kontakty z klientami w celu ich optymalnej obsługi. Aktualne problemy klientów, a także wewnętrzne ekspertyzy specjalistów wskazują, że dynamika przechodzenia do chmury w 2021 r. będzie jeszcze większa, a  przedsiębiorstwa coraz częściej  będą sięgać  do rozwiązań związanych z hybrydową architekturą wielochmurową (multi-cloud architecture). Chodzi o połączenie funkcji uzyskiwanych z działania w chmurze publicznej z funkcjami chmur prywatnych, czyli tworzonych wewnętrznie przez korporacje. Aby to osiągnąć,  różnorakie rozwiązania chmur zostaną  połączone ze sobą.

Eksperci sądzą, że  przede wszystkim niewielki koszt, szybkie wdrożenie (deployment) oraz wyższa elastyczność hybrydowych wielochmur zapewniają przedsiębiorstwom godne uwagi korzyści. Jako wdrożenie określa się wszystkie procesy niezbędne do użytkowania oprogramowania, w tym procesy do instalacji i konfiguracji oprogramowania na komputerach stanowiskowych (np. PC)  i/lub serwerach, zazwyczaj w przedsiębiorstwie. Celem jest kształtowanie bardziej efektywnego zarządzania  IT. By zapewnić praktyczną wykonalność wdrożenia, przedsiębiorcy posługują się specjalnymi programami i często samodzielnie opracowanymi skryptami wdrożeniowymi.

Dalekowzroczne strategie

Niewątpliwą korzyścią z wybiegających w przyszłość strategii wdrożenia jest jednolite środowisko oprogramowania. Strategie wdrożenia będzie można w przyszłości poddać także automatycznej aktualizacji. Systemy i bazy danych, obsługiwane przez rozproszone serwery, muszą być zabezpieczone przed nieautoryzowaną ingerencją z zewnątrz, a jednocześnie bezpiecznie i pewnie ze sobą  skomunikowane. Z punktu widzenia użytkownika aplikacje muszą funkcjonować jak jednorodny system.

Najnowsze trendy rozwojowe w obszarze chmur doprowadzą do zniwelowania granic pomiędzy publicznymi, ogólnie dostępnymi chmurami a tradycyjnymi centrami informatycznymi. Oczekuje się, że więcej przedsiębiorców będzie wykorzystywało strategiczne wpływy podejścia hybrydowego, który harmonizuje koszty, wydajność, bezpieczeństwo, zgodność wymagań  i zarządzania. Zostaną usunięte wszelkie ograniczenia, jakie blokowały powszechną dostępność technologii chmur w każdym środowisku infrastrukturalnym.

Racjonalizacja i bezpieczeństwo

Kto stymuluje ten proces upowszechniania hybryd? Są to wielcy dostawcy technologii oraz otwarte oprogramowanie (Open-Source-Software). Rozszerzają oni platformy w celu umożliwienia pracy w środowisku hybrydowym, które  będzie "hostowane" w centrach obliczeniowych i przez wielu dostawców chmur informatycznych.

Wszystko to wskazuje na rosnący trend w kierunku uporządkowania oferty aplikacji w sposób bardziej przemyślany i holistyczny. Ale nawet jeśli - dzięki przestawieniu na chmurę (cloud) i nowoczesne platformy - można osiągnąć korzyści o znacznej wartości, to jest to powiązane z wysiłkiem organizacyjnym, intelektualnym, a zwłaszcza finansowym.

Eksperci oczekują, że w 2021 r. strategie bezpieczeństwa w sposób bardziej zdecydowany dostosują się do hybrydowych chmur dzięki aplikacjom przygotowanym specjalnie do działania w chmurze (Cloud Native). Zaznacza się nowa tendencja rozwojowa w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ liczba obciążeń zadaniami, które realizowane są na podstawie mikrousług, stale rośnie. Technologia macierzystej chmury (Cloud Native) służyć będzie jako podstawa zaopatrzenia w nowoczesne cyfrowe funkcje. W tym przejściowym okresie rośnie więc liczba zagrożeń, ale wzrasta też liczba możliwych zabezpieczeń.  Strategie bezpieczeństwa Zero-Trust (rygorystyczna weryfikacja dostępu do danych na każdym etapie) staną się normą w dostosowywaniu się do nowoczesnego świata IT.

Erwin Halentz, Józef Trzionka, Roland Wacławek

 

 

 

 

 

Koncern Bosch łączy sztuczną inteligencję (AI) oraz Internet rzeczy (IoT), tworząc domenę AIoT.  Rozwiązania z zakresu AIoT  są m.in. w obszarze ochronie zdrowia i przyrody. (foto: Bosch)

 

 

 

 

 

Architektura hybrydowej chmury należy do przedsięwzięć podejmowanych przez producentów i sprzedawców samochodów. (foto: Erwin Halentz)

 

 

 

 

 

Współpraca Deutsche Bank i Google Cloud ma zapewnić bankowi dostęp do usług w chmurze oraz stymulować innowacje w produktach bankowych, które opierają się na nowoczesnych technologiach (foto: Deutsche Bank)

 

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl