Co pan na to, inżynierze? XI edycja programu LIDER


13-03-2021 20:16:06

63 laureatów w wieku od 25 do 39 lat uzyskało dofinansowanie swoich projektów na łączną kwotę 89 mln złotych – oto wyniki XI edycji programu LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 24 lutego 2021 r. podczas uroczystej Gali, zorganizowanej po raz pierwszy w formule on-line, podkreślano ogromną wartość pracy młodych naukowców i rolę inicjatyw zachęcających ich do rozwoju rodzimej nauki. W wydarzeniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

***

Tematyka projektów w XI edycji programu zdominowana była przez nauki inżynieryjne i techniczne, a na kolejnych miejscach uplasowały się nauki przyrodnicze, nauki medyczne i o zdrowiu oraz nauki rolnicze.

***

Celem prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Lider jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu zespołem podczas realizacji projektów.

***

Organizator przyznaje środki finansowe młodym naukowcom z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego, dzięki czemu mogą oni rozwijać zarówno kompetencje naukowe, jak i zarządcze.

Symboliczne czeki na rzeczywiste pieniądze przeznaczone na realizacje projektów wręczali młodym adeptom nauki minister Przemysław Czarnek i dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

***

Na samej górze listy rankingowej w XI edycji Programu LIDER znalazł się projekt dr inż. Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Jest to cenny wkład do leczenia raka piersi. Obecnie leczenie wymaga chemioterapii z użyciem toksycznych środków – bez jakiejkolwiek kontroli i pewności, że leczenie przynosi pożądane rezultaty. Projekt ogranicza chemioterapię do niezbędnego minimum. as

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl