Giełda wynalazków i projektów. Zbroje naszego czasu


13-03-2021 20:27:11

Bezpieczeństwo osobiste nabiera z każdym rokiem znaczenia; techniki niegdyś występujące pod szyldem bhp dziś już wkraczają coraz szerzej do życia codziennego. Centralny Instytut Ochrony Pracy w związku z tym również poszerza swoje zainteresowania. Potwierdza to udział w licznych badawczo-wdrożeniowych projektach unijnych przewidzianych na najbliższe lata.

Projekty te realizowane są w konsorcjach, w których obok CIOP-PIB bierze udział z reguły inny, wyspecjalizowany instytut techniczny oraz firma komercyjna, która gotowy projekt wdroży, dysponując możliwościami produkcyjnymi, gdyż nie chodzi tu o rozwiązania jednostkowe, lecz wyroby wielkoseryjne. Dofinansowanie z UE oscyluje wokół 2/3 kosztów.

Maska inteligentna?

Trwa właśnie praca nad ważnym projektem "Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu”. CIOP od lat ma osiągnięcia w dziedzinie powszechnie stosowanych ochron przeciwpyłowych. Tym razem celem jest opracowanie i wdrożenie technologii wielofunkcyjnych materiałów do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i życia oraz półmasek o kontrolowanej bioaktywności chroniących przed smogiem. Byłyby to więc w pewnym sensie maski "inteligentne". Do tego celu wykorzystana będzie technologia pneumotermicznego wytwarzania runa włókniny (ang. melt-blown). Przewiduje się zastosowanie wytłaczarek – jedno- i dwuślimakowych, co znacznie poszerzy możliwości dozowania modyfikatorów o działaniu absorpcyjnym i bioaktywnym. Pełne badania laboratoryjne na zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 pozwolą wprowadzić produkt na rynki UE. Nie ulega wątpliwości, że w obecnym czasie wygodna i trwała ochrona płuc o wyższej skuteczności będzie wyjątkowo pożądana. Projekt zakończy się w 2022 r.

Nie zamarznąć w górach

Wbrew nazwie "Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania" to nie jest tylko oferta dla ratowników, lecz dla wszystkich uprawiających forsowne działania wysokogórskie.

Przedmiotem projektu jest odzież wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie na skalę krajową. Integruje nowoczesne rozwiązania z dziedziny elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy. Zastąpienie ogrzewania biernego aktywnym pozwoli na zwiększenie jego skuteczności bez wpływu na mobilność, zaś personalizacja produktu podniesie komfort użytkownika. Zostaną przeprowadzone badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Prace nad systemem sterowania obejmą wybór sygnałów, rodzaj czujników, ich rozmieszczenie i komunikację z jednostką centralną. Opracowany zostanie inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację szablonów odzieży. Wynikiem fazy rozwojowej projektu będzie prototyp odzieży (bielizna, odzież wierzchnia i pośrednia), udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów. Zakończenie projektu - w końcu 2021 r.

Tylko dla pań bojowych

Wspólnie m.in. z Instytutem Moratex zostanie opracowana "Indywidualizacja systemu osłony osobistej" - system zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej (System DWKB) skrytego noszenia, stanowiącej kompatybilny,   dopasowany do ciała użytkownika system do całorocznego użytkowania, dla funkcjonariuszek służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym funkcjonariuszkom realizację zadań w różnych  warunkach operacyjnych.

Stale rosnący udział kobiet w służbach mundurowych wymaga dopasowania wyrobu do sylwetki ciała kobiety.

Zakłada się, że DWKB składać się będzie z podsystemów zaprojektowanych na podstawie przeprowadzonych pomiarów antropometrycznych ciała funkcjonariuszek (przy użyciu skanera 3D). Koniec projektu - w połowie 2021 r.

Giń, hałasie

"Opracowanie rozwiązań technicznych umożliwiających tłumienie hałasu z obiektów sieci gazowej" to projekt najbliższy założeniom bhp. CIOP jest liderem tych prac.

Na części stacji gazowych oraz tłoczni gazu występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w dzień. Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnej bariery akustycznej (układu przestrzennego rozpraszaczy dźwięku) w pobliżu instalacji wentylacji hal sprężarek, w tym również w strefie zagrożenia wybuchem. Prototyp będzie składał się z równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni rozpraszaczy dźwięku z wykorzystaniem dodatkowych lokalnych zjawisk rezonansu i pochłaniania dźwięku (tzw. struktury kryształów sonicznych). Pozwoli to na stworzenie tzw. przerw pasmowych – zakresów częstotliwości, w których fala akustyczna nie jest propagowana w strukturze. W obiektach sieci gazowej występuje hałas ze składowymi w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Obecnie stosowane rozwiązania w postaci tłumików akustycznych w instalacjach wentylacyjnych nie dają zadowalających rezultatów dla wąskopasmowych składowych częstotliwościowych. Wykorzystanie struktur kryształów sonicznych redukuje hałas w określonych wąskich pasmach częstotliwości, przy czym nie są to przegrody ciągłe i umożliwiają przepływ powietrza, i dają możliwość montażu obok instalacji wentylacyjnych. Nowy system wprowadzi znaczne udoskonalenie aktualnie stosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Zakończenie projektu - we wrześniu 2022 r.

jaz

 

 

 

 

 

Typy kamizelek ochronnych z Moratexu

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl