Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Piotr Kostro, Janusz Dyduch


13-03-2021 20:36:55

Piotr Kostro

Mgr inż. Piotr Kostro jest absolwentem Wydziału Techniki Rolniczej na Akademii Rolniczej w Lublinie. Jako mechanizator rolnictwa – jak przyznaje –  w życiu zawodowym zawsze wybierał pracę  związaną z nowymi technologiami oraz innowacjami na rynku. Zazwyczaj wiązała się ona z zarządzaniem i wdrażaniem nowych pomysłów.

Obecnie mgr inż. Piotr Kostro bierze udział w zarządzaniu spółką Radomskie Centrum Innowacji i Techniki w Radomiu, której właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Jest to jedyna firma w Europie posiadająca drukarki 3D o największym polu roboczym  oraz innowacyjnych technologiach wytwarzania (są to technologie LDT, SLA, SLM, SLS, do produkcji których używa się proszków metali, tlenku glinu, tlenku cyrkonu, ABSu, poliwęglanu, poliamidu PA).

Mając dostęp do najnowszych technologii, ma możliwość spełnić się jako inicjator oraz twórca innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych w ramach konsorcjów z przedsiębiorstwami oraz instytutami naukowo-badawczymi należącymi do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Pasją Piotra Kostro jest możliwość tworzenia takich „przestrzeni,” gdzie spotyka się wiedza naukowców z możliwościami technologicznymi. Wierzy, że łącząc te dwa elementy, można osiągać sukcesy w wielu dziedzinach.

Mgr inż. Piotr Kostro ma bogate doświadczenie zawodowe, w tym także  w biznesie. Na początku transformacji był właścicielem i prezesem kilku spółek oraz firm zajmujących się produkcją szeroko pojętej reklamy. Jego oczkiem w głowie była firma TECHMIX sp. z o. o., zatrudniająca kilkaset osób. Było to przedsiębiorstwo, które jako jedno z pierwszych w Polsce tworzyło nowe wzory w przestrzeni reklamowej. Współpracował z takimi międzynarodowymi gigantami, jak: Pepsi Co, Coca Cola, Philips oraz z praktycznie  wszystkimi browarami, kompaniami piwowarskimi, a także z większością światowych marek działających wówczas na polskim rynku.

Ma wiele prywatnych pasji, ale chyba największą jest sport żużlowy. hp  

Janusz Dyduch

Prof. hab. inż. Janusz Dyduch jest absolwentem Technikum Kolejowego oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Pracę rozpoczął w Instytucie Transportu PW, a w 1974 r. przeszedł do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. W 1994 r. rozpoczął pracę na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej, gdzie od 1997 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Systemów Sterowania. Jako pierwszy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (2003-2006) był odpowiedzialny za przystosowanie kolei polskich do wymagań Unii Europejskiej. W latach 2004-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch posiada wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem podręczników akademickich oraz ok. 250 artykułów. Wypromował 10 doktorów, wdrożył 14 patentów, otrzymał zespołową nagrodę „Mistrz Techniki – 1984” i Srebrny Medal „Eureka – 1986” w Brukseli. Zainteresowania Profesora dotyczą systemów transportowych, a w szczególności: analizy i badania  niezawodności systemów, informatyzacji systemów bezpieczeństwa ruchu, eksploatacji, modelowania procesów i systemów transportowych oraz projektowania i modernizacji.  Jego prace znalazły zastosowanie w praktyce: na kolei wprowadzono nowoczesne systemy sterowania ruchem, opracowano nowe  lub zmodernizowano już istniejące konstrukcje.

W latach 2009-2011 był jedynym polskim ekspertem w programie PHARE. Wykonał liczne ekspertyzy dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa, NIK, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firm producenckich z branży kolejowej.

Profesor jest wieloletnim członkiem ruchu stowarzyszeniowego. W latach 2008-2014 był wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT, a od 2014 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Hobby Profesora to: pływanie, piesze i rowerowe wycieczki, poezja. jmk

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl