Hazem M. Kalaji - Wyróżniony Inżynier 2020, Kategoria „Nauka”


16-05-2021 14:28:34

W obostrzeniach spowodowanych pandemią głównym problemem na uczelniach są ćwiczenia praktyczne, a przede wszystkim – laboratoryjne. Ich udział jest większy na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Choć zajęcia online wykluczają obecność studentów w laboratorium, to wykładowcy nauczyli się w pewnym stopniu rekompensować te przeszkody, np. odtwarzając filmy pokazujące, jak wygląda dana procedura badawcza. Sadzę, że przy założeniu istnienia u studentów chęci odbioru wiedzy (ale też odpowiednego przygotowania zajęć przez prowadzących), zdalna nauka nie obniży w sposób znaczący kwalifikacji absolwentów.

Biologia to nauka o życiu i może wspomóc walkę z pandemią na wielu płaszczyznach. To przede wszystkim badania prowadzone na samym wirusie, a także nad jego wpływem na organizm ludzki. Zbieramy o nim informacje, które docelowo są potrzebne m.in. do opracowywania leków czy szczepionek. Poszukujemy także innych możliwości zapobiegania zakażeniom tym wirusem, takich jak: biologicznie aktywna roślinna maseczka antywirusowa, opracowana przeze mnie i mojego partnera (wirusologa) dr. Seiya Sato (https://greensgreen. jp/), oraz cukierki o 100% naturalnym składzie, zwiększające odporność na wirusy (dwa patenty zgłoszone w 2020 r. w biurze patentowym Japonii).

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że pandemia spowodowała przewartościowanie u nas wszystkich. To nie jest ostatnia pandemia, więc wypracowane teraz mechanizmy być może zaowocują w przyszłości szybszą reakcją rządu na pierwsze zakażenia. Uważam, że kontrola nad laboratoriami musi być dużo bardziej zaostrzona. A wszystkie rządy świata powinny więcej zainwestować w naukę zamiast w przemysł wojskowy.