Międzynarodowy Dzień Elektryków MDE - 2021


22-08-2021 14:32:19

Elektryczna inżynieria, elektronika, energetyka zdominowały technikę naszego wieku. Tym większy szacunek i przypomnienie należy się osiągnięciom starszych pokoleń, by budować prestiż następców po fachu.

I nie inaczej stało się w wypadku Międzynarodowego Dnia Elektryków (MDM), obchodzonego od 1986 r. rokrocznie 10 czerwca.

Główne tegoroczne uroczystości MDE odbyły się – już po raz drugi z rzędu - w formule zdalnej. Dr inż. Piotr Szymczak, prezes ZG SEP - witający w imieniu organizatorów wszystkich biorących udział w uroczystościach MDM - podkreślił, iż dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników SEP.

W konferencji uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - Grzegorz Piechowiak, który w wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia szkolnictwa zawodowego, będącego gwarantem ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w sektorze elektroenergetycznym tzw. luki pokoleniowej. Przypomniał, że operatorzy systemów dystrybucyjnych i spółki sektora elektroenergetycznego poszukują dobrze wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły średnie i wyższe, które przygotowują do zawodu elektryka. Za pozytyw uznał fakt, że wiele spółek energetycznych współpracuje ze szkołami technicznymi, także wspiera je finansowo doposażając pracownie dydaktyczne, organizuje również praktyki i są to – zaznaczył - działania do których gorąco zachęca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, bowiem bez kadr nie byłaby możliwa transformacja sektora elektroenergetycznego, zmierzająca do udoskonalania na drodze do zeroemisyjnego rozwoju oraz silnego pobudzenia innowacji prowadzących do trwałego rozwoju gospodarczego poprawy efektywności i konkurencyjności. Na zakończenie swego wystąpienia G. Piechowiak stwierdził, że MDE to naturalna okazja, żeby serdecznie podziękować wszystkim pracownikom sektora oraz zaplecza naukowo-technicznego za ofiarną codzienną pracę i służbę.

Znaczące jubileusze

W tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. I to im poświęcona została pierwsza część konferencji. 140 lat temu w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu. W jej trakcie zwołano po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obradował  od 15.09 do 5.10.1881 r.

Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu - 25 sierpnia 1891 r. przesłano energię elektryczną na odległość 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod powszechną elektryfikację i budowę nowej cywilizacji technicznej. Zagadnieniom zmieniającym kształt naszej cywilizacji poświęcono referat „Michał Doliwo Dobrowolski (na zdjęciu) – osoba i dzieło oraz narodziny nowej cywilizacji naukowo-technicznej”, którego autorami byli: dr inż. P. Szymczak (Polska), prof. dr hab. inż. Viktor Y. Biespalov (Rosja), dr hab. inż. Dimitry A. Borodin (Rosja), z referatami występowali też przedstawiciele: Niemiec, Ukrainy, Szwajcarii i Łotwy.

Aktywność uhonorowana

Podczas wideokonferencji odczytano komunikat informujący o przyznanych przez ZG SEP honorowych wyróżnieniach. Ogłoszono też wyniki prac jury konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego, któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk: Na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP oraz wyniki XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, które przedstawił dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. UTH.

„The Engineers Band”, czyli Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej pod batutą Dariusza Łapińskiego dedykowała elektrykom i ich przyjaciołom w dniu ich święta specjalny muzyczny program. Zaprezentowano też filmy partnerów obchodów MDE 2021: ENEA Operator sp. z o.o., ZPSA S.A.

Apel w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich skierowany do członków SEP i społeczności elektryków w Polsce w sprawie aktywnego włączenia się w walkę z koronawirusem przedstawili mgr inż. Lech Żak oraz prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE.

Organizatorem MDE 2021 był Zarząd Główny SEP przy współpracy z Oddziałem Szczecińskim SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Radą Naukowo-Techniczną SEP, Centralną Komisją Współpracy z Zagranicą SEP, Centralną Komisją SEP ds. Legislacji, Zespołem koordynacyjnym SEP ds. COVID oraz Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Patronami wydarzenia byli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komitet Elektrotechniki PAN, Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej SEP, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Polski Komitet ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie SEP, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polska Sekcja IEEE.

Konferencja z okazji święta elektryków, po raz kolejny pokazała, że SEP pielęgnując tradycję i pamięć o wielkich elektrykach jednocześnie włącza się w rozwiązywanie bieżących problemów nauki, techniki i gospodarki. Potwierdzeniem tego była m.in. sesja „Elektrycy w walce z COVID-19”.

AB/MB

W ustanowieniu święta elektryków szczególny wkład mają elektrycy polscy. Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), 27 czerwca 1985 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 1986 Rokiem André Marie Ampère’a i aby dzień 10 czerwca (wybitny uczony zmarł 10 czerwca 1836 r.) stał się Dniem Elektryka na całym świecie.

***

Moderatorami poszczególnych sesji byli: mgr inż. Marek Grzywacz, wiceprezes SEP, dr inż. P. Szymczak, prezes SEP, dr hab. inż. S. Cieślik prof. UTP, dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr., dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. PG, prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. n. med., mgr inż. Aleksander Sieroń.

***

Trzecie ważne wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia istnienia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Mówili o nim: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan, doc. dr. inż. Wojciech Urbański – prodziekan oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak.

W sesji pn. „Elektrycy w walce z COVID- 19” wygłoszono następujące referaty: prof. dr hab. n. med., mgr inż. Aleksander Sieroń; prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń: „Elektryczność w medycynie”; prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ „Elektroceutyczne metody w diagnostyce COVID – 19”; dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB: „Korzyści i zagrożenia stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji”; dr Uri Doman, Electrical Engineer, Chairman of the Israeli Committee of Illuminating Engineering (CIE), SEEEI, Izrael: “UVC as a Mean to Annihilate COVID19”; dr Harald Schöbel, UMCI Entrepreneurial School, OVE: “LED based UVGI - using UV-C LED technology for surface and air disinfections"; eng. Kamal Sethia, Chairman of the Indian Society of Lighting Engineers, Indie: Germicidal Ultraviolet Irradiation – UVGI.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl