Polska wita Szczyt Cyfrowy


22-08-2021 14:59:20

Internet United, czyli wolny, niepodzielny, wspólny internet. To hasło przewodnie Szczytu Cyfrowego 2021 (Internet Governance Forum/Światowe Forum Zarządzania Internetem,  IGF), którego organizatorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odbędzie się po raz 16. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 6-10 grudnia 2021 r.

IGF to międzynarodowa inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju Internetu oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem. Biorą w nim udział głowy państw z całego świata, przedstawiciele biznesu – w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Teoretycy i praktycy.

- To największe wydarzenie świata cyfrowego, o organizację którego Polska starała się przez kilka ostatnich lat – deklaruje Krzysztof Szubert, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021 oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej. – W grudniu w Katowicach z gośćmi z całego świata porozmawiamy o transformacji cyfrowej, rozwoju gospodarek, regulacjach, kierunkach, nabywaniu kompetencji, nowych zawodach i technologiach. Chcemy pokazać Polskę jako nowoczesne miejsce do prowadzenia biznesu. Miejsce, które myśli i rozwija cyfrowy świat. Podczas wydarzenia odbiorcom z różnych kontynentów zaprezentujemy m.in. nasz cyfrowy dorobek.

Szczyt Cyfrowy IGF 2021 będzie miejscem międzynarodowej debaty. Kilka tysięcy osób z całego świata będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału. W Katowicach omawiane będą globalne tematy i najlepsze praktyki związane z przestrzenią cyfrową. Spotkanie umożliwi dyskusję na równych prawach, różnym grupom interesariuszy świata cyfrowego: biznesowi, administracji, światu nauki, organizacjom pozarządowych i organizacjom technologicznym.

Szczyt odbędzie się w formule hybrydowej. Wezmą w  nim udział (osobiście albo online): Prezydent RP, Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, António Guterres, sekretarz generalny ONZ, Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji i przedstawicieli biznesu z całego świata.

Wydarzenie zakończy się m.in. przyjęciem „Katowice Protocol” – dokumentu, w którym zawarte zostaną najważniejsze, wypracowane podczas Szczytu, rekomendacje.

Organizatorzy chcą, aby IGF 2021 był ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Dlatego jednym z wydarzeń mu towarzyszących będzie Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF). boj.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl