Znamy najlepszych młodych badaczy


22-08-2021 15:01:06

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę stu najzdolniejszych polskich naukowców przed trzydziestką. Ponad połowa to kobiety. Są to laureaci i laureatki konkursu w programie START, w którym Fundacja co roku nagradza wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia badaczy.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

- Stypendia START to prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców. Ze względu na wysoki poziom konkursu nie jest łatwo je otrzymać. Laureatami zostają badacze, którzy, mimo że dopiero zaczynają karierę naukową, już mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami badawczymi. Chcemy im pomóc, aby ich potencjał się nie zmarnował, aby mogli rozwinąć skrzydła. – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. Aż 51% wszystkich nagrodzonych ma stopień doktora. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu. W tym roku najwięcej nagrodzonych reprezentuje nauki o życiu (biologia, medycyna, zastosowania, o Ziemi) – 33 stypendia. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Jagielloński (15 stypendystów), na drugim znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10) a na trzecim Uniwersytet Warszawski (8). Warto zauważyć, że w setce nagrodzonych nie brak absolwentów nauk technicznych.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia zostały ocenione jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało pięcioro laureatów:

- mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie,

- dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- mgr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

- mgr inż. Agnieszka Wołos z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie,

- mgr inż. Radosław Zajdel z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Fundacja przyznaje też wyróżnienie im. Prof. Adama Sobiczewskiego. dla laureata w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W tegorocznym konkursie został uhonorowany mgr Piotr Grochowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane z budżetu Fundacji, ze środków przekazanych przez partnera programu – Narodowy Bank Polski a także firmę SensDx i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, założone przez laureata FNP Dawida Nidzworskiego. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego.

Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl