Wydarzenia


22-08-2021 15:37:01

Kolektory uratują ciepłownictwo

Konkurs NCBiR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” szybko wyłonił lidera Jest nim Konsorcjum Rafako Innovation oraz Instytut Energetyki Odnawialnej. Projekt konsorcjum zakłada uzyskanie nawet 80% ciepła z OZE.  Budżet przedsięwzięcia to 38 mln zł. Koncepcja zakłada produkcję energii cieplnej z promieniowania słonecznego za pomocą wielkoskalowych kolektorów oraz rozwiązania power - to - heat czyli przetwarzania energii elektrycznej w ciepło. Dokonano symulacji  działania systemu w PEC Końskie  wskazując, że projekt jest możliwy technicznie i uzasadniony ekonomicznie. Węgiel zostanie wykorzystany jako rezerwa  szczytowa.

Niebawem asfalt antysmogowy

Lotos Asfalt i Politechnika Gdańska opracowują technologię produkcji asfaltu, który przyczyniać się będzie do redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Nowa mieszanka bitumiczna ogranicza stężenie toksycznych i szkodliwych substancji emitowanych przez samochody, m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu (NOx) i lotnych związków organicznych.

Zwycięstwo nad OPAL-em

Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował o przyjęciu skargi  Polski  na decyzję Komisji Europejskiej o zaakceptowaniu warunków działania gazociągu OPAL- lądowego przedłużenia gazociągu Nord Stream 1. Uznała nieprawidłowości proceduralne przy jej wydawaniu. W 2016 r KE przyznała odstępstwo od konkurencyjnych zasad Trzeciego Pakietu Energetycznego, co pozwalało Gazpromowi  na zwiększenie stopnia wykorzystania gazociągu. Polska wykazała, że z ogólnych zasad polityki energetycznej, określonych w Traktatach, Komisja Europejska była obowiązana do zbadania wpływu tego gazociągu na inne rynki, w tym rynek polski, czego nie zrobiła.

 

Jądrowe przyspieszanie

Ministerstwo Klimatu skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji energetyki jądrowej oraz towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw, oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Polski. Celem nowych regulacji jest m.in. usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją. Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce zostanie uruchomiony w 2033 r.

Startuje elektryczna flota

Firma spedycyjna DHL Express tworzy pierwszą na świecie zeroemisyjną sieć logistyczną, wykorzystującą transport elektryczny. Do 2024 r. wprowadzi dwanaście elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation.

W kwietniu br. DHL Express zakupił 100 elektrycznych samochodów dostawczych, a do 2030 r. planuje powiększyć swoją flotę w Europie o ponad 14 000 takich pojazdów. Grupa DP DHL, ma zainwestować 7 mld euro w projekty związane z zieloną logistyką, a 60%  floty mają stanowić pojazdy elektryczne. Samolot może być obsługiwany przez jednego pilota. Ładowanie niezbędne dla godzinnego lotu potrwa maksymalnie 30 minut. Proces ten może odbywać się podczas operacji załadunku i rozładunku. Może maksymalnie przewieźć 1 200 kg ładunku, a jego zasięg wynosi do 815 kilometrów. „Alice” zastąpi samoloty tłokowe i turbinowe.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl