Co pan na to, inżynierze? Prymusi pism technicznych 2020


22-08-2021 15:38:51

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki rozstrzygnęło w czerwcu XXXIV edycję Konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego. Do Konkursu zgłoszono 19 fachowych czasopism.

***

Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący oraz członkowie mgr inż. Marek Bielski, mgr inż. Bronisław Hynowski, mgr Janusz M. Kowalski – sekretarz oceniło nadesłane na konkurs czasopisma techniczne i popularnonaukowe za rok 2020. Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism i postanowiło przyznać:

w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę:

tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – numerowi 3 / 2020 czasopisma PRZEGLĄD BUDOWLANY, wydawca: Zarząd Główny PZITB

w grupie czasopism specjalistycznych:

tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – numerowi 9/2020 czasopisma

WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, wydawca: SIGMA-NOT

Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymały je:

– WIADOMOŚCI NAFTOWE I GÓRNICZE, nr 7/2020, Wydawca: SITPNiG

A także za nowatorską formę wydawania w formule online: POLISH TECHNICAL REVIEW, nr 3/2020, wydawca: SIGMA-NOT

***

Podsumowanie XXXIV edycji konkursu Numerus Primus inter Pares i wręczenie dyplomów odbędzie się po zluzowaniu wszystkich obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 w terminie późniejszym.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl