Giełda wynalazków i projektów. Czempioni INTARGU 2021


22-08-2021 15:47:45

Politechnika Śląska błysnęła i tego roku podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków INTARG®2021 serią bardzo ciekawych i różnorodnych wynalazków zdobywając medale Targów, a także Grand Prix Wystawy. O niektórych już wspominaliśmy. Wszystkie rokują nadzieje na wdrożenia i dalszy rozwój.

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii PŚ zdobyło także tytuł Menadżera Innowacji. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej stwierdził przy tej okazji, że rozwój badań na Politechnice miał kluczowy wpływ na uzyskanie statusu Uczelni Badawczej. Uczelnia uzyskała dostęp do szeregu programów konkursowych, otrzymała też spory zastrzyk finansowy, który zamierza przeznaczyć na inwestycje w kapitał ludzki.

Inspektor wielkiej budowli

Najwyższą nagrodę otrzymała „Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych” opracowana przez pracowników naukowych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. To dron, który może być wykorzystywany do inwentaryzacji, inspekcji i diagnostyki trudno dostępnych konstrukcji budowlanych. Platforma jest wyposażona w kamerę termowizyjną, kamerę wizyjną oraz czujniki temperatury, wilgotności i odczynu pH. Cechą szczególną jest unikalne w skali światowej, autorskie rozwiązanie diagnostyczne do oceny jakości zespolenia konstrukcji wzmocnionej zewnętrznymi nakładkami z włókna szklanego (FRP). Rozwiązanie jest chronione kilkoma patentami. Platforma może wspomóc prace przy odbiorze konstrukcji w trudno dostępnych miejscach np. na przęśle mostu nad rzeką na wysokości kilkudziesięciu metrów. Dron może być wykorzystany przede wszystkim w budownictwie mostowym czy infrastrukturalnym oraz np. w przypadku oceny skutków katastrof budowlanych a także do inwentaryzacji i oceny stanu obiektów zabytkowych. Wyposażenie drona pozwala na zdalną inspekcję również nocą lub w słabo oświetlonych miejscach. Pozyskane przez platformę dane integrowane są w cyfrowym modelu konstrukcji w środowisku BIM.

Uniwersalne woski polarne

Złoty medal i nagrodę Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznano za opracowanie „Nowej metody otrzymywania kwasów karboksylowych", stosowanej przy wytwarzaniu wosków polarnych w sposób tańszy i bardziej ekologiczny. Woski polarne stosuje się do otrzymywania stabilnych emulsji woskowych. Emulsje te stanowią bardzo liczną grupę produktów i półproduktów w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, papierniczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, produkcji farb i lakierów, włókienniczy oraz innych. Emulsja to układ złożony z dwóch faz - wody i cząsteczek wosku naturalnego lub syntetycznego. Zespołem badawczym kierowała dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ. Obecnie badane jest wykorzystanie wosków jako surowców olejów roślinnych w celu pozyskania estrów zapachowych, plastyfikatorów, środków antykorozyjnych i innych.

„Algorytm Sterowania Ruchem Głowic Urabiających Kombajnu Chodnikowego” również nagrodzono "złotem". Umożliwia automatyczne sterowanie parametrami i optymalizację urabiania; skał, betonu, asfaltu lub innych materiałów o własnościach podobnych do skał za pomocą maszyn urabiających. Algorytm może zwiększyć wydajność maszyny w porównaniu ze sterowaniem ręcznym, zmniejszyć energochłonność a także zużycie eksploatacyjne maszyny. Poza górnictwem może być wykorzystany w budownictwie, do urabiania betonu, skał a także w drogownictwie, gdzie stosowane są frezarki do asfaltu czy betonu. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. PŚ.

Robotyczny opiekun

Równie wysoko oceniono wynalazek „ROBO - ASYSTENT jako element wyposażenia Centrum Kontroli Osoby Starszej”. Projekt dotyczy platformy robotycznej w formie wielofunkcyjnego stolika wspomagającego osoby starsze do ułatwienia codziennego funkcjonowania oraz kontaktu z otoczeniem. Stolik składa się z bazy jeżdżącej z kamerą, półek, szuflad na sprzęt medyczny, rozkładanego blatu. Zintegrowany jest z komórką i aplikacjami umożliwiającymi między innymi zapisywanie wyników pomiaru ciśnienia, przypominaniu o piciu odpowiedniej ilości wody oraz podjeżdżanie w odpowiednie miejsce. - Platforma ta przeznaczona jest do usprawnienia pracy personelu sprawującego opiekę nad osobami zależnymi w szpitalach, domach opieki, jak również w domach prywatnych – mówi dr inż. Iwona Chuchnowska. ROBO-OLDI zaprojektowali pracownicy i studenci z Wydziałów Architektury, Inżynierii Biomedycznej i Mechanicznego Technologicznego pod opieką dr inż. Iwony Chuchnowskiej. (na zdjęciu)

Medal otrzymały także: „Dachówka Fotowoltaiczna" redukująca obciążenie dachu, wykonana metodą sitodruku, co znacznie obniża koszty. Autorzy: dr inż. Marek Szindler; dr inż. Magdalena Szindler z Wydziału Mechanicznego Technologicznego., „Innowacyjny Fotoniczny System Pomiarowy do zastosowań Biomedycznych" do zastosowania na oddziałach intensywnej terapii, gdzie pacjenci zakażeni są sepsą, a bardzo szybkie określenie rodzaju zakażenia czyli identyfikacja bakterii jest krytyczne. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bakteriami lekoopornymi. Tradycyjne testy wymagają 6-7 godzin do uzyskania wyniku, to rozwiązanie generuje wyniki praktycznie natychmiast. Liderem zespołu badawczego był dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ.

Brązowy medal otrzymał „Demonstrator Mobilnego Robota Dezynfekującego”, już przez nas opisywany. Może pracować w odległości do 1 km od stanowiska operatora przez 3 godziny, a w ciągu minuty zdezynfekuje 120 m2. Opracowany w zespole z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl