Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Jan Matuszewski, Piotr Szynkarczyk, Tadeusz Więckowski


22-08-2021 16:07:11

Jan Matuszewski

Dr inż. Jan Matuszewski ukończył Wydział Cybernetyki WAT w 1972 r. Odtąd pracuje w Instytucie Radioelektroniki (wcześniej Radiolokacji) w Wydziale Elektroniki WAT. Jest uznanym nauczycielem akademickim z dorobkiem ponad 11300 godzin zajęć dydaktycznych. Pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu, a od 5 lat kieruje Zakładem Systemów Radioelektronicznych. Opracował programy studiów inżynierskich i magisterskich, studiów podyplomowych i kursów metod przetwarzania sygnałów, rozpoznania obrazów i walki radioelektronicznej (WRE). Prowadził 170 prac dyplomowych. Jest autorem/współautorem 3 skryptów i podręcznika akademickiego pt. Walka radioelektroniczna w radiolokacji.

Jest wysokiej klasy specjalistą rozpoznania i WRE. Wyniki swych prac opublikował w 167 artykułach i referatach na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w 156 raportach technicznych i naukowych. Współorganizował 15 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Brał aktywny udział w pracach naukowo-badawczych w Instytucie i przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji w Warszawie oraz z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi w Zielonce, wdrażając do Sił Zbrojnych RP nowoczesne urządzenia rozpoznania sygnałów radarowych (ASYR, BREŃ-2, LENA-MD i GUNICA) oraz zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania rozpoznaniem elektronicznym WOŁCZENICA.

W l. 2000-2006 uczestniczył w pracach NATO-wskiej Grupy Doradczej, nad opracowaniem wymagań na bazę danych radarów. W l. 2009–2010 był ekspertem MON do oceny wniosków Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w ramach Joint Investment Programme w Brukseli. Uczestniczył w opracowaniu dla potrzeb SZ RP metodyki oceny skuteczności zakłóceń radiolokacyjnych oraz STANAGU 6009 wdrażającego do SZ RP bazę danych radarów zgodną z wymaganiami NATO.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Komendanta-Rektora WAT, medalami Ministra Obrony Narodowej, medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. bh

 

Piotr Szynkarczyk

Dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (specjalność: robotyka) i  studiów doktoranckich na Wojskowej Akademii Technicznej (specjalność: dynamika i sterowanie maszyn). Habilitację uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów w komercjalizacji innowacji i nowych technologii na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem Teksańskim w Austin (USA).

W warszawskim instytucie  Sieć Badawcza Łukasiewicz –PIAP był kolejno asystentem, adiunktem, kierownikiem, profesorem nadzwyczajnym, a obecnie dyrektorem naczelnym. Jego specjalizacja to bezzałogowe pojazdy lądowe i roboty mobilne wojskowe i cywilne. Jest jednym z konstruktorów pierwszych polskich robotów pirotechnicznych Inspector i Expert wykorzystywanych w portach lotniczych w kraju i za granicą. Autor i współautor 12 patentów i ponad 70 publikacji naukowo-technicznych w Polsce i zagranicą. Kierował wieloma projektami B+R finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, o  łącznym budżecie ponad 100 mln zł. Największy z nich to Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS (budżet 68 mln zł).

Członek m.in.: Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Komitetu Transportu PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Komitetu Monitorującego, a także International Association for Automation and Robotics in Construction.

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), a przez Ministra Obrony Narodowej RP Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2005).

Prywatnie pasjonat astronomii i astrofotografii –zaprojektował i zbudował obserwatorium astronomiczne. Interesuje się krótkofalarstwem i łącznością satelitarną. Wraz z synem buduje i pilotuje zdalnie sterowane modele latające, zajmuje się drukiem 3D oraz projektami elektronicznymi i budową amatorskich robotów. bh

Tadeusz Więckowski

Tadeusz Więckowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego a w 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Prof. Więckowski rozpoczął karierę zawodową w 1976 r. w Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. W 1980 rozpoczął pracę w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Pod koniec lat 80. awansował na kierownika Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. W 2002 roku awansował na stanowisko prorektora uczeni, odpowiedzialnego za współpracę naukową i przemysłową. W latach 2008-2016 kierował uczelnią jako rektor Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki.

Odznaczony doktoratem honoris causa Politechniki Lwowskiej i Moskiewskiego Instytutu Energetyki oraz Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Otrzymał również tytuł profesora honorowego nadany przez Uniwersytet Obuda na Węgrzech.

Działalność naukowa prof. Więckowskiego związana jest z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz telekomunikacją. Jego zainteresowania badawcze obejmują metody testowania EMC systemów i urządzeń, badania kompatybilności międzysystemowej, teorię anten i teorię propagacji fal radiowych. Jest współzałożycielem laboratorium EMC na Politechnice Wrocławskiej, które jest jednym z największych laboratoriów EMC w Polsce. Za całokształt prac związanych z badaniami naukowymi z zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, wdrożenia oraz działalność na rzecz gospodarki został nagrodzony dwoma nagrodami Prezesa Rady Ministrów w 2003 roku.

Prof. Tadeusz Więckowski posiada w swoim dorobku naukowym wiele monografii i podręczników, artykuły w czasopismach i konferencjach o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wiele zgłoszeń patentowych i patentów oraz ponad 600 opracowań na rzecz gospodarki. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl