Wodór z hałdy


18-09-2021 19:16:32

JSW Innowacje razem z Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Chemicznym Przeróbki Węgla i Instytutem Techniki Górniczej Komag opracowały wdrożeniową koncepcję zagospodarowania hałd po górniczych do celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Chodzi o czyste powietrze, czystą energię i gospodarkę obiegu zamkniętego z produkcją wodoru lub metanu. Wydobyciu węgla zawsze towarzyszyła skała płonna, składowana na hałdach. Razem z nią trafia tam od kilku do kilkunastu procent węgla, który także staje się niewykorzystanym „odpadem”. Na Śląsku jest ponad 150 hałd, które mocno wpływają na środowisko.

Jednym z najważniejszych problemów jest palący się latami węgiel - źródło emisji CO2. Hałdy produkują też pył zawieszony, który według Światowej Organizacji Zdrowia jest jednym z największych zagrożeń atmosferycznych wpływających na zdrowie człowieka. Hałdy mocno wpływają też na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Trwale degradują okoliczne tereny. Szkodliwe związki chemiczne: siarkowodory, węglowodory, amoniaki i gazy cieplarniane - wpływają na człowieka, środowisko, zwierzęta, generalnie na całą przyrodę. Projekt doskonale wpisuje się w sprawiedliwą transformację obszarów po górniczych. Dotyczy nie tylko rewitalizacji  kopalń i terenów pokopalnianych, ale także rozwoju nowych technologii.

Na czym polega koncepcja?

Z hałdy zostanie odseparowany węgiel, który nie trafi do energetyki konwencjonalnej, ale zostanie poddany zgazowaniu, dzięki czemu uzyskamy wodór i gaz syntezowy. Wodór zostanie zmagazynowany i przeznaczony do transportu publicznego. Z kolei na zagospodarowywanych terenach hałdy powstaną gigantyczne farmy fotowoltaiczne. Nowe miejsca pracy, gospodarka obiegu zamkniętego i ekologia – to są kluczowe sprawy w tym projekcie.

Nie chodzi o koncepcję, badania i analizy, lecz o etap wdrożeniowy (poziom 8-9 w 10-stopniowej skali gotowości). Badano hałdę o tonażu ok. 40 mln t (hałdy mają powierzchnie od 50 do nawet 200 ha). Ze wskazanej hałdy można uzyskać rocznie ok. 27 t wodoru. To pozwoli zaopatrzyć w ekologiczne paliwo 2 tys. autobusów komunikacji publicznej w śląskiej aglomeracji. Przy realizacji projektu powstanie wiele nowych miejsc pracy, ponieważ jest to proces zaplanowany na ok. 20 lat. Ten projekt można implementować, multiplikować na inne hałdy i nie potrzeba nic zmieniać, ponieważ jest to proces powtarzalny.

bh

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl