Giełda wynalazków i projektów. Poskromić ogień, zimno, trucizny


19-09-2021 12:43:11

W numerze marcowym opisywaliśmy część serii innowacji z udziałem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB. Jest tych nowości znacznie więcej. Niektóre nie mają charakteru technicznego, np. dotyczą systemów organizacji, zadań kontrolnych czy też metod promocji działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Inne jednak są związane z techniką i to wyrafinowaną.

Uznanie może wzbudzać nadążanie CIOP-PIB  za aktualnymi potrzebami przemysłu i wymogami zabezpieczeń zdrowotnych.

Orzechy przeciwogniowe

Dobrym przykładem jest Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej autorstwa Kamili Sałasińskiej i Macieja Celińskiego. To dwuskładnikowa kompozycja dodawana do żywicy epoksydowej, zawierająca substancję syntetyczną oraz zmielone łupiny orzecha, która w przypadku pożaru powoduje ograniczenie palności i emisji dymu oraz mniejsze ilości toksycznych produktów rozkładu z tworzyw sztucznych. Pożyteczne zarówno w budownictwie, jak w przemyśle samochodowym.

Surowiec roślinny jest odpadem w postaci łupin jednego z gatunków orzecha o odpowiednim stopniu rozdrobnienia oraz opracowany uniepalniacz, będący pochodną aminokwasu. Składniki te po wprowadzeniu do polimeru i poddaniu go działaniu płomienia, powodują tworzenie na jego powierzchni warstwy izolacyjnej o budowie komórkowej, hamującej spalanie materiału. W rezultacie żywica epoksydowa modyfikowana w ten sposób charakteryzuje się większą stabilnością termiczną.

Najniższą palność oraz emisję dymu określono dla tworzywa zawierającego 5% zmielonych łupin orzecha laskowego i 15 % difosforanu histydyny. Ten skład tworzy znacznych rozmiarów silnie spęczniałą strukturę o licznych porach zamkniętych. Dzięki temu opracowany układ uniepalniający ogranicza emisję dymów poniżej poziomu określonego dla poszczególnych składników układu, co świadczy o powstaniu efektu synergii. Daje to lepsze wyniki od popularnego uniepalniacza dostępnego obecnie na rynku.

Rękawice rekordowo ciepłe

Dr hab. inż. Emilia Irzmańska kierowała projektem naukowym Opracowanie kryteriów oceny bezpiecznego stosowania rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania w warunkach uwzględniających zimne środowisko pracy. W związku z tym projektem powstał wynalazek rękawicy do zastosowań zawodowych z aktywnym systemem ogrzewania. Zespół z CIOP-u współdziałał tu z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW oraz fachowcami z dwóch komercyjnych spółek.

Skuteczna ochrona rąk w zimnym środowisku pracy jest tematem aktualnym, który dotyczy pracowników wielu branż, zwłaszcza w czasach rozbudowy magazynów-chłodni. Tradycyjne rękawice ciepłochronne zawierają dużą liczbę warstw materiałów zapewniających izolacyjność cieplną, przez co są mało wygodne. Dlatego opracowano chroniące przed zimnem ogrzewane rękawice, w których zastosowano nowoczesne materiały tekstylne oraz moduł pozwalający na aplikację pasywnych źródeł ciepła w postaci wkładów.

Moduł tekstylny stwarza możliwość indywidualnego dostosowania wyrobu do potrzeb użytkownika, z uwzględnieniem wymaganej ilości wydzielonego ciepła w czasie pracy, w różnych warunkach ekspozycji na zimno, zapewnia ergonomię użytkowania, w swoim składzie chemicznym zawiera związki mineralne ekologiczne, łatwo biodegradowalne i nieszkodliwe dla człowieka, charakteryzuje się niedużą masą, ma zredukowaną liczbę warstw izolacyjnych tekstyliów, co poprawia zręczność manualną.

Półmaska cytostatyczna

Cytostatyki są grupą leków stosowanych w walce z chorobami nowotworowymi przy chemioterapii. Są skuteczne, lecz nieobojętne dla układu oddechowego. W CIOP-ie opracowano półmaskę filtrującą do skutecznej ochrony zarówno personelu medycznego, jak i samego pacjenta. Maska daje najwyższą klasę ochrony FFP3NR chroniącą przed aerozolami zarówno z cząstek stałych jak i ciekłych. Skuteczność filtracji wynosi 99,6%, a opory oddychania są nieznaczne. Zawór wydechowy zmniejsza stężenie CO2 i wilgotność wewnątrz czaszy.

Innowacyjna jest struktura morfologiczna materiału filtrującego. Maski wytwarzane są w kolorach białym, różowym, niebieskim i zielonym, dają wysoki komfort użytkowania. Obecnie na rynku brak półmasek tej klasy chroniących przed cytostatykami.

jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl