Co pan na to, inżynierze? Bydgoszcz ma Politechnikę


19-09-2021 13:31:35

Od 1 września mamy w Polsce 15 politechnik. Nowa Politechnika Bydgoska zastąpiła dotychczasowy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP). Była to uczelnia niezwykle ważna dla Bydgoszczy, Torunia i całego regionu. W ciągu 70 lat wykształciła 70 tys. inżynierów. Jej absolwenci bez problemów odnajdywali się na rynku pracy. Są specjalistami w wielu dziedzinach, jako że UTP kształciła na 30 kierunkach.

***  

Władze nowej Politechniki zapowiadają rozwój i otwarcie nowych innowacyjnych kierunków, które wpiszą się w politykę zrównoważonego rozwoju. - Przez zmianę nazwy chcemy podkreślić inżynierski rodowód i kierunek, w którym chcemy się rozwijać – zapowiedział prof. Marek Adamski, rektor UTP w Bydgoszczy. Pełna nazwa to odtąd Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Inauguracja nowej formuły to kulminacyjny moment obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni. Na jej kampusie w Fordonie odsłonięto wielki, widoczny z daleka napis: „Politechnika Bydgoska”. Po posiedzeniu senatu zostanie oficjalnie odsłonięty.

***

Otwarto też Aleje Rektorów, która ma upamiętniać dotychczasowych rektorów bydgoskiej uczelni technicznej. Sprawa Politechniki Bydgoskiej połączyła nie tylko środowisko akademickie i miasto, ale i obydwie Izby Parlamentu i wszystkie kluby, które głosowały za zmianą. Dzięki takiej decyzji, nowy rok akademicki studenci rozpoczną już na Politechnice Bydgoskiej. jk.

 

 

Rektor prof. dr hab. inż. Marek Adamski po przejęciu z rąk Senatora Seniora prof. Ewy Spychaj-Fabisiak nowego berła podczas uroczystego posiedzenia Senatu w przededniu zmiany nazwy Uczelni.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl