IDEAS NCBR wystartował


20-11-2021 16:45:04

Z dr. inż. Wojciechem Kamienieckim (WK) dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. UW Piotrem Sankowskim (PS) - prezesem zarządu IDEAS NCBR i prof. Stefanem Dziembowskim (SD) - liderem grupy roboczej rozmawia Bronisław Hynowski.

- Panie Dyrektorze, w jakim celu powołano nowy ośrodek badawczo-rozwojowy IDEAS NCBR?

WK - IDEAS NCBR Spółka z o.o. została powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Celem NCBR jest stosowanie różnorodnych inicjatyw służących prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształceniu nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych poprzez późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. IDEAS NCBR wpisuje się w te działania wypełniając obszar związany z tworzeniem algorytmów opartych na Sztucznej Inteligencji. Celem spółki jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

IDEAS NCBR dbał będzie o podniesienie poziomu kompetencji kadry naukowej i zwiększenie liczby prac naukowych i rozwojowych, przede wszystkim dotyczących tematyki sztucznej inteligencji. Istotnym obszarem działalności spółki będzie także rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów poprzez współtworzenie spółek spin-off. Będą one mogły liczyć na dalsze wsparcie ze strony NCBR za pomocą wielu narzędzi zawartych w portfolio działań Centrum. Badania, które poprowadzą prof. UW Piotr Sankowski oraz prof. Stefan Dziembowski, skoncentrują się na inteligentnych algorytmach i strukturach danych oraz cyfrowych walutach i inteligentnych kontraktach.

- Jaką funkcję w rozwoju AI w Polsce będzie pełnić IDEAS NCBR?

PS - IDEAS NCBR umożliwi prace nad innowacjami w obszarze AI na skalę, która często była nieosiągalna dla biznesu. Instytucja będzie katalizatorem dla procesów badawczych w Polsce, będą one szybsze, prowadzone z większym rozmachem, przez najbardziej uznanych ekspertów. Efektem będą innowacje opierające się na algorytmach AI wdrażane w różnych sektorach oraz budowanie dobrze wykształconej kadry naukowej. 

Zależy nam na tym, żeby prace badawcze dotyczyły technologii przyszłości, takich które wejdą w życie dopiero za kilka lat, ale z drugiej strony adresowały realne potrzeby, które są odpowiedzią na wyzwania społeczne oraz różnych sektorów gospodarki. Będziemy podejmować się ambitnych wyzwań, których rozwiązania często nie mogą się podjąć przedsiębiorstwa, ponieważ prace obarczone są ryzykiem. W ocenie potencjału projektów badawczych wesprze nas rada naukowa, która składa się z wybitnych ekspertów.

- Skąd rekrutują się członkowie rady naukowej?

PS -  Radę naukową tworzy międzynarodowe grono ekspertów z takich uczelni, jak: MIT, University of Oxford, University of Columbia czy Fraunhofer Heinrich Hertz Institute. W skład tej rady wchodzą tacy eksperci, jak: prof. Ran Canetti z Boston University, Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanities, prof. Marta Kwiatkowska z University of Oxford, prof. Aleksander Madry z MIT, prof. Tim Roughgarden z Columbia University, Marek Barwiński z GSK.AI oraz dr Wojciech Samek z Fraunhofer Heinrich Hertz Institute. Podstawowym zadaniem rady naukowej jest ocena innowacyjności projektów, procesu badawczego oraz znaczenia, jakie mogą mieć dla rozwiązania danego problemu. 

- Już zostały utworzone pierwsze grupy robocze w ramach IDEAS NCBR. Czym będą się zajmować?

WK  - W pierwszej kolejności utworzone zostały grupy robocze, które będą pracować nad inteligentnymi algorytmami i strukturami danych oraz cyfrowymi walutami i inteligentnymi kontraktami. Liderami prowadzonych badań są prof. UW Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR, związany z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Stefan Dziembowski, który również wykłada na tym wydziale. 

SD - Wybrane tematy badawcze są związane bezpośrednio z dotychczasowymi wynikami naukowymi prof. Piotra Sankowskiego oraz moimi. Moje zainteresowania naukowe dotyczą kryptografii, a w szczególności zagadnień związanych z zapobieganiem atakom fizycznym na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain. To obiecujące obszary, które z biegiem czasu zyskiwać będą na znaczeniu.

Jednym z priorytetów IDEAS NCBR jest kształcenie naukowców oraz formowanie kadry, która będzie edukować w obszarze sztucznej inteligencji. Z tego względu ośrodek nawiąże współpracę z innymi tego typu centrami badawczymi na świecie, jak również w kraju. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

PS - W uzupełnieniu dodam, że planujemy nawiązać współpracę z uczelniami w Polsce i organizacjami, które skupiają się na AI, aby stworzyć środowisko, które będzie sprzyjać współpracy oraz wymianie informacji. Chcemy wspierać młodych naukowców w budowaniu ich kariery naukowej, ale też pokazać im, jak może wyglądać współpraca ze środowiskiem biznesowym. Skupimy się na współpracy ze szkołami doktorskimi, zapewniając pełne pokrycie kosztów stypendiów doktorskich oraz uzupełnienie akademickiego programu edukacyjnego o wsparcie mentoringowe przyszłych naukowców. Stworzymy im okazję do współpracy z uznanymi ekspertami w poszczególnych dziedzinach.

 To co wyróżnia IDEAS NCBR, to podejście do prowadzonych badań i ich selekcja. Algorytmy, które będziemy tworzyć, będą miały wysokie prawdopodobieństwo wdrożenia, a tym samym komercjalizacji projektu. To korzyść zarówno dla biznesu, jak i zaangażowanych w dany projekt naukowców, którzy będą czerpać korzyści z wyników badań w postaci praw autorskich lub też tworzonych spółek typu spin off.

- Dziękuję za rozmowę.

 

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy, powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Jego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym oraz zbudowanie największej w kraju przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl