Polemika - odpowiedź


20-11-2021 18:54:40

W odpowiedzi na zastrzeżenia zgłoszone przez Pana Prof. Andrzeja Krawczyka do mojego artykułu pt. „Cyfrowe, wakacyjne przemyślenia” (PT nr 10), uprzejmie wyjaśniam co następuje:

1. Użycie przeze mnie w tekście pojęcia „smogu elektromagnetycznego” było w pełni uprawnione, gdyż pojęcie to jest spotykane nie tylko w tekstach publicystycznych, ale również w publikacjach stricte naukowych. Spotykamy je przykładowo w:

Electromagnetic smog — A damage and stress factor?. Hommel, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Volume 17, Issue 3, November 1987, Pages 441-456, Wydawca ELSEVIER1

„Measurements of Electromagnetic Smog”, M. Salovarda; K. Malaric 2006 Wydawca IEEE Xplor2

czy w publikacjiPossible Health Impacts of Advanced Vehicles Wireless Technologies, Zuzana Judakova*, Ladislav Janousek z konferencji TRANSCOM 2019, Wydawca ELSEVIER3 gdzie we wprowadzeniu czytamy: „The massive use of wireless technologies increases electromagnetic smog.”

Co więcej, nawet na oficjalnej stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w jej anglojęzycznej wersji, znajdujemy następujące stwierdzenie:The EMR artificially introduced into the environment is sometimes called electromagnetic smog”4.

2. Potwierdzając, że w artykule przedstawiam obraz świata nasyconego urządzeniami elektromagnetycznymi, nie mogę zgodzić się z postawionym mi zarzutem głoszenia jednoznacznego poglądu, że spowoduje to odczuwalne skutki zdrowotne. W swoim tekście, takie potencjalne oddziaływanie przedstawiłem jedynie warunkowo, używając słowa „może”: O ile pojedyncza emisja lub niewielka liczba takich pól może nie stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia, o tyle znajdowanie się w polu oddziaływania kilkudziesięciu a wkrótce może i większej liczby takich urządzeń, może z czasem powodować odczuwalne w skali populacji skutki zdrowotne. Uważam, że podszedłem do sprawy w sposób odpowiedzialny, gdyż wobec mniej lub bardziej uzasadnionych społecznych obaw, zasadniczym moim wnioskiem był postulat prowadzenia odpowiednich badań: …trzeba więc koniecznie rozwinąć szerokie programy badawcze, które rzetelnie i kompetentnie powinny odpowiedzieć na pytania i wątpliwości dotyczące oddziaływania elektromagnetycznego smogu i poszczególnych systemów emitujących pole elektromagnetyczne na środowisko przyrodnicze a zwłaszcza na organizmy ludzi.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą dla Pana Profesora w pełni satysfakcjonujące.

Z poważaniem  Andrzej M. Wilk

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl