Co pan na to, inżynierze? FSNT-NOT wyróżniona Medalem PAN im. T. Kotarbińskiego


20-11-2021 19:01:18

W Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  na uroczystym posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, po raz 13 wręczone zostały Medale im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (19.10.2021).

***

Medal za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania, odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną otrzymały dwa stowarzyszenia: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zajmujące się ratownictwem górskim. Medal dla FSNT-NOT odebrała prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

***

Odznaczenie w kategorii za całokształt dorobku naukowego lub wybitne dzieło, które przyczyniło się do postępu w naukach organizacji i zarządzania, otrzymał ekonomista prof. Bogdan Nogalski. Laureat zajmuje się tematyką funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych. Jest honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

***

Prof. Tadeusz Kotarbiński był filozofem, logikiem, etykiem, przedstawicielem szkoły lwowsko-warszawskiej, współtwórcą ogólnej teorii sprawnego działania zwanej prakseologią. W latach 1957-1962 pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl