Parlament 434 milionów: Zdrowsza żywność to zdrowsza planeta, Ochrona z użyciem cybernetyki i… przed cybernetyką


20-11-2021 19:18:39

Zdrowsza żywność to zdrowsza planeta

Już w maju br. KE opracowała nowe strategie dotyczące bioróżnorodności oraz polityki „od pola do stołu”. Zgodne z Europejskim Ładem, uzupełniające się projekty mają na celu bardziej zrównoważoną gospodarkę żywnościową oraz poszanowanie przyrody jako ważnego czynnika służącego zdrowszemu funkcjonowaniu ludzi.

Podczas październikowej sesji Europarlamentu posłowie wypowiedzieli się pozytywnie na temat działań zmierzających do usprawnienia drogi żywności od fazy produkcji do konsumentów. „Od pola do stołu” bowiem to nie tylko zmniejszony ślad węglowy i bardziej zrównoważona gospodarka żywnościowa. Twórcom przyświecają również cele poprawy diety, ochrony środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt. Z kolei rolnicy, którzy podejmą się wyzwania wyznaczonego strategią, powinni mieć zagwarantowane odpowiednie dochody z produkcji i możliwość uczciwej konkurencji – to na nich bowiem spoczywać będzie zapewnienie zdrowej i zrównoważonej żywności.

Europarlament postuluje przyjrzenie się losowi zwierząt hodowlanych. Pożądane jest odchodzenie, aż do całkowitego zaprzestania chowu zwierząt w klatkach, a prawo powinno dopuszczać do sprzedaży eksportowane mięso jedynie wtedy, gdy spełnia ono standardy wymagane w UE. Użycie pestycydów przy uprawie roślin miałoby być znacznie ograniczone. Postulowane jest także sukcesywne zwiększenie obszarów z przeznaczeniem na produkcję ekologiczną.

Posłowie wskazują na potrzebę poszukiwania rozwiązań zmniejszających nadmierne spożycia mięsa i popyt na wysoko przetworzoną żywność. Impulsem do zmiany przyzwyczajeń konsumentów mogłyby być różnorodne inicjatywy – od promocyjnych po zachęty podatkowe.

Ochrona z użyciem cybernetyki i… przed cybernetyką

5 października europosłowie opowiedzieli się za zacieśnianiem współpracy unijnej oraz stworzenie wspólnej polityki obrony cybernetycznej. Dalszy rozwój Europejskiej Unii Obrony wymaga scentralizowania działań informatycznych i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy instytucjami UE oraz bezpiecznej i szybkiej sieci informacyjnej. Posłowie poparli również plan działania KE związany z projektem koordynacji między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym, mający na celu zwiększenie efektywności inwestycji.

Dążenie do zwiększenia suwerenności technologicznej to jedno z poważnych zadań stojących przed wspólnotą europejską w kolejnych latach. UE ma również stworzyć wspólny organ służący do ułatwienia wymiany informacji wewnątrz UE.

Posłowie poparli potrzebę wspólnej reakcji na cyberataki – włączając NATO – i kolegialne nakładanie sankcji. Szczególny niepokój wywołuje negatywna aktywność w sieci i ataki na unijne podmioty, które w dużej części pochodzą z obszaru Chin, Rosji i Korei Północnej. Wspólne działania zwiększą odporność na takie i podobne cybernetyczne zagrożenia.

Z kolei w rezolucji z 6 października (377 głosów poparcia, 248 sprzeciwu i 62 wstrzymujących) eurodeputowani podjęli problematykę wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy policyjnej. Użycie SI wymaga kontroli przez ludzi, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wskazują na stronniczość systemów informatycznych (np. częste błędne identyfikowanie grup etnicznych, kobiet czy seniorów). Zarówno poszanowanie prywatności obywateli, a więc i pozyskiwanie danych jedynie w przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z prawem, oraz możliwość zastosowania środków odwoławczych to podstawa przy przestrzeganiu podstawowych praw. Posłowie sprzeciwiają się też jakimkolwiek próbom wykorzystania danych biometrycznych do identyfikacji na odległość oraz ewentualnym klasyfikowaniu obywateli w oparciu o dane behawioralne. Wszelkie prywatne bazy danych pozyskane za pomocą systemów SI miałyby być zakazane.

 

Oprac. ab

                                                  Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl