Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2015": Jerzy B. Jaśkiewicz, Wiesława Urzędowska


07-02-2015 14:34:49

Jerzy B. Jaśkiewicz

Inż. elektronik po Politechnice Szczecińskiej, główny specjalista w Ośrodku TVP Technologie Telewizji Polskiej SA. Wdraża nowe technologie w Oddziałach TVP oraz całej telewizji publicznej. Wysoko ceniony przez Zarząd TVP fachowiec od technologii telewizyjnych i radiowych.

  Mgr inż. Jerzy Bronisław Jaśkiewicz, zanim podjął studia politechniczne ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie, uzyskując dyplom technika elektronika. Dyplom mgr inż. elektronika uzyskał w 1994 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. W latach 2008- 2010 odbył studia MBA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Już w czasie studiów oraz bezpośrednio po nich pracował w spółce Mikroplan, jako elektronik, serwisant oraz inżynier sieci komputerowych, a później, przez rok, w założonej wraz z kolegą firmie branży IT.

Od 1996 r. mgr inż. Jerzy Bronisław Jaśkiewicz jest związany z Telewizją Polską SA. Przez pierwsze lata z jej szczecińskim oddziałem, w którym pełnił najpierw funkcję specjalisty ds. informatyki, a w latach 2007- 2012 kierował Działem Techniki.

W szczecińskim Oddziale Telewizji Polskiej zaprojektował oraz wdrożył system planowania produkcji audycji telewizyjnych, a także koordynował wdrożenie oraz administrował systemem SAP R/3.

Pracując w Szczecinie stworzył (w 2005 r.) system elektronicznego przygotowania i obiegu dokumentów dla warszawskiego Biura Technologii i Inwestycji TVP, które następnie wdrożył we wszystkich jednostkach organizacyjnych telewizji publicznej.

Po przejściu do Ośrodka TVP Technologie, obecnie zajmuje się m.in. wdrożeniem systemu automatyzacji emisji telewizyjnej opartej na technologiach open source oraz własnym oprogramowaniu w oddziałach TVP.

Gorący zwolennik oraz uczestnik społeczności zaangażowanej w tworzenie oprogramowania na licencjach open source. W wolnym czasie uruchamia i odnawia stare polskie radioodbiorniki. hp

 

Wiesława Urzędowska

Inżynier metalurg po AGH związana z przetwórstwem paliw. Wyspecjalizowana w problematyce badań laboratoryjnych oraz silnikowych paliw węglowodorowych i alternatywnych. Zajmuje się także środkami smarowymi oceniając ich właściwości użytkowo-eksploatacyjne. Od 2014 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie ds. Technologii Nafty. Z Instytutem Technologii Nafty, który z czasem stał się częścią Instytutu Nafty i Gazu była związana od ukończenia studiów.

Od pierwszych lat pracy w Instytucie mgr inż. Wiesława Urzędowska tworzy warsztat badawczy do oceny właściwości użytkowych paliw i środków smarowych. Opracowała wiele metod badania produktów naftowych w testach laboratoryjnych i stanowiskowych, niektóre z nich uzyskiwały status Polskich Norm.

Rozwija nowy kierunki badań dla produktów, które ze względu na stosowane surowce i technologię wpisują się w proekologiczną politykę krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W ciągu pracy zawodowej Wiesławy Urzędowskiej powstało ok. 140 dokumentacji prac badawczych, których była autorką lub współautorką. Jest współautorką 23 patentów, z których większość została wdrożona w praktyce przemysłowej. Efektem tych prac było połączenie jakości produktów z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko przy równoczesnym zapewnieniu zysku ekonomicznego ich producentom. Przykładem jest opatentowane rozwiązanie „Technologia produkcji oleju napędowego miejskiego”, które zdobyło tytuł Lider Polskiej Ekologii.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, jako autor lub współautor licznych referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikując w czasopismach krajowych i zagranicznych. (47 publikacji). 

Jest laureatką m.in. honorowego medalu im. Tadeusza Sendzimira, oraz resortowych wyróżnień  ministra gospodarki: zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego i zasłużony dla energetyki.  hp

                                                                                                                                

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl