Wydarzenia


03-02-2017 21:17:34

Antysmog debiutuje

Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce, doczekała się uchwały antysmogowej, podjętej na podstawie ustawy antysmogowej. Sejmik województwa małopolskiego przegłosował ją jednomyślnie, przy ponadpartyjnym 100% poparciu.W samym Krakowie już od roku obowiązuje osobna uchwała, która zakazuje, począwszy od 2019 r., stosowania wszelkich paliw stałych dla celów grzewczych. Przepisy dla Małopolski są mniej restrykcyjne, nie eliminują węgla i drewna, lecz określają ich standard. Od lipca 2017 r. na terenie Małopolski nie będzie można spalać mułów i miałów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Będzie można montować tylko najbardziej nowoczesne kotły, spełniające wymagania dyrektywy Ekoprojekt. if (fot. bezpieczeństwopubliczne.pl)

 

 

Komitet Promocji Wodoru

Trzynaście koncernów samochodowych przystąpiło w Davos do Komitetu promującego napęd z ogniw paliwowych. Radzie przewodniczą wiceprezesi firm Air Liquide i Toyota. W ciągu 5 lat Komitet przeznaczy 10 mld euro na rozwój tej technologii. Oczekuje wsparcia budowy infrastruktury dla aut elektrycznych ze strony rządów najwyżej rozwiniętych państw. Zdaniem Komitetu upowszechnienie samochodów z ogniwami paliwowymi przyspieszy realizację celów Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 r. – by ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury do 2°C do 2030 r., ponad 20% wszystkich pojazdów musi być napędzanych elektrycznie. Paryską deklarację na rzecz elektromobilności i przeciwdziałania zmianom klimatu podpisało 20 koncernów. jaz

Miary do reformy

Rząd przyjął projekt ustawy, której celem jest reforma Głównego Urzędu Miar. Po nowelizacji GUM ma wspierać rozwój krajowego przemysłu oraz prowadzić i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych. Urząd ma się stać partnerem dla przedsiębiorców, dzielić się z nimi swoim know-how oraz dostępem do unikatowej wiedzy technicznej, odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu i inicjować z nim wspólne projekty. Przewiduje się powołanie Rady ds. Metrologii przy prezesie GUM.

W noweli zaproponowano zapisy, które mają rozwiązać problem nierzetelnego użytkowania przyrządów pomiarowych (instytucja czasowego wycofania przyrządu pomiarowego z obrotu i podwyższone sankcje za naruszenie przepisów ustawy). Pojawi się też możliwość szerszego wykorzystania tzw. legalizacji statystycznej, czyli selektywnego poddawania liczników kontroli, również przy legalizacji ponownej. Taki postulat od lat zgłaszały  przedsiębiorstwa przemysłowe, które działają w obszarach, gdzie urządzenia pomiarowe są wprowadzane na rynek w skali masowej (przede wszystkim dotyczy to media, jak gaz, woda, energia elektryczna).

Przewidywane rozwiązania są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. if

Nowe koncesje

Spółki córki PGNiG SA zdobywają udziały w koncesjach poszukiwawczych w Europie i w Azji. Ostatnio jedna ze spółek otrzymała udziały (40%) w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowane na Morzu Norweskim w pobliżu złoża Skary. Druga ze spółek uzyskała koncesję wydobywczą na 25 lat na złoża Rahman i Rizq w Pakistanie, z możliwością wydobycia 2,5 mln m3 na dobę. hp

Granty w nowym roku

5,5 mld zł – tyle środków na prace b+r NCBR rozdysponuje w 2017 r. Prof. Maciej Chorowski, dyr. NCBR podkreśla, że będą to głównie prace zorientowane na cele, które wynikają ze strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Nadal będą finansowane prace b+r inspirowane pomysłami własnymi przedsiębiorców i naukowców.

W tym roku dodatkowo pojawi się kolejny mechanizm przyznawania środków, który polega na wyznaczeniu predefiniowanego celu, do którego powinny doprowadzić badania. W ofercie pozostaną programy w ramach tzw. szybkiej ścieżki, sektorowe (np. GameInn – produkcja gier wideo czy Innostal – sektor stalowy) oraz strategiczne. Na większą skalę będą również wdrażane mechanizmy zwrotne poprzez wspieranie funduszy venture capital. Pojawią się też programy dotyczące realizacji zamówień przedkomercyjnych.

Większość środków jest przyznawana w ramach PO IR. if

Komentuje Waldemar Rukść: ASF

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl