Inżynierowie powojenni. Janusz Jirowec (1921-2006)


03-02-2017 21:29:23

Magister inżynier mechanik po AGH w Krakowie.

W 1951 r. rozpoczął pracę w Warszawskich Zakładach Foto-Optycznych na stanowisku starszego konstruktora. Był konstruktorem pierwszego polskiego aparatu fotograficznego „Start". Jako główny konstruktor, a potem z-ca głównego inżyniera inicjował i nadzorował prace konstrukcyjne i produkcję aparatów fotograficznych: „Druh", „Feniks", „Alfa", „Start-2", „Start B", fotokarabinów do samolotów MIG typu S-13 i FKP-2, powiększalników „Krokus", „Meteor", „Beta", a także nagrodzonego w 1964 r. tytułem „Mistrz Techniki" obiektywu do fotografii barwnej „Janpol-Color", opatentowanego w wielu krajach europejskich i Japonii. W 1965 r. podjął pracę w Instytucie Badań Jądrowych jako kierownik działu konstrukcji urządzeń związanych z techniką jądrową. Współpracował z Zakładem Produkcji Filmów Telewizyjnych. Prowadził wykłady z przedmiotu „rysunek techniczny" na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. Od 1973 r. pracował w Polskich Zakładach Optycznych, kierując nową dziedziną fotografii kolorowej (rzutniki do przezroczy „KROKUS" i urządzenia do mikrofilmowania). Autor 17 publikacji technicznych z dziedziny mechaniki precyzyjnej, książki „Technika Mikrofilmowa. Mikrografia" (WN-T,1974 r.), licznych tłumaczeń publikacji zagranicznych. Współpracował z Zespołem Rzeczoznawców SIMP i UP RP. Działał w samorządzie pracowniczym WZFO, był przewodniczącym pierwszej Rady Robotniczej w 1956 r. pm

Zwracamy się z prośbą do Czytelników o pomoc w przypomnieniu w krótkich biogramach wybitnych, acz zapomnianych polskich inżynierów sprzed lat.

Komentuje Waldemar Rukść: ASF

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl