Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Józef Gromek, Mariusz Pożoga


12-03-2017 14:48:54

Józef Gromek

Absolwent Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1974 r. na Wydziale Elektroniki PW uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W ciągu 48 lat pracy w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym przeszedł przez wszystkie szczeble stanowisk, od młodszego asystenta do dyrektora Instytutu. Początkowo zainteresowania naukowe dr inż. J. Gromka koncentrowały się na problematyce podzespołów biernych. W latach 70. ub. w. aktywnie uczestniczył we wdrażaniu licencji kondensatorów w zakładach „Eltra”, „Cerad” i „Miflex”. Opracował i wdrożył do produkcji wielkoseryjnej oryginalną technologię warstwowego kondensatora tworzywowego. Jest autorem 5 patentów dotyczących sposobu wytwarzania kondensatorów.

W ZPR Miflex wyprodukowano blisko 100 mln szt. kondensatorów. W latach 80. kierował dużym projektem zamawianym „Nowa generacja podzespołów”, którego wnioskodawcą było Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Wyniki projektu wdrożono w zakładach „Miflex”, „Cerad”, „Elwa” i ITR, co dało znaczne efekty ekonomiczne. Za realizację jednego z zadań projektu, dotyczącego kondensatorów p-z, otrzymał nagrodę I stopnia NOT-Mistrz Techniki 1996. Pod koniec lat 80. prowadził pionierskie prace związane z technologią montażu powierzchniowego. Ich wyniki przyczyniły się do znacznego wzrostu innowacyjności i konkurencyjności kilkudziesięciu firm elektronicznych, zwłaszcza z sektora mśp.

Działalność b+r podsumował w ponad 100 referatach i publikacjach naukowych. W 1995 r. obejmuje funkcję dyrektora ITR, koncentrując się na realizacji podstawowej misji Instytutu -współpracy z przemysłem. W 2007 r. przeprowadza proces konsolidacji ITR z PIE, tworząc fundamenty wspólnej kultury innowacyjnej. Dzięki temu ITR jest postrzegany jako czołowy instytut badawczy, wyróżniony kategorią A przez MNiSW oraz jako centrum kreowania innowacji technologicznych dla różnych działów gospodarki, w szczególności dla branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Znajduje czas na działalność społeczną. W latach 1994 – 2003 był redaktorem naczelnym miesięcznika Elektronika. Jest przewodniczącym Sekcji Elektroniki SEP, członkiem zarządu KIGEiT oraz Rad Programowych wielu konferencji krajowych. jaz.

Mariusz Pożoga

Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Twórca laboratorium kultur tkankowych roślin – Laboratorium 313.

Zainteresowanie technikami kulturami in vitro (inspiracją były zajęcia z prof. dr hab. Wojciechem Burzą) początkowo przełożyło się na pracę inżynierską, która wykonana została na transformowanych genetycznie kulturach in vitro korzeni włośnikowatych ogórka. Projektując i wykonując samodzielnie eksperymenty z kulturami in vitro roślin akwariowych, Mariusz Pożoga zaczął kompletować wyposażenie własnego laboratorium i pracować nad komercjalizacją wcześniejszych eksperymentów.

Przez 1,5 roku pracował i zdobywał doświadczenie w Ogrodzie Botanicznym PAN, gdzie zajmował się rozwijaniem innowacyjnej techniki rozmnażania paproci in vitro w całkowitej ciemności. Prace zaowocowały publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych. Kiedy zyski ze sprzedaży kultur in vitro roślin akwariowych pozwalały na pełne utrzymanie laboratorium, całkowicie poświęcił się pracy nad własnym biznesem. Skala przedsięwzięcia zwiększała się. W laboratorium z trzema stanowiskami pracy rozmnaża się ok. 100 gatunków roślin, wysyłanych później do krajów europejskich. W ofercie Laboratorium od zeszłego roku znajdują się rośliny zdrewniałe oraz owadożerne. Laboratorium oferuje także rozmnażanie roślin na zlecenie i opracowywanie protokołów mikrorozmnażania. Jako jedno z nielicznych na świecie Laboratorium 313 może się pochwalić sukcesami w rozmnażaniu roślin z rodzaju Bucephalandra i Eriocaulon. Rocznie produkuje się tu ok. 300 tys. sadzonek roślin.

Dzięki wprowadzonym innowacjom, tym samym nakładem pracy laboratorium jest w stanie wyprodukować o połowę więcej roślin niż w roku ubiegłym. Stosowana technika ma przewagę nad tradycyjnym rozmnażaniem: uprawa wertykalna oszczędza powierzchnię, a eksperymenty z różnym widmem światła LED pozwoliły na dopasowanie najbardziej optymalnego światła do wzrostu danego gatunku. Zużywając niecałe 100 ml wody, laboratorium jest w stanie wyprodukować nawet kilkaset pędów nowych roślin. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl