Jubileusz Redaktor Naczelnej


18-04-2017 18:34:13

Z kronikarskiego obowiązku kolegium redakcyjne postanowiło odnotować jubileusz naszej Szefowej. 27 stycznia 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT miała miejsce sympatyczna uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Redaktor Naczelnej „Przeglądu Technicznego”, Ewy Mańkiewicz-Cudny.

Licznie przybyli współpracownicy oraz przedstawiciele szacownych instytucji współpracujących zarówno z  Federacją SNT-NOT, której Pani Redaktor jest Prezesem, jak i z samą Redakcją. Byli też obecni członkowie rodziny Jubilatki.

Z  tej okazji wygłoszono kilka laudacji, których autorzy wykazali mistrzowskie zacięcie retoryczne, zwłaszcza Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz Sekretarz Generalny FSNT-NOT mgr inż. Jacek Kubielski. Kunsztem jak zwykle błysnął Prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT dr inż. Andrzej Kusyk, wykazując znajomość poszczególnych etapów kariery zawodowej Jubilatki, która zawsze „grała na wielu fortepianach”, tzn. potrafiła łączyć odpowiedzialne funkcje społeczne (m.in. w  Towarzystwie Kultury Technicznej i Towarzystwie Wiedzy Powszechnej) najpierw z nauką i studiami, następnie z pracą redaktorską, organizacyjną w NOT, a także w przemyśle (Zjednoczenie MERA). Było to tym bardziej absorbujące, że charakterystyczną cechą Redaktor zawsze była, jak się wyraził, pewna „samosiowatość”, tzn. niechęć do przekazywania odpowiedzialnych zadań innym. Znajdowała też czas na prywatne zainteresowania i podróże kształcące. Po różnych funkcjach w Federacji SNT-NOT (m.in. redagowała Horyzonty Techniki), w 1989 r. została mianowana Redaktorem Naczelnym Przeglądu Technicznego, którego zespół przygotowywał wtedy również Wiadomości i Propozycje oraz Biuletyn Informacyjny NOT. I jest do dziś redaktorem naczelnym, sprawującym swoją funkcję najdłużej w 150-letniej historii Przeglądu Technicznego.

Wiele o  działalności społecznej w NOT naszej szefowej dowiedzieliśmy się z laudacji prof. Józefa Suchego, wiceprezesa FSNT-NOT, natomiast działania na rzecz całej społeczności technicznej przypomniał Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego red. Krzysztof Michalski. Sama Jubilatka, mówiąc o  swoich pierwszych kontaktach  z Federacją SNT-NOT, wspominała miażdżącą tremę, jakiej doznała, oczekując przed gabinetem na przyjęcie przez prof. Jana Kaczmarka.

Przy okazji red. Andrzej Kusyk przytoczył interesujący temat pracy magisterskiej Jubilatki: „Wykorzystanie efektu Mössbauera do wyznaczenia pola wewnętrznego w Fe97”, ocenionej jako bardzo dobra, obronionej w 1967 r. w Katedrze Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego UW. Widać praca naukowa nie była jednak przeznaczeniem absolwentki, co łatwo zrozumieć, znając Jej temperament. Warto przytoczyć fragment końcowy laudacji: Na wstępie wyraziłem pogląd, że Stwórca obdarzył naszą dzisiejszą Jubilatkę licznymi zdolnościami i przymiotami. Tak to jednak w życiu bywa, że równolegle z  tym prezentem dostaje się inny – liczne zadania do wykonania. Nasza Jubilatka rozumiała zawsze, że musi z siebie dawać więcej od innych, dlatego Jej życie jest trudne, ale i pełne sukcesów. Wypada tylko życzyć zdrowia do realizacji dalszych zadań. Trudno coś dodać, ale nasz kolega red. Henryk Piekut spróbował: wygłosił mianowicie tekst napisany przez siebie mową wiązaną. Wszystkich, którzy się w tym momencie uśmiechną informuję, że nie była to bynajmniej patetyczna oda! Kto nie słyszał, niech żałuje.

Po części oficjalno-rodzinnej, podczas której wygłaszano laudacje, składano życzenia i obsypano Jubilatkę kwiatami, odbył się mały koncert. Był to prezent od Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej, z  którą Jubilatka od lat organizuje w  Warszawskim Domu Techniki koncerty i  występy propagujące w  środowisku technicznym kulturę muzyczną. jaz

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl