Wydarzenia


18-04-2017 18:50:23

Pani inżynier

Engineering Design Center (EDC – wspólne przedsięwzięcie firmy GE oraz Instytutu Lotnictwa) wystartował z nowym programem edukacyjnym wyłącznie dla kobiet. Akademia EDC, czyli „Pani Inżynier w Pracy” jest skierowana do studentek 3, 4 i 5 roku studiów technicznych (na kierunkach Mechanika, Energetyka, Lotnictwo, IT, Statystyka, Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika, Inżynieria Materiałowa i Chemiczna) oraz absolwentek politechnik, które szukają swojego miejsca na rynku pracy. Podczas 4 spotkań uczestniczki zdobędą wiedzę z  zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych w przemyśle, mogą się sprawdzić w  sztuce autoprezentacji, a także spróbować sił podczas praktycznych ćwiczeń biznesowych. if

 

 

Elektrownia Połaniec odkupiona

Państwowa Spółka Energetyczna ENEA spełniła ostatni z czterech warunków pozwalających na zakup od francuskiego holdingu ENGIE International stu procent akcji jego spółki ENGIE Energia Polska. Dzięki temu Grupa Enea, po sfinalizowaniu zakupu za kwotę niewiele ponad 1 mld zł, będzie nowym właścicielem Elektrowni Połaniec. Tym samym Grupa Enea staje się drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Elektrownia ma posłużyć do stworzenia jednego wspólnego, wydobywczo-wytwórczego obszaru w trójkącie: Kozienice-Bogdanka-Połaniec. mb

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowisk

Od 3 kwietnia do końca października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o środki z programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z  likwidacją ich skutków”.

Z ponad 7,7 mln zł, jakie znalazły się w budżecie programu, 4 mln zł przeznaczono na dotacje dla służb ratowniczych i  organizacji pozarządowych wskazanych w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z 2015 r., natomiast na pożyczki przeznaczono 482 tys. zł (z możliwością zwiększenia). O dotację lub pożyczkę mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego i  ich związki oraz jednostki naukowe. Dla spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i  przedsiębiorstw państwowych dostępne są jedynie pożyczki. boj

 

Innowacyjny Wyszehrad

27-28 marca Warszawa gościła uczestników Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, który towarzyszył odbywającemu się w stolicy szczytowi V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). W kongresie, zorganizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju i  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wzięli udział przedstawiciele start-upów, dużych koncernów, organizacji pozarządowych. Premierzy wszystkich czterech państw przyjęli tzw. Deklarację Warszawską, w której wyrazili chęć osiągnięcia skoku gospodarczego dzięki rewolucji technologicznej. Dokument zakłada pogłębioną współpracę w zakresie badań, rozwoju i  rynku cyfrowego. Mówi też o  wspieraniu konkurencyjności i  transformacji cyfrowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, podkreśla rolę wykorzystania funduszy unijnych. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków w  celu promocji innowacyjnych start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej. W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego utworzona zostanie linia finansująca program grantów dla organizacji badawczych oraz mśp z  regionu, który ma potencjał, by stać się jednym z europejskich centrów innowacji. if

 

 

Nowa struktura

27 marca br. minister rolnictwa i  rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel powołał pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Został nim sekretarz stanu Zbigniew Babalski. Będzie on koordynował działania na rzecz połączenia dwóch ważnych agencji rządowych wspierających rolnictwo, dysponujących m.in. środkami pochodzącymi z UE – Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl