Lista recenzentów


1. prof. dr inż. Andrzej S. Nowak (USA), dziekan Wydziału Civil Engineering w Auburn University, w Alabamie.

2. prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki.

3. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw. – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

4. mgr inż. Lucjan Sobkowiak (Francja) – specjalista w dziedzinie przyrządów optycznych, właściciel  firmy „Advantech”, specjalizującej się w rozwoju i zastosowaniu technologii wiązki elektronowej i laserowej oraz rozwoju technologii próżniowej.

5. prof. dr hab. inż. Józef Suchy – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, dziekan Wydziału Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych.

6. prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych.

7. dr hab. inż. Joanna Kamińska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

8. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz – AGH

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl