W numerze 5/2015

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze. Gala u Kopernika


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (23). Jak inżynierowie uzasadniali potrzebę utworzenia Politechniki Warszawskiej


Felieton. W oczekiwaniu na innowacyjny przełom


Giełda wynalazków i projektów. Smart grid i więcej


Wino dla inżyniera (144). Tylko dwie butelki...


Parlament 500 milionów. Mandat bez granic. Tajemnica pierogów


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2015": Lech Borus. Andrzej Federkiewicz


Wątpię, więc jestem. Czarusie


Dojrzałość Złotego Inżyniera

21 lat to już pełna dorosłość. Ten wiek osiągnął właśnie nasz plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Ukoronowaniem jego wejścia w trzecie dziesięciolecie była zeszłoroczna uroczystość finałowa, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego.

Przypominam ten fakt z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie kończymy 21. edycję plebiscytu i jak co roku podsumowujemy jego przebieg. Po drugie, obecne władze niezbyt często dostrzegają i doceniają rolę inżyniera, zarówno w rozwoju cywilizacyjnym, jak i w przemianach, jakie nasz kraj przechodził przez ostatnie 25 lat. Praktycznie też zbyt rzadko w Polsce korzysta się z wiedzy, umiejętności i dorobku polskich inżynierów. Dotyczy to tych żyjących i pracujących nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Wielu młodych naukowców i inżynierów wyjechało z kraju, bo nie dano im tu szans na rozwój zawodowy, wykazanie się talentem i kreatywnością.

Celem naszego plebiscytu jest wynajdywanie twórców techniki, którzy odnoszą sukcesy na różnych polach działalności zawodowej. Dowodzi tego najlepiej 21-letni poczet laureatów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera. To nasi Czytelnicy decydują, kto spośród przedstawionych na łamach „Przeglądu Technicznego” osób do tytułu inżyniera doda brąz, srebro, złoto, diamenty. Mamy też laureatów z zaszczytnym tytułem Honorowy Zloty Inżynier. Są wśród nich lekarze, bankowcy, artyści, dziennikarze i politycy. Ich sukcesy pozwalają na stwierdzenie: „inżynier potrafi”. Wśród tegorocznych laureatów mamy osoby, które pracując niegdyś w wielkich zakładach przemysłowych musiały po ich upadłości (nie zawsze korzystnej dla kraju) odnaleźć swoje miejsce w gospodarce rynkowej.

Wszyscy wybrani przez naszych Czytelników laureaci wykazali się w swojej praktyce zawodowej osiągnieciami czysto technicznymi oraz wiedzą z zakresu zarządzania, ekonomii, ekologii, współczesnym rozumieniem pojęcia jakości. W tym panteonie znajdują się młodzi twórcy techniki, mający znaczące osiągnięcia w swoich miejscach pracy. Nasi laureaci to zarówno praktycy, znający i rozumiejący problemy gospodarcze, ale też pracownicy uczelni, wykazujący się współpracą z przedsiębiorstwami. Ich rozwiązania, patenty i wynalazki przekładają się na konkretne wyroby oraz technologie.

W tym roku postanowiliśmy również docenić i podkreślić nie tylko wiedzę i osiągnięcia, ale także wytrwałość i konsekwencję – honorujemy je specjalnym tytułem Złotego Inżyniera Dwudziestolecia.

21. finał Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego przypada na Rok Jubileuszowy FSNT-NOT. Na naszych łamach przypominamy już przypadające w 2015 roku rocznice: 180 lat od założenia przez gen. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, 110 lat Warszawskiego Domu Technika, 70 lat od powstania Naczelnej Organizacji Technicznej i 60 lat od wznowienia działalności Muzeum Techniki i Przemysłu NOT po II wojnie światowej. Ta wspaniała historia działalności Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i dorobek laureatów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego pokazuje, jak wiele w rozwój Polski wnieśli inżynierowie i ich organizacje. Odnosi się to do inżynierów z czasów zaborów, II Rzeczpospolitej Polskiej, czasów powojennych i ostatnich 25 lat Wolności.

Wszystkim tym wielkim i małym twórcom cywilizacji należy się podziękowanie i wdzięczność, a tegorocznym laureatom gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl