W numerze 1/2016

ZŁOTY INŻYNIER 2015

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2015”


70 LAT NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

70 pracowitych lat

Dokładnie w dzień powstania 70 lat temu Naczelnej Organizacji Technicznej, w sobotę 12 grudnia 2015 r., do sali Warszawskiego Domu Technika NOT przybyli znakomici goście, a przede wszystkim członkowie reprezentujący wszystkie sfederowane w NOT Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, których właśnie od 12 grudnia ubr. jest już 40.

jmk


GOSPODARKA

Innowacji miejsce szczególne

Ciągle czekamy na wyniki współpracy nauki z gospodarką. Jej efektem mogą być tylko konkretne produkty i technologie. Nie przyczynkowe, ale ważne, otwierające nowe możliwości rynkowe. Centra transferu technologii działają na uczelniach od lat, a przełomu ciągle nie widać. Może więc ten moment okaże się ważny. Bo jak nie Politechnika Warszawska, to kto?

Jerzy Bojanowicz


Kukurydza „słoneczne ziarno zdrowia”.

Kukurydza nazywana jest rośliną przyszłości. Uprawiana jest na całym świecie, pod względem zasiewów znajduje się na trzecim miejscu w globalnych rankingach, a pod względem zbiorów – na pierwszym. Produkcja ziarna kukurydzy osiąga poziom 1 mld ton, co stanowi aż 40% produkcji ziarna wszystkich zbóż. Kukurydza ma ogromny potencjał plonowania. Jej realne możliwości plonowania sięgają 15 ton ziarna lub 25 ton suchej masy całych roślin z 1 hektara.

dr inż. Roman Warzecha


INŻYNIER

Inżynierowie u zarania PT (1866-1886)

Przez całe 150-lecie „Przeglądu technicznego” towarzyszyły mu wielkie postaci i osiągnięcia polskiej techniki. Pierwszy numer ukazał się w 1866 r. Wówczas wielu polskich inżynierów wykształconych na zagranicznych uczelniach, nierzadko uczestników Powstania Listopadowego i Styczniowego, w różnym charakterze pracowało na ziemiach polskich i za granicą – na 5. kontynentach! Poniżej najbardziej znani, których dokonania miały miejsce w latach 1866-86 – pierwszym 20-leciu „Przeglądu Technicznego” .


Innowacyjne zarządzanie państwem

Tematyka artykułu jest oryginalna pod względem merytorycznym ze względu na odmienne od dotychczasowych zdefiniowanie pojęć nauki o zarządzaniu w tym przyjęcie prakseologicznej teorii i definicji państwa jako organizacji będącej całością o systemowym powiązaniu jej części - elementów.

Prof. Stanisław Duchniewicz, nauczyciel akademicki, prezes Fundacji na rzecz sprawnego i skutecznego zarządzania państwem przez administrację publiczną im. profesora Witolda Kieżuna, członek Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej


INNOWACJE

Proekologicznie w warszawskich wodociągach

Wprowadzenie w sierpniu w 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i odbiorze energii elektrycznej (ogłoszony 20. stopień zasilania), niewątpliwie było przyczynkiem do wielu burzliwych dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ograniczenia, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, zaskoczyły liczne przedsiębiorstwa komunalne i zakłady przemysłowe, ponieważ po wielu latach swobodnego dostępu do mocy elektroenergetycznej niewiele było podmiotów gotowych na jej nagłe ograniczenie, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym.

Wiesław Martyniuk, Violetta Bartosiak, Artur Jagoda


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia 2015


Niebo nad głową. Nie tylko o Słońcu i Księżycu


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (38). Geneza NOT


Felieton. Pytania na Nowy Rok


Filozofia pojęć technicznych (86). Ogrodzenie


Giełda wynalazków i projektów. Pancerze płynne i inne


Wino dla inżyniera (159). Barolo i Barbaresco w Polsce


Parlament 500 milionów. Wydatki na nowy rok. Dieselgate pod lupą. Jak sprzedawać broń?


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Bartłomiej Andrzejewski. Paweł Śliwiński


Wątpię więc jestem. Warto pamiętać


Co pan na to, inżynierze? Nowe stowarzyszenie


Znaki zapytania

Czy na początku 2016 r. jest możliwe przypomnienie wydarzeń, które dawałyby podstawy do optymizmu? Czy mróz, którym przywitał nas 2016 r. jest zapowiedzią nieoczekiwanych, acz nie zawsze pozytywnych wydarzeń? Takie pytania zadają sobie nie tylko uważni obserwatorzy światowej i krajowej polityki, ale zwykli mieszkańcy globu. Po sylwestrowych fajerwerkach i zabawach obudziliśmy się bowiem pełni obaw o przyszłość. Dotyczy to zarówno naszego bliskiego otoczenia, jak i obszarów bardzo od nas odległych. Takim jest m.in. zawieszenie działalności giełdy chińskiej. Na co dzień nie zdajemy sobie bowiem sprawy, jak bardzo ekonomia międzynarodowa, a tym samym Polska zależy od drugiej co do wielkości gospodarki świata, jaką jest gospodarka Państwa Środka.

Kolejną niewiadomą jest rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do wrzenia w tym regionie przyzwyczailiśmy się. Europejczyków przeraziła dopiero ogromna fala uchodźców napływających na nasz kontynent. Za naszą wschodnią granicą również nie ma pokoju.

Nie zamierzam się w tym momencie włączyć do politycznych sporów o nasz  stosunek do uchodźców oraz kształt polskiej demokracji. Nie umiemy w Polsce podjąć racjonalnej i spokojnej rozmowy na ten temat, co budzi obawy dużej części społeczeństwa. Bez dialogu różnych ugrupowań i wprzęgnięcia doń specjalistów nie możemy mówić o cywilizacyjnym skoku Polski. Rozwoju nie osiąga się w walce, ale w mozolnym budowaniu.

Tradycją redakcji Przeglądu Technicznego i dużej części środowisk technicznych jest właśnie tworzenie warunków do racjonalnego organizowania życia społecznego oraz gospodarczego. Dla redakcji Przeglądu Technicznego 2016 r. jest rokiem wielkiego jubileuszu. 6 stycznia 1866 r. do rąk czytelników trafił pierwszy numer pisma polskich inżynierów poświęcony przemysłowi krajowemu. W 2 lata po klęsce Powstania Styczniowego ówcześni Polacy pojęli, że nowoczesność jest drogą do niepodległości.

Inżynier Paweł Kaczyński, pierwszy redaktor naczelny Przeglądu Technicznego i grupa jego współpracowników chcieli, aby społeczeństwo polskie było dobrze przygotowane do budowy nowoczesnego państwa. Za pewnik uznawali bowiem, iż Polska powróci na mapę Europy. Pozytywiści przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku swój patriotyzm wyrażali tworzeniem fundamentów przyszłego państwa. Wyrazem tego patriotyzmu było wydawanie własnej, polskiej gazety informującej o najnowszych osiągnięciach techniki decydujących o nowoczesności każdego państwa.

Od czasów szkolnych zawsze bardziej odpowiadali mi pozytywiści niż romantycy z ich hasłem „mierz siły na zamiary”. Dlatego w roku 150-lecia powstania Przeglądu Technicznego chciałabym, aby w naszej polityce przeważała filozofia budowania, a nie walki i obrażania przeciwników.

Nie należy zapominać, iż swego patriotyzmu dowiódł, zarówno poległy w czasie powstania styczniowego Andrzej Korczyński, jak i zmagający się na co dzień z utrzymaniem i własnej ziemi jego brat Benedykt Korczyński. Młodemu pokoleniu, które nie ma w lekturach szkolnych, nieco staroświeckiej, powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” przypominam, iż byli to jej bohaterowie. Może w ramach polityki historycznej do panteonu bohaterów powinni być zaliczeni nie tylko ludzie walki, ale także budowania.

Mając wielki szacunek dla krwi przelanej za wolność Polski, chcemy również stawiać za wzór postaw patriotycznych wielkich i małych twórców cywilizacji. Dziś w tak niepewnym otoczeniu międzynarodowym umiejętność tworzenia wspólnoty, pomimo różnic politycznych, wydaje się sprawą najważniejszą. Czy potrafimy temu sprostać? Życzę nam wszystkim, aby 2016 r. przyniósł pozytywną odpowiedź na to pytanie.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl