W numerze 4/2016

INŻYNIER

Inżynierowie na przełomie wieków

Najbardziej znani polscy inżynierowie, których dokonania miały miejsce na przełomie XIX i XX w. (dokończenie z numeru 2-3/2016). Kolejność wg roku urodzenia.

 


Inżynierowie przed Odrodzeniem

Zasłużeni polscy inżynierowie, których najważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne przypadły na czas do 1918 r. (kolejność wg roku urodzenia)


GOSPODARKA

Nie tylko LitPol Link

Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego, uruchomienie ok. 112 km dwutorowej transgranicznej linii napowietrznej o napięciu 400 kV było ważne, bo połączyła nowo wybudowaną stację Ełk Bis w Nowej Wsi Ełckiej z litewską miejscowością Alytus i zamknęła tzw. pierścień bałtycki.

Jerzy Bojanowicz


Sieciowa karuzela

Energetycy mają na to zjawisko kilka określeń: przepływy nieplanowe, niekontrolowane, karuzelowe czy kołowe. Ale skutek jest zawsze taki sam, negatywny.

Nieplanowe przepływy prądu elektrycznego zakłócają pracę systemów elektroenergetycznych, destabilizują sieć przesyłową wysokiego napięcia i utrudniają handel energią.

Marek Bielski

 


Ekologia i metrologia w gazownictwie

FORGAZ – taką nazwę ma odbywająca się co dwa lata, zazwyczaj w Muszynie, konferencja naukowo- techniczna dotycząca technik i technologii dla gazownictwa, a zwłaszcza pomiarów, badań i eksploatacji. Jej organizatorem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

Henryk Piekut


Wyedukować sprzedawcę, dotrzeć do klienta

Na początku funkcjonowania firmy, gdy powstające nowe zakłady mięsne potrzebowały maszyn, a ich szefowie często nie wiedzieli, że mogą je kupić w Polsce, że jakościowo są porównywalne z niemieckimi, a ich ceny znacznie niższe, twórca METALBUD Henryk Nowicki lubił osobiście odwiedzać potencjalnych klientów.

Henryk Piekut


Ecoenergia: 25 lat innowacyjnej energetyki i ekologii

Współczesna energetyka wygląda zupełnie inaczej niż w latach 90. XX w. Inne są wyzwania i inne cele stawiają przed sobą firmy na polskim rynku. Doskonałym przykładem przedsiębiorstwa, które od ćwierćwiecza łączy polską myśl techniczną z efektywnymi rozwiązaniami biznesowymi jest firma Ecoenergia, która jako jedna z pierwszych w Polsce dostrzegła potencjał w połączeniu dwóch strategicznych dziedzin życia – energetyki i ekologii. 22 stycznia firma obchodziła uroczyście swoje 25- lecie podczas Gali zorganizowanej w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski.


INFOTECHNOLOGIE

Cyfrowi marzyciele

Wystawa poświęcona historii polskich twórców gier uświadamia, że polska branża gier wideo to dzisiaj ścisła czołówka europejska, a nawet światowa.

Jerzy Bojanowicz


Z ŻYCIA FSNT

Ekologiczny Mistrz techniki

Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne skutkuje coraz bardziej intensywną eksploatacją złóż. Niestety surowce mineralne są praktycznie nieodnawialne. Stopnione wyczerpywanie się kopalin użytecznych mobilizuje środowisko naukowo-techniczne do opracowania nowych technologii i stosowania najbardziej wydajnych metod wzbogacania kopalin. ab


Inteligentny budynek - komfort czy utrapienie?


ZDROWIE

Zareaguj, ocal mózg!

Zanim skończysz czytać ten artykuł, co najmniej jedna osoba dozna udaru mózgu. W Polsce do takiego incydentu dochodzi średnio co 8 minut. Od tej chwili dla chorego liczyć się będzie każda minuta. Z każda kolejną minutą pacjent straci prawie 2 mln neuronów.

Irena Fober


WSPOMNIENIE

Krystyna Karwicka-Rychlewicz (1934-2016)


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? O instytutach


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (40). Droga pod Wisłą


Felieton. Polityka i biznes


Filozofia pojęć technicznych (88). Namiot


Giełda wynalazków i projektów. Dostrzec, zasilić


Wino dla inżyniera (161). Liryczny i znad Pradoliny


Parlament 500 milionów. Sposób na cyberatak


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Adam Baryłka. Dorota Klęk


Wątpię, więc jestem. Sposób na smog


Reindustrializacja ante portas

WicepremierJarosław Gowin na spotkaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych przedstawił politykę rządu, który będzie chciał przeprowadzić reindustrializację Polski w oparciu o zasoby nauki polskiej.

W krajach wysoko rozwiniętych od kilku już dekad daje się zauważyć proces zmniejszania udziału przemysłu w tworzeniu PKB. Przyczyną są pospołu: szybki postęp technologiczny, dynamiczny rozwój sektora usług oraz masowe przenoszenie produkcji do krajów, w których są niższe koszty pracy. W efekcie w wielu krajach UE oraz w Stanach Zjednoczonych pozbyto się uciążliwych dla środowiska gałęzi gospodarki, jednocześnie zaś utracono stabilne ongiś miejsca pracy. Ponadto UE płaci teraz dość wysoką cenę za dotychczasową politykę energetyczną oraz klimatyczną.

Energetyka czy energochłonne hutnictwo zawsze były (i będą!) na początku łańcucha tworzenia realnej wartości gospodarek. Są bodźcem do lokalizacji i rozwoju przemysłu i sfery usług korzystających z energii, węgla, cementu, stali etc. Ale idealistycznie założono, że tzw. brudne przemysły wywieziemy poza granice UE. Sami zaczniemy zarabiać - jako nowoczesne społeczeństwo postindustrialne oparte na wiedzy - na usługach intelektualnych, oryginalnych autorskich pomysłach, innowacjach, wynalazkach, patentach i licencjach. Okazuje się jednak, że w krajach UE, generujących ponad 30% wszystkich przyznawanych na świecie patentów, występowały oraz występują spore trudności z ich komercjalizacją.

Dlatego o konieczności reindustralizacji Europy coraz mocniejszym głosem mówi Komisja Europejska. Okazuje się, że nie wolno lekceważyć współzależność energetyki, przemysłu i konkurencyjności. Tym bardziej, iż coraz większe sukcesy w reidustrializacji swojego kraju, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz podnoszeniu konkurencyjności gospodarki odnoszą... Amerykanie! Trwa operacja „reshoringu”, czyli repatriacji przemysłu z Azji. GE, Whirlpool czy Otis właśnie przenoszą fabryki do USA.

Konieczność reindustrializacji dotyczy zatem nie tylko UE czy samej Polski. Inny jest tylko w każdym z państw charakter i zasięg zmian, jakie należy poczynić w gospodarce. „Renesans przemysłu” ma być sposobem na wyjście z kryzysu ekonomicznego. Celem strategii reindustrializacji UE jest zwiększenie udziału przemysłu w PKB ze średniej dziś w granicach 16% do 20% w 2020 r. Dojście do tych 20 % na pewno nie będzie zadaniem łatwym.

Polska znajduje się w specyficznej sytuacji. Polityka reindustrializacji powinna przyspieszyć u nas zmiany w sektorze energii i docelowo wpłynąć na jego większe zaawansowanie technologiczne. Niestety nasz przemysł nie jest dostatecznie nowoczesny i traci atut konkurencyjności. Dlatego kwestia wdrażania innowacji jeszcze bardziej urasta do rangi dużego problemu. Krajowa innowacyjność w europejskim rankingu jest na szarym końcu.

Istotą dobrze funkcjonujacego współczesnego przemysłu jest jego efektywne sprzężenie z działalnością B+R. Jarosław Gowin ma świadomość, iż efekty współpracy nauki i biznesu często przychodzą nawet nie po latach, a po dziesięcioleciach. Ale jednocześnie zaznaczył: Powstało już wiele ośrodków badawczych, mamy infrastrukturę naukową naprawdę na często światowym wręcz poziomie, z drugiej strony to się nie przełożyło na wdrożenie (...) Na dłuższą metę polska gospodarka będzie innowacyjna wtedy, kiedy będziemy mieli innowacyjną naukę.

Innej drogi nie ma. Nasza nauka jest rozdrobniona organizacyjnie i wiele prac badawczych się dubluje. Może jej integracja byłaby jedną ze skutecznych metod na osiąganie lepszych wyników?

Marek Bielski


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl