W numerze 9-10/2016

ŚWIATOWY DZIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INORMACYJNEGO 2016

Cyfrowy szturm na szkoły

O obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2016 mówi prof. dr hab. inż. Marian NOGA, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 


Biznes ICT zmienia ludzi

Szalone tempo zmian społecznych i cywilizacyjnych pod wpływem ICT każdy  dostrzega. To właśnie “rewolucja cyfrowa”. Przedsiębiorcy są w niej głównymi rewolucjonistami.


Instytucja dla przyszłości

O Polsce w drodze do społeczeństwa informacyjnego, historii ŚDSI i dniu dzisiejszym mówi dr inż. Andrzej M. Wilk, Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP.


Otwieramy nową branżę

Z Pawłem Pisarczykiem, prezesem firm Atende Software i Phoenix Systems, przewodniczącym sekcji Smart Grid w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Jackiem Madajczykiem, wiceprezesem Phoenix Systems, twórcami pierwszego polskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla Internetu Rzeczy Phoenix-RTOS rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


Porwani digitalnym pędem

Raport Banku Światowego „World Development Report 2016”, którego prezentacja miała miejsce 11 kwietnia w Ministerstwie Rozwoju, pokazuje, że naprawdę wkroczyliśmy w epokę cyfrową. Niestety, nie wszyscy i nie wszędzie.

boj


INNOWACJE

Wynalazki 2015 w „Koperniku”

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie gościło w końcu marca na XXIII Giełdzie Wynalazków najwybitniejszych polskich twórców techniki. Zdobywali nagrody na światowych wystawach w 2015 r. Podsumowanie tego dorobku z roku na rok jest bardziej uroczyste, choć gospodarka tkwi nadal w innowacyjnym zastoju. jaz

 


Jak elektryczne nietoperze

Niebawem na niebie zobaczymy nowe obiekty, bardziej zbliżone do statków z „Gwiezdnych wojen” niż do samolotów, może też będą ciche jak nietoperze.

Maciej Kamyk


INŻYNIER

Inżynierowie II RP

Inżynierowie polscy, których największe osiągnięcia przypadły na lata 1918-1939.


Montaż jest wszędzie

Z Robertem POGORZELSKIM, dyrektorem biura Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Montażu rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


EDUKACJA

Z kornikiem nie po drodze

Chronić naturalne środowisko można w sposób czynny lub bierny. Redakcja „Przeglądu Technicznego” – reprezentująca polskich inżynierów i techników – przychyla się zazwyczaj do tego pierwszego sposobu, przy którym ludzie techniki, dysponujący dużą wiedzą i umiejętnościami mogą się wykazać. Ponadto, jeżeli coś ulega zagładzie, jak całe połacie drzewostanów świerkowych, to chcielibyśmy je chronić przed tą zagładą, a nie być w gronie tych, co uważają, że zostawić ten las w spokoju, to natura wszystko załatwi.

Henryk Piekut

 


ZDROWIE

Siejmy konopie!

Fascynująca, jedna z najdawniej uprawianych przez człowieka roślin. Ludzkość używa ich od 8 tys. lat, nic więc dziwnego, że doliczono się już 25 tys. zastosowań konopi i wciąż niewiadomo, ile jeszcze mają do odkrycia. Nie przestają zadziwiać farmaceutów, lekarzy, dietetyków, psychologów. Unijne dotacje wspierają ich legalną uprawę. Konopie siewne, czyli włókniste (Cannabis sativa), z zawartością THC poniżej 0,3%, to inny podgatunek niż konopie indyjskie (Cannabis indica), z których wytwarza się medyczną marihuanę.

Irena Fober


Rak zabójczo bor-owany

Czas na “inteligentne” substancje, które przechytrzą raka. Po zaaplikowaniu skierują się w ogniska nowotworu by go uśmiercić. Do poszukiwania takich specyfików zabrały się laboratoria radiofarmaceutyczne i fizycy jądrowi wielu krajów.

opr. ab na podst. materiałów NCBJ


NASZ PATRONAT

Z wynalazkami do Trzyńca


STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? TRA 2016


Wydarzenia


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (45). Rozwój żeglugi polskiej


Felieton. Najlepsi do wsparcia eksportu


Filozofia pojęć technicznych (91). Konserwacja


Giełda wynalazków i projektów. Bogacze na odpadach


Wino dla inżyniera (165). Rozpoznawanie szczepów


Parlament 500 milionów. Reglamentowanie broni. Owoce i mleko dla dzieci


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Stanisław Janas, Michał Miłek


Wątpię, więc jestem. Wsi wesoła


Człowiek w społeczeństwie informacyjnym

Od prawie 20 lat Polska włącza się w obchody Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Ich pierwszym organizatorem było i jest do dziś Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do którego z czasem dołączyło Polskie Towarzystwo Informatyczne. Niestety pomimo trudnej do przecenienia roli technik informacyjnych dla człowieka i jego otoczenia w Polsce obchody tego Dnia odbywają się głównie w środowisku ludzi techniki, a właściwie telekomunikacji, informatyki i elektroniki. Dobrze, że organizatorzy włączyli w nie szkoły.

 Nota bene trudno oprzeć się wrażeniu, iż te wszystkie wynalazki tylko technicznie umożliwiają nam przekazywanie informacji, bo umiejętności porozumiewania się między ludźmi wcale nie są lepsze, a czasami nawet gorsze.

Pierwsze wynalazki, które umożliwiały znaczne zwiększenie prędkości docierania informacji do najbardziej odległych miejsc to: telefon wynaleziony przez Aleksandra Bella (1847-1922) – nauczyciela głuchoniemych i radio Guglielmo Marconiego (1874-1937). Jednakże nie tylko skonstruowanie narzędzi przekazujących informację miało wpływ na budowanie fundamentów społeczeństwa, w którym informacja stała się cennym towarem i wyznacza kulturowe i społeczne stosunki. Ważnym elementem było również wynalezienie urządzeń zapisujących, gromadzących i powielających informacje. Zapoczątkował to fonograf Thomas Alva Edison (1847-1881). Wspomniani wynalazcy nie byli inżynierami w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Byli jednak twórcami cywilizacji technicznej. Cywilizacji, której rozwój doprowadził do niewiarygodnych wręcz możliwości gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji. Kolejni twórcy techniki udoskonalali te – z naszego punktu widzenia – prymitywne narzędzia, do których zaczęły dochodzić coraz to nowsze min. telewizja i komputer.

Dziś dysponujemy kolejnymi udoskonaleniami tych urządzeń: telefonami mobilnymi (zwanymi potocznie komórkami), tabletami, łącznością bezprzewodową, telekomunikacją satelitarną, cyfrowym zapisem informacji i oczywiście internetem. Te nowe wynalazki przyczyniły się do zmiany stosunków społecznych i spowodowały masowy dostęp do informacji z różnych dziedzin życia, a także wiedzy i kultury. Powstała kultura masowa. Starsi, i to nie tylko inżynierowie, pamiętają logarytmiczne suwaki, za pomocą których projektanci i konstruktorzy dokonywali obliczeń. Zwykły śmiertelnik do liczenia używał liczydeł, wypartych przez kalkulatory, a następnie komputery i telefony komórkowe, wyposażone w funkcje służące nie tylko do porozumiewania się na odległość. Komputery zrewolucjonizowały wiele dziedzin naszego życia i stały się nieodzowne w każdej dziedzinie.

Czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) – polegająca na zastępowaniu ludzi przez automaty, to proces coraz powszechniejszy i głębiej sięgający w sferę gospodarki. Obejmuje bowiem: projektowanie, przygotowanie i samą produkcję oraz dystrybucję. Praktycznie eliminuje udział czynnika ludzkiego. Rodzi się więc pytanie o rolę człowieka w cywilizacji technicznej.

Poszukiwanie odpowiedzi na nie jest co roku tematem obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w odniesieniu do różnych obszarów aktywności, a nawet emocjonalności człowieka. Odnosi się ono zarówno do tych, którzy dzieła techniki tworzą, jak i tych którzy z nich korzystają. Czy świadomość ludzka nadąża za rozwojem techniki? Obserwując, jak dziś rozmawiamy, a właściwie nie rozmawiamy ze sobą - odnoszę wrażenie, iż odpowiedź jest negatywna.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl