W numerze 25-26/2016

150 LAT "PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO"

Mamy już 150 lat

Datę 18 listopada 2016 r. na uroczyste obchody 150-lecia „Przeglądu Technicznego” ustalaliśmy już na początku roku. Wówczas poprosiliśmy o patronat Prezydenta RP i uznaliśmy, że godnym uczczeniem tej pięknej rocznicy będzie wystawienie opery „Straszny Dwór”. Po cichu liczyliśmy, że pomocny w organizacji takich obchodów może być Honorowy „Złoty Inżynier PT” Waldemar Dąbrowski, zawiadujący od kilku lat Sceną Narodową. Niestety nawet ulgowa taryfa była dla stupięćdziesięciolatka za droga, jednakże pozostaliśmy przy swoim.


Listy gratulacyjne


Fotoreportaż z Gali


INŻYNIER

Słuch(anie) inżynierów

Wypowiedż prof. dr. hab. med. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, „Honorowego Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”


Polskie Noble

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki, po raz 25. przyznała Nagrody Fundacji. Uznawane są za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce i dlatego nazywane są „polskimi Noblami”.


Historia mądrością - przyszłość wyzwaniem

Politechnika Gdańska pragnie kształcić inżynierów dla przyszłości, co znalazło wyraz w jej oficjalnej strategii, a przywołaną w tytule sentencję uczyniła mottem swej działaności.

Anna Bielska, Marek Bielski


RELAKS

Potrawa dla prawdziwych smakoszy

Bogate, niezwykle urozmaicone menu wigilijnych kolacji – owe tradycyjne 12  dań –zawdzięczamy naszym matkom, babciom, prababciom... Ręcznie przepisywane przepisy czy staropolskie z pożółkłymi często kartkami książki kucharskie często przekazywane były córkom ...w wianie. masz


Sylwester w Kangurlandii

Na Antypodach Boże Narodzenie i Sylwester wypada w pełni tamtejszego lata. Dlatego nikogo nie dziwi serfujący w Zatoce Australijskiej Święty Mikołaj, który oprócz tradycyjnej czerwonej czapki ubrany jest tylko w krótkie spodenki i t-shirt. mb


Solianka caryca

Solianka nie jest potrawą wigilijną, ale na pewno jest zupą od święta. Nie należy jej mylić ze słynną ruską zupą szczi - rodzajem kapuśniaku znanym od IX w., raczej posiłkiem codziennym (według chłopskiego powiedzenia „szczi i kasza - matka nasza"). jaz


Melkam Genna!

Wesołych świąt Bożego Narodzenia powiedzą sobie Etiopczycy 7 stycznia 2017 r. o siódmej popołudniu. Ale na dachu Afryki będzie to godzina pierwsza w nocy 29 dnia miesiąca tahsas roku 2009. Zaś do Nowego Roku pozostanie tam jeszcze nie tydzień, lecz całe osiem miesięcy.

Irena Fober


EDUKACJA

Polski skarb odzyskany

Do nas, szarych konsumentów, co jakiś czas docierają informacje o ogromnych kwotach płaconych na licytacjach przez bogatych restauratorów za szczególnie cenne okazy trufli, grzybów wydobywanych przez wytresowane psy spod gleby. Te informacje dotyczyły zazwyczaj państw śródziemnomorskich, a więc o trochę łagodniejszym klimacie.

Henryk Piekut


GOSPODARKA

Perły Polskiej Gospodarki

Obchodzący 20-lecie angielskojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market” po raz 14. wręczył w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie „Perły Polskiej Gospodarki”. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. boj


Dla polskiego rolnictwa

W połowie XIX w. na ziemiach polskich do rolnictwa zaczęła wkraczać mechanizacja. Żadne wysokowydajne gospodarstwo nie mogło już funkcjonować bez profesjonalnego sprzętu mechanicznego. Wysokowydajne rolnictwo najszybciej rozwijało się w Wielkopolsce i na urodzajnych Kujawach, zatem właśnie tam zapotrzebowanie na ten sprzęt pojawiło się najszybciej.

Henryk Piekut


WSPOMNIENIE

Zygmunt Kalisz - człowiek renesansu

Pod koniec października dotarła do nas smutna wiadomość: nie żyje Zygmunt Kalisz. Wydawało się to nieprawdopodobne: Zygmunt był z nami od zawsze, wszędzie, co chwilę zaskakiwał nas nowymi ideami i pomysłami…


Władysław Polesiński (1936-2016)


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Rzeczy ciekawe z dawnych roczników Przeglądu Technicznego (54). 110 lat Domu Technika w Krakowie


Niebo nad głową. Spokojny rok na niebie


Felieton. Najważniejszy kapitał


Filozofia pojęć technicznych (99).Tunel


Giełda wynalazków i projektów. Nowy oręż Eskulapa


Wino dla inżyniera (175). Koniec świata


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2016": Janusz Bronisław Berdowski, Jacek Hilszczański, Stanisław Kruk, Cezary Madryas


Parlament 500 milionów. Walka z cukrem. Limit na trans


Wątpię, więc jestem. Gry salonowe


Pojubileuszowe rozważania…

Kończymy właśnie Rok Wielkiego Jubileuszu “Przeglądu Technicznego”. Podkreślam słowo Wielki, gdyż mało jest instytucji, które mogą poszczycić się istnieniem i działaniem przez półtora wieku. Staraliśmy się przez cały rok z jednej strony przypominać dokonania pisma, a z drugiej relacjonować najważniejsze osiągnięcia techniki. Przemierzyliśmy jego historię od pierwszej rewolucji przemysłowej, w czasie której narodził się “Przegląd Techniczny” do czwartej rewolucji przesyłowej (Industria 4). W tym czasie nie tylko odkrycia i wynalazki były bohaterami naszych artykułów, ale twórcy nowych rzeczy, które dla nas są codziennością, a 50, 100 czy 150 lat temu nie istniały.

Promując najnowsze osiągnięcia techniki i rezultaty ich praktycznego wdrażania w życie, wskazujemy również zagrożenia, jakie niesie niski poziom kultury technicznej społeczeństwa. Jest ona w naszym kraju mało popularyzowana. Grzech pierwotny zaczyna się w szkole, a może już w przedszkolu. Od początku przemian ustrojowych żaden resort edukacji nie doceniał przedmiotu, którego nazwa ciągle się zmieniała – roboty, praca, technika, wychowanie techniczne. Pedagodzy nie zdają sobie sprawy z tego, iż wychowanie techniczne uczy przede wszystkim mądrego, zgodnego z humanistycznymi wartościami tworzenia i korzystania z cywilizacji technicznej. Wychowanie techniczne jest niezbędne młodym ludziom, którzy myślą o zawodach technicznych, ale także użytkownikom techniki. Tym ostatnim chyba najbardziej, bo z tego, co tworzą inżynierowie, korzysta każdy z nas. Środowisko techniczne liczy, że niezależnie od tego jak przebiegnie reforma szkolnictwa, to w podstawie programowej wychowanie techniczne nie będzie przysłowiowym piątym kołem u wozu. Nie można być dziś analfabetą technicznym!

Nie po raz pierwszy na naszych łamach konstatujemy, iż polska klasa polityczna – niezależnie od opcji – nie docenia twórczości technicznej. Od wielu już lat słyszymy, jak ważna jest dla naszej gospodarki innowacyjność. Każdy rząd deklaruje, że będzie tworzyć warunki prawne, organizacyjne i finansowe do wdrażania innowacyjności i tworzenia bardziej konkurencyjnej gospodarki. Deklaruje i nawet podejmuje różne działania, trochę zapominając o konsultacjach z twórcami techniki. Politycy bowiem nie zauważają, iż innowacje i wynalazki nie mają barwy politycznej. Pozytywem wszystkich działań społeczności technicznych jest fakt, iż nie bacząc na poczynania rządzących, młodzież po latach preferencji kierunków zarządzania i marketingu zaczęła wybierać studia techniczne. Nie zawsze zresztą kierując się zdolnościami i zainteresowaniami, ale możliwością znalezienia pracy. To dobrze, że młodzi chcą rozsądnie pokierować swoją przyszłością zawodową. Gorzej, że szkoła nie zawsze dobrze ich do tych wyborów przygotowuje.

Chcielibyśmy, by w końcu do klasy politycznej dotarło, iż jeśli dążymy do tego, by Polska znalazła się w czołówce wdrażających rezultaty badań naukowych do praktyki przemysłowej, nie wystarczy mówić o innowacyjności i “majstrować” przy prawie. Trzeba do tego przygotowywać społeczeństwo. Młodych zaś trzeba zachęcić do zainteresowania się przedmiotami ścisłymi i nauczyć pracować w grupie, realizując ambitne, wykreowane przez siebie projekty.

Mamy już wiele odnoszących sukcesy młodych ludzi. Pod koniec roku różne instytucje oraz organizacje nagradzają tych, którzy w nie zawsze sprzyjających warunkach osiągają sukcesy naukowe i biznesowe. Po raz VI nagrodzono firmy i instytucje, które wdrażały nowoczesne rozwiązania – Naczelna Organizacja Techniczna przyznała im w 13 kategoriach “Laury Innowacyjności im. Stanisława Staszica”. Również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz 14. przyznała wyróżnienie i statuetki w konkursie “Polski Produkt Przyszłości”. W obu tych konkursach Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, kierowany przez wiceprezesa FSNT-NOT, “Złotego Inżyniera PT” Tadeusza Pawłowskiego zdobył najwyższe nagrody. Gratulujemy!

Cieszy nas w PT ten wyraźny zwrot zainteresowania młodzieży w kierunku techniki, co potwierdzają to także liczne nagrody, jakie studenci polskich technicznych uczelni przywożą z zagranicy. W tym dziele pobudzania do twórczości technicznej i jej promocji “Przegląd Techniczny” na przestrzeni 150-lecia też ma swój mały wkład.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl