W numerze 1/2017

INNOWACJE

„Smartfony” na orbicie

W I kwartale 2018 r., później niż pierwotnie planowano, amerykańska firma Interorbital umieści na orbicie trzy polskie satelity skonstruowane przez wrocławską spółkę SatRevolution SA. Na wysokość 310 km wyniesie je rakieta Neptune N3, wystrzelona z pływającej platformy na Oceanie Spokojnym.

Jerzy Bojanowicz


INŻYNIER

Wilno Niewodniczańskich

Wilno stanowi modelowe zaprzeczenie negatywnych konotacji związanych ze słowem prowincjonalizm. Tutejszy uniwersytet założony przez króla Stefana Batorego wykształcił wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin wiedzy. Warto więc przypomnieć, że  był to zawsze ważny ośrodek życia kulturalnego i naukowego.

Marek Bielski


WSPOMNIENIE

Odszedł inż. Jerzy Jasiuk (4.04.1932-24.12.2016)


NAUKA

Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. I)

Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20–30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci “kroków milowych”, których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, dr inż. Miranda Ptak, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, mgr inż. Mateusz Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.

 


Ekotoksykologia – podstawowe założenia

Artykuł przedstawia zagadnienie ekotoksykologii – nauki o wpływie substancji na ożywione elementy środowiska. Omówione zostały cele, metody oraz podstawy prawne badań ekotoksykologicznych. Artykuł podaje również przykłady metodyki badań.

mgr inż. Agnieszka Stradecka, absolwentka ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zdrowia publicznego na uniwersytecie w Cranfield, aktualnie przygotowuje się do podjęcia studiów doktoranckich.


Procedura ustalania terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa

W artykule omówiono procedurę ustalania, w przepisach ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Ustalenie terenów zamkniętych umożliwia ochronę informacji dotyczących obiektów budowlanych uznanych za niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa, lokalizowanych na tych terenach.

Dr inż. Adam Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. warszawa


ZDROWIE

Zdrowe narodzenie

Jak powinna odżywiać się kobieta w ciąży? Co może jeść, a czego jej nie wolno? Jak często spożywać ryby? Co z wątróbką? Majonez i camembert? Ile filiżanek herbaty? A inne zachcianki? Kogo młode przyszłe mamy mają słuchać? I kto w końcu jest autorytetem?

Irena Fober


Pigułka medycyny. Ratuj się, kogo stać!


STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Czyste wody wokoło Fukushimy


Wydarzenia 2016


Felieton. Dobrze jest naprawiać błędy, lepiej ich nie popełniać


Filozofia pojęć technicznych (100). Inżynier odwrotny


Giełda wynalazków i projektów. Diagnozy pracowitych maszyn


Wino dla inżyniera (176). Kalifornia i wino (2)


Parlament 500 milionów. Dla pracujących i dla młodych. Europa w prezencie


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Bożydar Neroj, Urszula Stachewicz


Wątpię, więc jestem. O co walczymy


Spójrzmy dalej niż dziś

Tradycyjnie w numerze rozpoczynającym kolejny rok staramy się oderwać od spraw codziennych. Być może nieco na wyrost nazywamy go “cywilizacyjnym”. Chcemy spojrzeć na rozwój technologiczny w nieco innej perspektywie niż budżet na dany rok czy sukces rynkowy wynikający z bieżącej mody. Odrywamy się od zalewu informacji atakujących nas z ekranów: telewizorów, komputerów czy mobilnych telefonów. Każdemu bowiem jest potrzebny czas na choćby krótki przystanek w biegu. Przystanek, który pozwoli na refleksję i wybór, co z tego morza informacji jest naprawdę ważne dla nas, naszych bliskich, naszego otoczenia kraju i globu.

W tym miejscu niejeden Czytelnik powie, a jaki ja mam wpływ na wielkie globalne wydarzenia? One przecież dzieją się gdzieś daleko, poza mną. I jeśli nawet mogą mnie kiedyś dotknąć to i tak nie mogę im zapobiec. A przecież tak nie jest, podejmując wspólne działania mamy wpływ na wiele spraw. Warunkiem jest jednak umiejętność dogadywania się i pracy w zespole. Niestety nie jest to nasza polska zaleta, bo my bardzo lubimy działać w pojedynkę. Sporządzanie planów i żmudna ich realizacja również nie są ulubionym naszym zajęciem. Wolimy wielką improwizację i efektowne akcje. A potem bardzo lubimy “świętować” ich rocznice i to nawet wówczas, gdy ponieśliśmy klęski. Jest ona bowiem bardziej spektakularna medialnie niż np. odkrycie nowego materiału, mogącego zrewolucjonizować gospodarkę. Mam jednak duże obawy czy ciągłe przypominanie nieudanych zrywów naprawdę kształtuje patriotyczne postawy młodych ludzi.

Patriotyczna poetyka przełomu XIX i XX stulecia nie trafia do młodych - pokolenia informatycznego, z jednej strony brak im refleksji i czasu na nią, a z drugiej “mędrca szkiełko i oko”bardziej przemawia do większości niż „czucie i wiara”.

Może więc warto byłoby postawić przed nimi problemy, które w przyszłości będą miały ogromny wpływ na ich życie. A u progu 2017 r. jest ich wiele, bardzo wiele.  Jednym z bardziej dotykającym nas tu i teraz jest sprawa zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. Niestety mamy tu niechlubną palmę pierwszeństwa, co ma ogromny negatywny wpływ na zdrowie Polaków. Informacja o tym, że w ponad 30 polskich miastach jest najbardziej zanieczyszczone powietrze w świecie “przemyka się pomiędzy newsami” o śpiewaczych występach posłów opozycji w Sejmie, czy o tym gdzie spędził Sylwestra jeden z liderów opozycji. Być może te informacje zwiększają chwilowo słupki oglądalności, ale czy przekładają się na to, ilu z nas zapadnie na obturacyjną chorobę płuc czy na raka płuc?

Problem smogu w Polsce, ale nie tylko u nas to tylko jeden z czekających na rozwiązanie w Polsce i świecie. Jest ich przecież znacznie więcej jak m.in. wyczerpywanie zasobów naturalnych, utylizacja rosnących lawinowo śmieci, czy recycling zużytych wytworów techniki. Co z tym wszystkim zrobić, jest dużym wyzwaniem dla ludzi nauki, techniki. Ale także wyzwaniem dla mediów, które powinny wspierać działania uświadamiające społeczeństwu, iż warto inwestować w intelekt, naukę oraz badania. I dotyczy to nie tylko badań stosowanych, ale także podstawowych. Często przeciwstawia się sobie oba te rodzaje prac naukowych. Jest to wielki błąd, gdyż bez badań podstawowych świat zacząłby się cofać i nie byłyby możliwe stosowane, prowadzące do nowego wyrobu czy technologii. Prace b+r są natomiast fundamentem gospodarki, dają jej pożywkę do wytwarzania nowych wyrobów i uruchomiania high-tech. Na ten rozpoczęty 2017 rok życzymy sobie, aby codzienność nie przesłaniała nam tego, co gwarantuje rozwój cywilizacji w zgodzie z rozwojem i dobrem człowieka.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl