W numerze 11-12/2017

XIV FORUM INŻYNIERSKIE, Poznań, 6 czerwca 2017 r.

Poznańskie spotkanie

Po raz czternasty spotykamy się w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Innowacje – Technologie - Maszyny. Wszystkie nasze poznańskie Fora Inżynierskie miały i mają na celu pokazanie dorobku innowacyjnego firm, zaplecza b+r w różnych dziedzinach gospodarki i infrastruktury. Przykłady prezentowanych rozwiązań, mających konkretny wymiar produktowy i finansowy z jednej strony potwierdzają potencjał polskiej nauki stosowanej, zwanej obecnie przemysłową, a z drugiej strony ukazują bariery we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w konkretnych firmach, na ogół małych i średnich.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT


Budujemy nowy model rozwoju

Wypowiedź Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Państwo powinno stwarzać warunki do rozwoju gospodarki.

Wypowiedź Janusza Steinhoffa, byłego wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, posła na Sejm trzech kadencji


Reindustrializacja – zadanie inżynierskie

Wypowiedź Włodzimierza Hausnera


Dźwignia 2017: dr inż Józef Sztorc - TAREL

Uaktywnił wieś niepełnosprawnych


Dźwignia 2017: Tadeusz Peciakowski - Pek-Mont

Wszystko z kwasowki


EDUKACJA

Inżynier na dziś i na jutro

Z prof. dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, rozmawiają Anna i Marek Bielscy


Z ŻYCIA FSNT

„Dzień Mechanika” po raz szósty

Jak co roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje w trakcie Targów Innowacje, Technologie, Maszyny w Poznaniu szósty już Dzień Mechanika (7. 06.2017 r.)


NAUKA

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz. II

W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania „drugiej nogi biznesowej” dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, dr Miranda Ptak, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.


Współczesne przechowalnictwo ziarna cz. I

W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. Przedstawiono nowe dodatkowe urządzenia techniczne magazynów przechowalniczych w szczególności agregaty chłodnicze, urządzenia mieszające i rozrzutniki ziarna. Słowa kluczowe: przechowalnictwo ziarna, agregat chłodniczy, mieszalnik, wentylator, rozrzutnik.

dr inż. Lesław Janowicz, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, dr hab. inż. Monika Janowicz Wydział nauk o Żywności SGGW w Warszawie.


O Zastosowaniu Spektrometrii Gamma w Monitoringu Radiacyjnym Środowiska: Zależność wydajności rejestracji fotonów od orientacji sondy scyntylacyjnej z detektorem z bromku lantanu LaBr3(Ce) stosowanej in-situ.

Szeroki dostęp do wysokowydajnych, bezobsługowych detektorów promieniowania gamma umożliwił ich stosowanie do monitoringu radiacyjnego środowiska. Znając charakterystykę numeryczną detektora można teoretycznie przeprowadzić jego kalibrację wydajnościową umożliwiając pomiar w dowolnej geometrii. W pracy przeprowadzono dyskusję na temat wydajności detektora LaBr3(Ce) stosowanego do monitoringu promieniowania gamma in-situ. Bazując na charakterystyce numerycznej porównano wertykalne i horyzontalne położenia detektora w stosunku do powierzchni ziemi pod kątem wydajności rejestracji i stwierdzono, że oba położenia są jednakowo dobre. Do analizy ilościowej różnych geometrii pomiarowych zastosowano podejście bazujące na nowo zdefiniowanej wielkości jaką jest scałkowana absolutna wydajność rejestracji detektora dla piku całkowitego pochłaniania energii.

Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.


INNOWACJE

Święto cyfrowych ludzi

W 2017 r. sprzedaż wyrobów elektroniki użytkowej na świecie ma osiągnąć wartość 945 mld USD. To lekki spadek, ale już w następnym roku prognozy mówią o 954 mld USD.

Wcześniej oferta producentów musi być zaprezentowana jak największej liczbie potencjalnych konsumentów, m.in. zwiedzających targi IFA w Berlinie.

Jerzy Bojanowicz


INŻYNIER

Cudowne dzieła sztuki i techniki

Na berlińskim luksusowym deptaku Unter den Linden zawsze dzieje się coś niezwykłego. Mieszkańcy i turyści z całego świata szukają tu atrakcji. I znajdują je m.in. pod numerem 14: ma tam swą siedzibę Mercedes Benz Galery Berlin.

Erwin Halentz


Początki piśmiennictwa technicznego (7)


STAŁE POZYCJE

Felieton. Znów ufamy bankom


Wydarzenia


Filozofia pojęć technicznych (107). Cyrk


Giełda wynalazków i projektów. Znikający żołnierz, „myśląca” mina


Wino dla inżyniera (183). Szampany i inne musiaki


Parlament 500 milionów: Diesel gate podsumowana. Unia się nam podoba


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Wiktor Piwkowski, Krzysztof Rosołowski


Wątpię, więc jestem. Czas jełopów


Czwarta rewolucja przemysłowa - rzecz o ITM Polska 2017

Jadąc rano do pracy sprawdzam w telefonie komórkowym stan zużycia energii w pawilonach targowych. Mój zegarek monitoruje wyniki sportowe i stan zdrowia podczas porannego joggingu, a gdy jadę samochodem, odnoszę wrażenie, że komputer pokładowy lepiej ode mnie orientuje się w warunkach jazdy - wskazuje odległość od innego pojazdu, przypomina o nie zapiętych pasach, informuje o niskim poziomie oleju.

Dlaczego o tym wspominam? By uświadomić sobie i Państwu, że jedyne co jest w życiu pewne, to zmiana. Zmiana rozumiana jako postęp cywilizacyjny, którego wynikiem jest rozwój i popularyzacja nowoczesnych technologii, które znacząco wpływają na nasze życie, zarówno to prywatne, jak i to zawodowe.

Mamy już za sobą trzy rewolucje przemysłowe, które okazały się krokami milowymi w dziejach ludzkości. Dziś jesteśmy świadkami tej czwartej, zwanej Industry 4.0. Jej głównymi filarami są tzw. „Internet rzeczy” oraz „inteligencja maszyn”, które zakładają pełną automatyzację i zmianę w procesie produkcji. Zrozumienie, akceptacja i chęć poddania się temu procesowi to dzisiaj klucz do budowania przewagi w przemyśle, a tym samym do osiągnięcia sukcesu.

Ważnym, o ile nie najważniejszym, aspektem tych przemian będzie mimo wszystko człowiek, ale ten kooperujący z maszyną, tzw. Inżynier 4.0. Dlatego już dziś, przy tak dużym niedoborze wykwalifikowanej kadry (jak wskazują badania, na rodzimym rynku brakuje kilkunastu tysięcy inżynierów) należy wziąć pod uwagę rolę człowieka i spojrzeć na niego przez pryzmat budowniczego Przemysłu 4.0. Tylko dobrze wykwalifikowany inżynier będzie w stanie umiejętnie zarządzać zrobotyzowaną linią produkcyjną.

Spoglądając na ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują na ponad 20% wzrost produkcji maszyn i urządzeń oraz biorąc pod uwagę cele zawarte w oficjalnym rządowym dokumencie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który duży nacisk kładzie na reindustrializację, możemy zaryzykować tezę, że branżę przemysłową w najbliższych latach czeka intensywny rozwój.

Te optymistyczne perspektywy stawiają także duże wyzwania m.in. przed producentami maszyn. Wymuszają także konieczność automatyzacji i robotyzacji produkcji, zmianę struktury i podniesienie kompetencji pracowników. Ale jesteśmy dopiero na początku drogi, bowiem zaledwie 15% polskich przedsiębiorstw może poszczycić się pełną automatyzacją.

Mając na uwadze potencjał polskiego przemysłu, jako lider branży wystawienniczej i organizator największej imprezy dedykowanej technologiom przemysłowym, Międzynarodowe Targi Poznańskie poczuwają się do ścisłej współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Wsłuchując się w ich głosy, analizując trendy i wszelkie dostępne dane statystyczne, staramy się stworzyć przestrzeń inspirującą do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie technologii podnoszących konkurencyjność firm, wprowadzania innowacyjnych zmian w organizacji produkcji, jak i pomysłów na wdrożenie idei Przemysłu 4.0. Takim właśnie miejscem będą targi ITM Polska – Innowacje, Technologie, Maszyny, które między 6 a 9 czerwca staną się areną spotkań polskich i światowych liderów sektora innowacji, producentów maszyn i konstruktorów najnowszych technologicznych rozwiązań.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będą trzy dodatkowe wydarzenia, których pokrewna tematyka wpisuje się w ideę synergii branż, a ich połączenie daje gwarancję prezentacji produktów i usług w pełnej krasie. To Targi 3D Solutions, dedykowane przedstawicielom skanu i druku 3D, Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog - jedyne w kraju dla logistyki w przemyśle i Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting, a wraz z nimi spotkania matchmakingowe, Subcontracting ITM Meetings.

Z przyjemnością proponuję Państwu udział w targach ITM Polska. Jestem przekonany, że pobyt na nich będzie szalenie inspirujący. Światowej klasy reprezentacja wystawców prezentujących premierowe modele maszyn, liczne konferencje i spotkania ze specjalistami, to wszystko sprawi, że dla uczestników będzie to istotny krok naprzód w kierunku wdrożenia Idei 4.0.

Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl