W numerze 14-15/2017

INŻYNIER

Odrodzenie Pomorza przemysłowego

Gospodarka Morska jest dla 4 mln mieszkańców województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego najważniejszą częścią rozwijanego tu przemysłu.

dr inż. Zbigniew Zienowicz


Walczymy o METAMUZEUM

Z Marcinem Biernackim, Prezesem „JUMA – M.BIERNACKI I WSPÓLNICY” s.j. rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


W Sejmie o Big Data

Ponad 250 osób uczestniczyło w dorocznej, XVIII Konferencji Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”, będącej najważniejszym wydarzeniem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI), która tradycyjnie odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP (22 maja). Tradycyjnie już organizatorem KOS-u był SEP.


Dylematy elektroenergetyczne

Przy wielkiej ilości publikacji, konferencji, sympozjów, debat i dyskusji poświęconych energetyce (i jej składowej, jaką jest elektroenergetyka) oraz różnorodności poruszanych tematów (bezpieczeństwo energetyczne, dyrektywy europejskie, budowa nowych mocy wytwórczych, rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ochrona środowiska, sytuacja finansowa elektroenergetyki itd.) brakuje dyskusji i oceny funkcjonowania elektroenergetyki.

Jacek Szyke


Oni budowali Nigerię

Parę tygodni temu Polska została po raz 6. wybrana na dwuletnią kadencję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mało kto dziś zdaje sobie sprawę, że do naszego znaczącego sukcesu na arenie międzynarodowej przyczynili się polscy inżynierowie.

Janusz Kowalski


Początki piśmiennictwa technicznego (9)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub bardzo mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „Przeglądzie Technicznym” w 1889 roku, kolejne wybrane fragmenty z Architekta Polskiego autorstwa ks. Stanisława Solskiego, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac.

Bronisław Hynowski


GOSPODARKA

Innowacyjna bryza

Idzie kolejny „Wiatr od morza”. Kojarzy się z utworem literackim, ale zapewne Stefan Żeromski, wizjoner szklanych domów, byłby niezmiernie zadowolony z takiej właśnie innowacyjnej, ożywczej gospodarczo bryzy.

Marek Bielski


Historyczna dostawa

Rozpoczynając budowę terminalu LNG w Świnoujściu rozważano różne kierunki dostaw tego gazu. Ostatecznie wybrano na strategicznego dostawcę firmę z Kataru i podpisano z nią wieloletni kontrakt.

Henryk Piekut


„Budowa Roku 2016” w blasku fleszy

Już po raz 27 wybrano najlepsze dzieła budowlane roku. Przedstawiciele inwestorów, projektantów i wykonawców zebrali się w Warszawskim Domu Technika (WDT) by odebrać dyplomy i pamiątkowe statuetki. Kolejne edycje tego organizowanego przez PZiTB konkursu od początku III Rzeczypospolitej promują budownictwo wysokiej klasy.

jaz.


Udomowiony roaming

„Będzie jak w domu” – obwieściła z dumą Komisja Europejska, gdy 15 czerwca 2017 r. weszła w życie zasada „roam like at home” (RLAH). Oznacza to, że za używanie telefonu komórkowego podczas podróży po krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapłacimy tyle samo, ile zapłacilibyśmy nie ruszając się z kraju. Co tak naprawdę oznacza RLAH i kto za niego w końcu zapłaci?

Irena Fober


"WYNALAZCZYNI 2017"

Fotony na tropach nowotworów

Prof. zw. dr hab. Halina Abramczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej.


Nawóz znaleziony w oczyszczalni

Dr inż. Beata Kończak, adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.


Światłem w raka

Dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz, adiunkt w Zakładzie Ciała Stałego w Instytucie Fizyki, Uniwersytet Śląski.


Z ŻYCIA FSNT

Młody Innowator jubileuszowo w MEN

Laureaci X Konkursu Młody Innowator spotkali się 6 czerwca na uroczystym wręczeniu nagród. Ogólnopolska rywalizacja uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących organizowana przez Federację SNT NOT oraz Towarzystwo Kultury Technicznej i SPWiR tym razem przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, która zaprosiła zwycięzców do pięknego gmachu Ministerstwa.


EDUKACJA

Nasze domy rosną w lesie

Podejmując w 2004 r. decyzję o budowie domu z drewna w mojej rodzinnej wiosce byłem strofowany przez sąsiadów, którzy taki właśnie wybór materiału zdecydowanie mi odradzali. Argumentów mieli wiele, w tym, że będzie on droższy i mniej trwały od murowanego, a ponadto wielu mieszkańców wsi nadal uważa, że dom murowany stanowi swoistą nobilitację jego właściciela.

Henryk Piekut

 


ZDROWIE

Co pulmonolog wiedzieć powinien...

... a czego nie wie? Świadomość lekarzy na temat skutków zdrowotnych  zanieczyszczeń powietrza, to skąd czerpią wiedzę i w jakim stopniu wykorzystują ją w swojej praktyce klinicznej, od kilku lat usiłuje rozpoznać jeden z inicjatorów konferencji „DUM SPIRO SPERO” dr Tadeusz M. Zielonka. Wyniki przeprowadzanych przez niego anonimowych badań ankietowych są takie, że pacjenci... woleliby chyba o nich nie wiedzieć.

Irena Fober


Smog maluchom nie służy

Dzieci rodzą się mniejsze, a potem częściej chorują na zapalenie oskrzeli, łapią infekcje, cierpią na choroby alergiczne. Mają świszczący oddech, zaś pojemność ich płuc jest wyraźnie mniejsza. Później pojawiają się zaburzenia zachowania, deficyty w rozwoju psychicznym i ruchowym. Ich iloraz inteligencji jest niższy – średnio o niemal 4 pkt od rówieśników, których matki podczas ciąży oddychały czystym powietrzem.

Irena Fober


NAUKA

Geneza i działalność Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej PTIE (cz. I)

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej zostało zarejestrowane w 1990 r., jako kontynuacja Komitetu Naukowo-Technicznego Kształtowania i Ochrony Środowiska w Naczelnej Organizacji Technicznej. Z każdą dziedziną techniki i przemysłu związana jest antropopresja – oddziaływanie na środowisko naturalne. Dlatego wskazane jest, by w korzystaniu z zasobów przyrodniczych kierować się postulatami racjonalności, oszczędności i bezpieczeństwa. Pomaga w tym wiedza z wielu dziedzin nauki i  techniki. PTiE w swoim działaniu opiera się na tej wiedzy.

Prof. dr hab. inż. Jan Siuta jest pracownikiem Zakładu Ochrony Ziemi w Instytucie Ochrony Środowiska-Państwowym Instytucie Badawczym. Był wieloletnim przewodniczącym Komitetu Kształtowania i Ochrony Środowiska NOT.


O Zastosowaniu Spektrometrii Gamma w Monitoringu Radiacyjnym Środowiska: Zależność wydajności rejestracji fotonów od orientacji sondy scyntylacyjnej z detektorem z bromku lantanu LaBr3(Ce) stosowanej in-situ (cz. III)

W pracy przeprowadzono dyskusję na temat wydajności detektora LaBr3(Ce) stosowanego do monitoringu promieniowania gamma in-situ. Bazując na charakterystyce numerycznej porównano wertykalne i horyzontalne położenia detektora w stosunku do powierzchni ziemi pod kątem wydajności rejestracji i stwierdzono, że oba położenia są jednakowo dobre. Do analizy ilościowej rożnych geometrii pomiarowych zastosowano podejście bazujące na nowo zdefiniowanej wielkości, jaką jest scałkowana, absolutna wydajność rejestracji detektora dla piku całkowitego pochłaniania energii.

Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy


Pisz na adres: Inż. Ignacy Sobieszczański-Syberia

Ignacy Sobieszczański (1872-1952), inżynier, absolwent Instytutu Inżynierii Komunikacji w Petersburgu. W latach 1905 –1920 ściśle związany z Syberią. Poszukiwacz złota, węgla, miedzi, żelaza, wolframu, azbestu…Bogacz węglowy. Wybitny działacz przemysłowo-handlowy. W czasie I wojny światowej współorganizator Polonii Syberyjskiej i jej narodowych, opiniotwórczych Zjazdów w Harbinie(Mandżuria). Finansowy opiekun polskich jednostek wojskowych na Syberii. Organizator powrotu Sybiraków do kraju. W Odrodzonej Polsce współorganizator struktur przemysłowo-handlowych w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie.

dr Zofia Lech, wieloletni nauczyciel historii w liceum im. S. Batorego w Warszawie, współpracownik UW


STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Mocny jak dąb „Sylwester”


Wydarzenia


Felieton. Sięgaj po nowe narzędzia


Filozofia pojęć technicznych (108). Fotoogniwo


Giełda wynalazków i projektów. Wyższa szkoła syntez


Wino dla inżyniera (185). Gdzie i co kupować? (2)


Parlament 500 milionów. Efektywność w nowej skali. Spójność za trzy lata


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Grzegorz Mroczko. Piotr Świątek


Wątpię, więc jestem. Nasze dobra


Niebo nad głową. O planetach pod letnim niebem


Zasłużony wypoczynek

Lipiec i sierpień to tradycyjne miesiące urlopowe. Wybór miejsca letniego wypoczynku powoduje długie dyskusje w rodzinach, czasami przechodzące w kłótnie, a i tak miewa on charakter loteryjny. Przy stabilnej walucie wybór mamy między krajem a gorącą zagranicą. W ostatnich latach – po przykrych doświadczeniach z Grecją (w tym roku na Krecie było 45oC), zagrożoną zamachami i imigrantami Turcją i wojującymi krajami Afryki – modny stał się wypoczynek na nadbałtyckich polskich plażach. Niestety, słoneczną pogodę w tej części kraju trudno wcześniej przewidzieć, ale i tak miejsc noclegowych już w czerwcu brakowało, mimo niskich temperatur powietrza i zimnej wody w Bałtyku. Jak będzie w dalszej części lata, nikt nie wie, ale właściciele pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Sopocie mają w ofercie różne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Obyśmy z tych letnich urlopów wrócili wypoczęci oraz pełni inicjatyw, których w ostatnich latach Polakom nie brakuje. Regularnie docierają do nas wiadomości o sukcesach polskich przedsiębiorców w biznesowych konkursach i o podbijanych przez nich kolejnych rynkach. Zaskakują zwłaszcza młodzi ludzie, którzy  zakładają firmy zarabiające w dziedzinach, o których my, może nie całkiem zwykli śmiertelnicy, nie mieliśmy pojęcia. Bez specjalnego nagłośnienia – dzięki wysiłkowi intelektualnemu młodych specjalistów (zazwyczaj inżynierów) – Polska stała się potęgą w produkcji gier komputerowych. Nic dziwnego, że polscy informatycy są obecnie rozchwytywani w Europie i na świecie. Nie muszą też wyjeżdżać z kraju, żeby naprawdę dobrze zarabiać. Usłyszałem w radiu, że informatyk po studiach może liczyć na zarobki rzędu kilkunastu tys. zł. miesięcznie. Ale nie tylko specjaliści tej niezbędnej w każdej firmie branży dobrze zarabiają. Tzw. statystyczny Polak zarobił w pierwszym kwartale br. o ponad 300 zł więcej niż rok wcześniej (obecnie 4354 zł – dane GUS). Cieszyć się należy, że nareszcie ruszyły podwyżki płac w przedsiębiorstwach. Duża w tym „zasługa” malejącego bezrobocia, które w skali kraju spadło poniżej 8% i jest zgodne z założeniami ustawy budżetowej. Regionalnie to wygląda różnie, ale są miasta i powiaty, gdzie funkcjonuje tzw. rynek pracownika i sytuację ratują sąsiedzi zza ukraińskiej „miedzy”. Chociaż istnieją obawy, że – po zniesieniu wiz – zaczną uciekać od nas do lepiej płacących krajów Unii Europejskiej.

Prawdopodobnie nie poratują rodzimego rynku pracy Polacy jeszcze zatrudnieni w Wielkiej Brytanii. Po prostu ten kraj ich nie wypuści, bo straciłby najlepszych europejskich pracowników, nie mówiąc o ewentualnym spadku PKB. Podobała mi się też wypowiedź prezydenckiego polityka, który stwierdził, że to nie my będziemy się starać o zniesienie wiz amerykańskich dla Polaków, lecz USA musi zadbać o przyciąganie polskich specjalistów do Ameryki, bo są oni jej potrzebni. Cieszę się, że już nie będzie takiej sytuacji, jak 35 lat temu w mojej rodzinie, że wykształcony u nas inżynier przez 30 lat malował mieszkania Amerykanom, bo to był dla niego bardzo atrakcyjny zarobek.

Miejmy nadzieję, że przy obecnym poziomie wzrostu gospodarczego – w tym roku zanosi się na 4% PKB – krajowe zarobki będą gonić te z krajów bardziej  rozwiniętych. To może oznaczać, że szukając miejsca skutecznego wypoczynku połączonego że zwiedzaniem świata, statystyczny Polak będzie miał wybór o wiele większy niż między zimnym polskim morzem, a przegrzaną grecką wyspą. Po powrocie z urlopów może znowu przybyć miejsc pracy, bo wskaźnik optymizmu przedsiębiorców się poprawia. Oby przełożyło się to na inwestycje.

Henryk Piekut


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl