W numerze 26/2017

EDUKACJA

Kresy pod Warszawą zebrane

W Kuklówce, k. podwarszawskich Radziejowic, mieści się miejsce warte odwiedzenia: prywatne - ale działające pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Muzeum Lwowa i Kresów.


Zinwentaryzowano Puszczę Bialowieską

W obliczu toczącego się konfliktu na temat postępowania leśników w nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka na terenie Puszczy Białowieskiej, w tym zwłaszcza wpływu gospodarki leśnej na ekosystemy leśne tego unikatowego obiektu niezbędne stało się zaprezentowanie informacji dokumentujących aktualny stan różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa kulturowego w Puszczy. Wierzę, że informacje te pozwolą na zaakceptowanie zasadności działań realizowanych przez Lasy Państwowe w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej.

Henryk Piekut


GOSPODARKA

Doceniony MELEX

Kiedy coraz głośniej w Polsce o produkcji samochodów elektrycznych uznaliśmy, że najwyższa pora, by firma MELEX z Podkarpacia sięgnęła po Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. Dlatego Redakcja PT zgłosiła Melex do tej nagrody. Podsumowanie i wręczenie Nagród odbyło się w Jasionce k. Rzeszowa w czasie Kongresu 590. Właśnie wtedy Prezydent RP Andrzej Duda wręczył tę Nagrodę w kategorii „międzynarodowy sukces”. Stało się to po ponad 45 latach obecności melexów na światowym rynku.

hp


INŻYNIER

Złota Księga absolwenckich wzorców

W 2001 r., w 175 rocznicę powstania Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, grupa absolwentów PW założyła samorządową organizację społeczną – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW (SAiP PW), ktore ustanowiło Złotą Księgę.

boj.


Jubileuszowe Perły

Po raz 15. anglojęzyczny miesięcznik „Polish Market” wręczył na Gali Pereł Polskiej Gospodarki statuetki najlepszym podmiotom gospodarczym, w rankingu naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Inżynier Kościuszko patrzy z pomnika

Z okazji 200. rocznicy Jego śmierci mówiono i pisano o nim - nieskazitelny symbol polskości, człowiek idei, postać wyprzedzająca swoją epokę, bohater uniwersalny. Wodza przegranego powstania  wyniesiono do rangi największego polskiego bohatera narodowego. Dlaczego?

Marek Bielski


Początki piśmiennictwa technicznego (17)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „PT” z 1904 r., wybrane fragmenty o polskim czasopiśmiennictwie technicznym przed 1875 r, zachowując oryginalną pisownię.


"WYNALAZCZYNI 2017"

Implanty, tytan i grafen

dr inż. Anna Makuch, adiunkt w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej


Wynalazki piórem pisane

dr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik, profesor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, kierownik Zespołu Biokompozytów Keratynowych


NAUKA

Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (II)

Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W latach 2006-2010 członek Rady Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.


INNOWACJE

Wirtuoz magazynowej jazdy

Czy można na nowo wynaleźć koło? Oczywiście koło kierownicy. Podczas prezentacji nowych urządzeń magazynowych serii OPX  firmy Still, która znajdzie się w sprzedaży na początku 2018 r. można było sobie zadać takie pytanie.

Erwin Halentz i Józef Trzionka


Śmigłowiec już bez pilota

Latające pająki, czyli drony śmigłowe do dostarczania pizzy to już rzecz zwyczajna. Bezpilotowe przerzucanie  ładunków, a szczególnie ludzi na polu bitwy jest zadaniem poważniejszym. Biorą się do tego najbardziej zaawansowane koncerny śmigłowcowe świata.

Maciej Kamyk


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? Liderzy „Lidera”


Felieton. Oczekiwana zmiana miejsc


Filozofia pojęć technicznych (114). Mikrosfera


Giełda wynalazków i projektów. Nadali wartość odpadom

Od kiedy Instytut Metali Nieżelaznych zajął się recyclingiem, wdrożył długą serię pożytecznych technologii odzysku, nagradzanych wielokrotnie na wystawach wynalazków. Przemysł metali nieżelaznych, głównie miedzi, cynku, ołowiu i aluminium od początku dostarcza tysiące ton odpadów z przerobu rud tych metali. Instytut ruszył więc do korzystnego przetwarzania tego, co wydawało się kłopotliwym odpadem zalegającym hałdy i zbiorniki osadu.

jaz.


Wino dla inżyniera (193). Pinot Noir kontra Primitivo


Parlament 500 milionów. Bezpieczny Mikołaj z sieci. ...i szczęśliwe podróże


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Jan Bogusławski. Jarosław Wróbel. Grażyna Żak


Wątpię więc jestem. Czego chcą


Rok starych zagrożeń i nowych nadziei

Żegnamy nie najłatwiejszy rok, w którym wiele działo się i w świecie i w Polsce. Na międzynarodowej scenie politycznej pojawili się nowi przywódcy. Ogromna polaryzacja mediów, które rzadko zdobywały się na przekazywanie obiektywnych informacji i faktów powoduje, że coraz trudniej jest nam rozeznać się w tych zmianach. Ile jest w nich pozytywów, ile negatywów, a ile niewiadomego?

Krytycznie bowiem podchodzimy do tych wypowiedzi i faktów, które nie są zgodne z naszymi poglądami. A coraz trudniej jest nam uznać iż adwersarz też może mieć rację. Tak rzecz się ma np. ze smogiem, który teraz zimą staje się ważnym problemem. Sprowadzamy go niestety do zagadnień ekonomicznych lub technicznych. A przecież wiąże się on bowiem z naszym zdrowiem, o którym zawsze mówimy, że jest najważniejsze. Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, iż wiele w tym względzie zależy od nas samych, od tego co robimy i jak się zachowujemy? Czy pamiętamy, iż nasze działania mają wpływ nie tylko na nas, ale i na nasze otoczenie? Dlatego oprócz bardzo potrzebnych rozwiązań prawnych i technicznych konieczna staje się w tej dziedzinie pogłębiona edukacja. I nie może się ona ograniczać do bardziej lub mniej udanych kampanii społecznych.

Rządzący muszą sobie zdawać sprawę, iż pieniądze wydane na technikę, która pomoże ograniczać emisję chorobotwórczych czynników są na pewno mniejsze niż te, które trzeba potem wydawać na leczenie chorób cywilizacyjnych. W expose inaugurującym objęcie funkcji premiera Mateusz Morawiecki wymienił walkę ze smogiem, jako zadanie dla państwa. Mam nadzieję, iż nie jest to jedynie aktualny zwrot retoryczny, ale pójdzie za nim praktyczne działanie, które rzeczywiście spowoduje, iż powietrze wokół nas przestanie truć.

Oczywiście w expose smog był jednym z elementów. Nowy premier poruszył wiele, może nawet za wiele problemów, które podejmie jego rząd. Trudno mu nie przyznać, iż są one ważne. Jednakże rządzenie to także wybory priorytetów. Tego mi zabrakło.

Ostatnio miałam okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach, podczas których przyznawano wyróżnienia młodym liderom naukowych zespołów, (Lider 2017 s. 23) i wybitnym uczonym (Polskie Noble, PT 25’17) oraz w podsumowaniu organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne konkursów na najlepsze, najbardziej innowacyjne rozwiązania techniczne. Znaczącą pozycję, w tych wszystkich wydarzeniach, zajmowały rozwiązania dotyczące zdrowia w odniesieniu do diagnostyki i terapii, a także profilaktyki. Należy mieć nadzieję, iż temat ten poruszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w różnych aspektach będzie skutecznie realizowany w praktyce. Zdrowie obywateli i nie tylko w kontekście smogu jest z pewnością priorytetem.

W większości expose wygłaszanych przez premierów z różnych opcji politycznych słyszeliśmy na ten temat wiele zdań, z którymi trudno było się nie zgodzić. Tyle, że duża część obietnic pozostawała bez dalszego ciągu. Oczywiście żadnego programu nie da się zrealizować w pełni. I nie zawsze jest to stuprocentowa wina autorów planów. Uwarunkowania zewnętrzne, a i wewnętrzne często ograniczają rządzących bardziej niż to widać. Jednakże chciałoby się, aby wyrażone w sposób bardzo ogólny akceptowalne przez nas założenia programowe w szczegółach realizacyjnych spełniały nasze oczekiwania. A nie zawsze tak się działo i dzieje. Warto też, by informować społeczeństwo, dlaczego części nie można zrealizować od razu.

W naszych, nierzadko bardzo partykularnych, sporach politycznych zatraciliśmy zrozumienie wspólnych zadań, problemów zagrażających całej ludzkości. Wśród nich na pewno jest czystość powietrza, brak wody oraz zaśmiecanie globu ziemskiego (pływające wyspy odpadów w oceanach). Nie można też zapominać o zbrojnych konfliktach ciągle toczących się w różnych miejscach na świecie.

W przyjętej przez ONZ w 2015 r. Agendzie 2030 tych zagrożeń dla naszej planety jest dużo więcej. Są one w dużej mierze efektem działalności człowieka nakierowanym na konsumpcję. Do poruszonych w Agendzie 2030 zagadnień będziemy powracać w przyszłym roku. Myślę bowiem, iż pojmowana interdyscyplinarnie technika, uwzględniająca nauki społeczne i ekonomiczne, potrafi je rozwiązać. W te prace środowisko techniczne zawsze się włączało i chce czynić to nadal. Oczekujemy, iż nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór u rządzących. Tej cywilizacji nie da się dobrze, z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, budować bez twórców techniki.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl