W numerze 1/2018

100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodległości


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Rok informatyki

Wypowiedź Włodzimierza Marcińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego:


Obchody 70-lecia

23 grudnia 1948 r., w gmachu Fizyki doświadczalnej w Warszawie, z inicjatywy Kazimierza Kuratowskiego, wybitnego topologa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora utworzonego miesiąc wcześniej Państwowego Instytutu Matematycznego (PIM), spotkało się kilku przyszłych pionierów elektronicznych maszyn liczących i zdecydowało o powołaniu w ramach PIM Grupy Aparatów Matematycznych (GAM), którego kierownikiem został dr Henryk Greniewski, matematyk i logik.

Ten dzień uznaje się za początek historii polskiej informatyki.


INŻYNIER

Teoria niezawodności w inżynierii lądowej

O swojej karierze opowiada prof. Andrzewj Nowak - nowy doktor honoris causa PW:


Kariera szczęśliwego inżyniera

Największa warszawska uczelnia techniczna po raz kolejny przyjrzała się losom swoich absolwentów. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się szósty „Monitoring karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej”.

Irena Fober


Techniczna legenda z Kraju Basków

130 lat temu, 5 listopada 1887 r. inżynierowie Ferdynand Józef Arnodin i Alberto Palacio y Elissaque opatentowali we Francji, a wkrótce w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii i USA szczególny wynalazek. Był nim most, lecz most szczególny. Zmaterializowali go w realnej rzeczywistości sześć lat później. Most okazał się tak wyjątkowy, że w 2006 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Marek Bielski


Początki piśmiennictwa technicznego (19)

W kolejnym odcinku cyklu artykułów historycznych, poświęconych niemal nieznanym lub mało znanym początkom piśmiennictwa technicznego w Polsce, przypominamy na podstawie publikacji w „PT” z 1904 r. kolejne fragmenty o polskim czasopiśmiennictwie technicznym przed 1875 r., zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


"WYNALAZCZYNI 2017"

Wynalazczyni, która zaprosiła słońce

dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i dyrektor ds. technologii w Saule Technologies


NAUKA

Smog: jak z nim walczyć?

W poprzednim artykule z serii rozważań około-smogowych (Przegląd Techniczny 24/2017) opisano definicję smogu, główne przyczyny jego powstawania oraz częste błędy i stereotypy dotyczące m.in. spalania śmieci. Opisano bezrefleksyjność w tym zakresie i hipokryzję przyczyniającą się do powstawania smogu. Zwrócono uwagę na niski (choć rosnący) poziom wiedzy w Polsce na temat istoty smogu oraz przyczyn jego powstawania.

W tym artykule postanowiono przeanalizować sferę, która w największym stopniu przyczynia się do powstawania smogu – niską emisję powstającą w procesie ogrzewania domów. Opisano fatalny wpływ smogu na zdrowie. Zaprezentowano najważniejsze elementy uchwal antysmogowych i czynniki systemowe, takie jak termoizolacja budynków oraz ich energooszczędność, wpływające na problem smogu. Przedstawiono także krótki poradnik w zakresie wyboru i przygotowania odpowiedniego paliwa stałego (najpopularniejszy w Polsce jest wciąż węgiel i drewno) oraz opisano technikę palenia od góry.

Marcin Morawski, autor zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania, komunikacji, efektywności w biznesie oraz systemami koordynacji działań antysmogowych


Nasz autor na Niebie!!!

Miło nam poinformować, że nasz długoletni współpracownik i autor publikacji z zakresu astronomii został wyróżniony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, za popularyzację astronomii, nadaniem imienia JAN DESSELBERGER planetoidzie.

 

Jan Desselberger, pracownik Planetarium i Obserwatorium Śląskiego, jest autorem tekstów m.in. w Młodym techniku, Uranii, Astronomii i Przeglądzie Technicznym. Od 30 lat prowadzi w Radio Katowice audycję „Gwiaździarnia Pana Jana”. Przez kilka lat brał czynny udział w obozach naukowych dla dzieci i młodzieży w ramach Uczniowskiego Ruchu Naukowego i Kulturalnego, a później stowarzyszenia „Almankurat”.

Serdecznie gratulujemy!

Ps. Zainteresowanych planetoidą JanDesselberger zachęcamy do zajrzenia na strony:

https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=495759, http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/kolejne-trzy-polskie-planetoidy-nazwane-3753.html


ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY

Śląskie bez smogu!

Częścią kampanii „Śląskie bez Smogu! Jak to zrobić?” była konferencja, jaką zorganizował w ub.r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współudziale "Gazety Wyborczej". Podczas kampanii zbierano antysmogowe pomysły mieszkańców regionu.

mm


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia 2017


Co pan na to, inżynierze? Narodowe Muzeum Techniki


Niebo nad Głową / Zima 2018. Rok pod znakiem Czerwonej Planety


Felieton. Gospodarczy optymizm?


Filozofia pojęć technicznych (115). Paliwo


Giełda wynalazków i projektów. Z Lublina dla biznesu


Wino dla inżyniera (194). Wina pachnące Atlantykiem


Parlament 500 milionów. Hojniejszy budżet. Pół miliarda inwestycji


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Stanisław Kacperczyk, Krzysztof Matyjaszczyk


Wątpię więc jestem. Pudrowanie historii


Efekty-defekty


Gdzie Ojczyzna, tam inżynier

100 lat temu ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków o własnej, wolnej ojczyźnie. Tę rocznicę będziemy zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 7 kwietnia 2017 r. obchodzić przez najbliższe cztery lata. Środowisko techniczne skupione w stowarzyszeniach naukowo-technicznych włączą się w obchody tego wspaniałego jubileuszu. Chcemy przypomnieć społeczeństwu, a szczególnie młodemu pokoleniu, wkład polskich inżynierów w odzyskanie niepodległości i co również ważne, w budowę państwowości.

Z lekcji historii w naszej pamięci zostały głównie fakty związane ze zbrojnymi zrywami wolnościowymi. Przez 123 lata braku państwowości Polacy żyjący w kraju podzielonym między Rosję, Prusy i Austrię, wielokrotnie podejmowali walkę z zaborcami. Okupili ją ogromną daniną zdrowia i życia, narażając się na okrutne represje. Tysiące Polaków było zmuszonych do opuszczenia kraju, aby uniknąć prześladowań, więzienia czy zsyłki na Syberię. Wielu uczestników powstań, którym udało się przeżyć, musiało emigrować z kraju. Wśród walczących o niepodległość bardzo dużo było inżynierów, że przypomnę tu tylko Tadeusza Kościuszko i Józefa Bema. Wielu z nich bardzo dobrze zapisało się w historii nowych ojczyzn, mając duży udział w ich cywilizacyjnym rozwoju. Ich postawa i dokonania przyczyniały się do zachowania Polski w pamięci innych narodów. A było to bardzo ważne w czasach, gdy na mapie politycznej świata nie było naszego kraju.

Kiedy w 1918 r. odrodziła się Polska i zabiegaliśmy, by została uznana przez inne państwa, pamięć o dorobku polskich inżynierów miała istotne znaczenie. Warto przypomnieć, że oficjalne istnienie Polski zostało potwierdzone dopiero w Traktacie Wersalskim w 1920 r. A było ono bardzo poważnie zagrożone przez wojnę polsko-bolszewicką w latach 1919-1921.

Wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę, należy się nasza pamięć i hołd. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy pozostali w kraju i tu codzienną pracą walczyli z germanizacją i rusyfikacją. Jak trudna była to walka, bardzo dobrze pokazuje film zrealizowany na podstawie książki Stefana Bratkowskiego „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. Opisywali ich również nasi słynni pozytywiści: Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus i inni.

Z pewnością obchody jubileuszu stulecia niepodległości będą okazją do przypomnienia wielu znanych postaci, zarówno tych, którzy swój patriotyzm udowodnili walką, jak i tych, którzy potwierdzali go budowaniem i pracą u podstaw.

Przypomnieniu budowniczych II RP, wynalazców dostarczających sprzęt techniczny i broń żołnierzom Państwa Podziemnego, twórcom wynalazków dla Aliantów w czasie II wojny światowej, chcemy w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcić w dużej mierze obchody stulecia niepodległości. Pochylimy się również nad ogromnym wysiłkiem społeczeństwa i garstki ocalałych z pożogi wojennej inżynierów, odbudowujących kraj.

Nie zapomnimy o polskich inżynierach, którym przyszło żyć i pracować poza granicami kraju. Jest tu miejsce i dla tych, którym międzynarodowe traktaty zmieniały granice i tym samym zostawiły ich poza ojczyzną, jak i tych, których różne okoliczności polityczne lub ekonomiczne zmusiły do opuszczenia kraju. Od tego numeru „Przeglądu Technicznego” zaczynamy przypominać daty, które determinowały rozwój nauki, techniki i gospodarkę w tym trudnym stuleciu naszej historii (1918-2018).

Chcemy też przypominając przeszłość, poszukiwać odpowiedzi na pytania o przyszłości. FSNT-NOT uzyskała prawo od Biura Programu „Niepodległa” do używania logo Niepodległa do organizowanych w ramach obchodów imprez jubileuszowych. Tym samym włączamy się w ogólnopolskie uroczystości „Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej”, kładąc duży nacisk na dorobek twórców techniki.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl