W numerze 2-3/2018

70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Początki informatyki w Polsce

Informatyka w Polsce ma bogatą tradycję i na początku dystans dzielący ją od świata nie był wcale duży. W tym roku będziemy obchodzić jej 70-lecie, bo za dzień narodzin nie przyjmuje się bynajmniej momentu wejścia do naszego kraju Facebooka, ale 23 grudnia 1948 r.

Marek Hołyński


Początki informatyki w Polsce (1)

Redakcja „Przeglądu Technicznego”, odnotowując wszelkie wynalazki oraz nowości w światowej nauce i technice, nie mogła pominąć również pojawienia się elektronicznych maszyn cyfrowych, zwanych w skrócie EMC. W początku lat sześćdziesiątych XX wieku nie używano określenia komputer. Można się o tym przekonać, sięgając do artykułu w „PT” nr 10 z 1964 r., zatytułowanego „Elektroniczne maszyny cyfrowe IMM PAN”.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Kalendarium Niepodległości 1922-25


Rzeczpospolita Inżynierska w pierwszych latach Niepodległości( 1918-1922) cz. II

Moim zdaniem spośród polskich inżynierów II Rzeczypospolitej do najwybitniejszych postaci szczebla państwowego należy Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974). Inspirowany przez inż. Wendego  inżynier chemik- minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930, w 1930 r. w studium „Powrót Polski nad Bałtyk”  nakreślił program rozbudowy portu i miasta Gdyni.  


Nowa potencja 90-latki

Stara, dobra kolejka rośnie. Budowa drugiego toru na całej długości szlaku pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim o długości  ok. 7 km jest najbardziej ambitnym zadaniem, jakie spółka WKD chciałaby zrealizować w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jerzy Bojanowicz


GOSPODARKA

Wzmacniamy pozycję rolnika

O minionym roku na wsi i perspektywach dla polskiego  rolnictwa w 2018 r., z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, rozmawia Henryk Piekut.


Stal pod znakiem innowacji

W minionym roku zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP było stosunkowo dużo. Przejście od poziomu gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej następuje przy mniej lub bardziej czynnym udziale instytutów naukowo-badawczych, uczelni technicznych i firm. Czy to podniesie nasz poziom konkurencyjności?

Marek Bielski


Pamięć o dawnej BEFAMIE

Polski przemysł maszynowy, który w bardzo ciężkich warunkach startował po wojnie a później systematycznie był rozwijany, dzisiaj nie zawsze jest pozytywnie oceniany. Trzeba jednak stwierdzić, że był to okres wytężonej pacy twórczej stanowiącej piękne karty historii polskiej techniki. W związku z tym na żyjących jeszcze członkach Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, którzy po wojnie pracowali w tym przemyśle, spoczywa moralny obowiązek ocalenia  od zapomnienia ważnych  dla Kraju dokonań.


INTROL gotowy na wyzwania

Z mgr. inż. Stanisławem Jurczyńskim, prezesem Zarządu, dyrektorem technicznym INTROL Energomontaż SA w Zabrzu, rozmawia Henryk Piekut.


INŻYNIER

Techniczna elita w powiecie

Terenowe jednostki organizacyjne FSNT NOT mają zazwyczaj swoje siedziby w stolicach województw lub w miastach powiatowych, które utraciły status wojewódzkich w wyniku samorządowej reorganizacji przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka. Siedziby w miastach, które nie są lub nigdy nie były wojewódzkimi mają cztery terenowe jednostki. Są to: Gliwice, Grudziądz, Inowrocław i Świdnica.

Henryk Piekut


NAUKA

Fakty i mity radiologicznej ochrony

Z dr. Pawłem Krajewskim, dyrektorem Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, rozmawia Marek Bielski


Zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego (cz.III). Czułość sieci monitoringu

Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świcie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, madają obecnie bardzo rozbudowane systemy składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.

dr Paweł Krajewski, dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. W l. 2006-2010 członek Rady Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki


ZDROWIE

Smog nas dusi

W styczniu 2017 r. umarły 44 tys. Polaków. O 10,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Przedstawione przez GUS dane pokazują, że było to wiele więcej, niż można było oczekiwać na podstawie dotychczasowego trendu zmian w miesięcznych poziomach umieralności. Czy zabijał nas smog?

Irena Fober


EDUKACJA

Las energii

Lasy Państwowe uruchomiły 14 projektów rozwojowych. Pięć z nich jest bezpośrednio związanych z zagadnieniami energetycznymi:

  • Leśne Gospodarstwa Węglowe LGW,
  • termomodernizacja budynków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • Polskie Domy Drewniane – Mieszkaj w zgodzie z Naturą,
  • drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa państwa,
  • odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Las energii.

Henryk Piekut

 


Elektromobilność: szanse i zagrożenia

Elektromobilność rozumiana jako powszechne użycie pojazdów o napędzie elektrycznym stanowi niezwykłą szanse na przyspieszenie rozwoju głównych gałęzi polskiej gospodarki oraz infrastruktury w szczególności sieci energetycznych, stacji ładowania oraz serwisowania i kontroli pojazdów elektrycznych.

 Tomasz Meinicke


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? ZŁOTY KŁOS 2017


Felieton. Rekonstrukcja okiem przedsiębiorców


Filozofia pojęć technicznych (116). Drewno


Giełda wynalazków i projektów. By wrócił Zielony Śląsk


Wino dla inżyniera (195). FAQ


Parlament 500 milionów. Sprawiedliwie od pola do sklepu. Rada na panamę. Co nowego w parlamencie?


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Zbigniew Nowiński, Krzysztof Różewicz


Wątpię więc jestem. Niezgoda uskrzydla


Efekty-defekty


Recenzja PT. Atuty doskonalenia


Tak dobrze aż strach

W najbliższych tygodniach GUS będzie nas zarzucał nowymi wskaźnikami dotyczącymi gospodarki w 2017 r., ale biorąc pod uwagę wyniki poprzedniego kwartału eksperci wszystko już praktycznie oszacowali. Zdecydowana większość wskaźników będzie mieć pozytywny wydźwięk. Gospodarka wzrosła, bezrobocie zmalało, a statystycznemu Polakowi żyje się coraz lepiej.

Wskaźnik wzrostu PKB wyniesie prawdopodobnie 4,2%, co będzie lepszym wynikiem od planowanego. Bezrobocie obniżyło się do ok. 6,5% (rok ubiegły 8,2%) i jest najniższe od 1989 r. Tak niskie, że ekonomiści głowią się, skąd brać ludzi do pracy. Liczą na Ukraińców, których już w niektórych sektorach (handel i budownictwo) bardzo widać.

 Niedawno usłyszałem komunikat, że średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła 5 tys. zł. Jedno wynika trochę z drugiego, bo brak chętnych do pracy wymusza podwyżki płac u przedsiębiorców. Te kłopoty na rynku pracy przyspiesza przywrócony (niższy) wiek emerytalny, ale podobno wiele osób po uzyskaniu praw do obciążenia ZUS-u ponownie się zatrudnia. Stąd niespodziewany przyrost zatrudnienia w grudniu ub.r.

Wspomniany wcześniej wzrost PKB jest osiągany dzięki dynamicznemu wzrostowi eksportu (10%) oraz wzrostowi konsumpcji- efekt 500 plus.

  Ekonomistów martwi jednak bardzo mały wzrost inwestycji. Na początku 2017 r. był on ujemny, a pod koniec zarysował się na poziomie ok. 3%, co daje najniższy wskaźnik przyrostu w stosunku do PKB od ponad 30 lat. Najgorzej jest z inwestycjami w sektorze przedsiębiorstw. Trudno znaleźć przyczynę tego trwajacego dłuższy czas zastoju – zwłaszcza w poprzednich miesiącach. Do inwestowania powinny zachęcać nisko oprocentowane kredyty (dba o to Rada Polityki Pieniężnej) oraz pojawiająca się inflacja. Co ciekawe; aż 92% zagranicznych – potencjalnych inwestorów ocenia Polskę jako dobre miejsce dla robienia biznesu.Tymczasem w minionym roku nie powstała w Polsce żadna montownia samochodów, a na świecie (w Polsce także) trwa niesamowity boom na nowe auta. Na dodatek właściciele fabryk w Tychach (FCA) oraz w Gliwicach (Opel) odkładają wciąż decyzje co do modeli produkowanych w Polsce, a tych dotychczas wytwarzanych też wyprodukowali mało.

Pozytywne jest to, że ruszyły inwestycje drogowe należące do grupy publicznych i to one powodują ten minimalny wzrost wskaźnika. Ministrowie zapowiadają szybki (przedwyborczy) wzrost inwestycji samorządowych w 2018 r. i oby ta wizja się ziściła. Mogą w tym jednak przeszkodzić trudności firm budowlanych, którym brakuje pracowników i pojawiły się ponownie kłopoty z płynnością finansową. A uchodzą one za motor napędowy całej gospodarki.  

Tym motorem napędowym nie była w minionym roku polska wieś. Zazwyczaj polskie rolnictwo cierpiało z powodu suszy. W 2017 r. najwięcej kłopotów spowodowały jednak wiosenne przymrozki oraz duże opady. Wymarzły owoce (jabłka, wiśnie, czereśnie, śliwki), nadmiar wody najbardziej widać na urodzajnych polach z kukurydzą. Nie udało się jej zebrać (kombajny grzęzły) z 10% zasiewów. Te kukurydziane pola to istny raj dla dzików, które nakazano odstrzelać – wbrew woli ekologów. Właśnie dziki są roznosicielami zwalczanej z urzędu choroby – afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przez nią upada w Polsce chów trzody chlewnej, a mięso i jego przetwory z Polski trudno wyeksportować.

Eksport trzyma się jednak dobrze. Specjalisci od liczenia pieniędzy nie bardzo jednak widzą środki w przyszłych budżetach na pokrycie wydatków ZUS-u i kto wie jakich jeszcze obiecanek, które pojawią się przed wyborami w latach 2018 i 2019 . Stąd ten strach przed dobrem.

Henryk Piekut


Komentuje Waldemar Rukść: Schody

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl