W numerze 4/2018

ZŁOTY INŻYNIER 2017

Laureaci XXIV Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”


WYPOWIEDZI LAUREATÓW XXIV EDYCJI PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW

Inż. Antoni Greń, Diamentowy Inżynier 2017


Inż. Ryszard Czupryński, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Menedżer”


Mgr inż. Tadeusz Franaszek, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Działacz FSNT-NOT”


Mgr inż. Stanisław Jurczyński, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Ekologia”


Mgr inż. Jerzy Pawlikowski, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Innowacje”


Inż. Ewa Rabuszko, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „High-tech”


Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


Mgr inż. Jarosław Wróbel, Złoty Inżynier 2017 - kategoria „Jakość”


Inż. Paweł Centkowski, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Jakość”


Dr inż. Dariusz Litwin, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Innowacje”


Dr inż. Mariusz Rosiak, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


Mgr inż. Piotr Smiatacz, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Ekologia”


Mgr inż. Anna Stokłosa, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Zarządzanie”


Józef Sztorc, Srebrny Inżynier 2017 - kategoria „Menedżer”


Inż. Roman Aftowicz, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Menedżer”


Mgr inż. Elżbieta Gruszka, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Jakość”


Mgr inż. Bożydar Neroj, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Zarządzanie”


Mgr inż. Bronisław Puczel, Wyróżniony Inżynier 2017


Dr inż. Piotr Szymański, Wyróżniony Inżynier 2017


Dr Grażyna Żak, Wyróżniony Inżynier 2017 - kategoria „Nauka”


Mgr inż. Michał Gąsiorek, Młody Inżynier 2017


Dr hab. inż. Piotr Świątek, Młody Inżynier 2017


Mgr inż. Piotr Zatoń, Młody Inżynier 2017


Dr inż. Waldemar Siwiński, Honorowy Inżynier 2017

Podobno najlepiej określają mnie słowa „inicjator” i „katalizator”. Coś w tym jest... Dyplom magistra inżyniera, choć formalnie z niego nie korzystałem, pozwalał mi uczestniczyć w licznych przedsięwzięciach i projektach, z którymi bez inżynieryjnego przygotowania mógłbym sobie nie poradzić.


Mgr inż. Janusz Śniadek, Honorowy Inżynier 2017

Od urodzenia mieszkam w Gdyni, w „mieście z morza i marzeń” i nawet nie dopuszczam myśli, że mógłbym zmienić miejsce zamieszkania. Z okresu dzieciństwa i początków edukacji wspominam spacery z rodzicami, a później wyprawy z rówieśnikami na pobliskie molo, plażę i pod piękny klif w Orłowie. Rozbudzona wtedy fascynacja morzem przesądziła o moich dalszych planach i życiowych wyborach.


Mgr sztuki Leszek Świdziński, Honorowy Inżynier 2017

Rodzące się w dzieciństwie fascynacje czasami przesądzają o tym, kim będziemy w dorosłym życiu. Ale nie zawsze tak jest. Jak pamiętam, zawsze pociągało mnie wszystko, co wiązało się z mechaniką, konstruowałem kręcące się zabawki z silniczkami. Nieodmiennie frapowały kolejne zadania na zajęciach praktycznych w szkole.

mgr sztuki Leszek świdziński


INFRASTRUKTURA

O transporcie drogą wodną

Z Jerzym Materną, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


Wielkie pytania mobilnej elektryki

Elektromobilność to gorący temat. Konferencja pod egidą SEP oraz Komitetu Naukowo-Technicznego Gospodarki Energetycznej NOT nakreśliła mapę zagadnień, jakie środowiska techniczne i instytucje publiczne muszą podjąć w tej sprawie w najbliższych latach. Rok 2025, kiedy to mamy dojść do 1 miliona aut elektrycznych, jest blisko. Czy mierzymy siły na zamiary, czy odwrotnie?

Zygmunt Jazukiewicz


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Od ABC do XYZ

Na początku 1956 r. postanowiono połączyć wszystkie siły Grupy Aparatów Matematycznych działającej w Państwowym Instytucie Matematycznym. Trzy zespoły dotychczas realizujące osobne tematy miały się teraz skupić na jednym celu: zbudowaniu maszyny cyfrowej. Ich pierwszym kierownikiem został Romuald Marczyński, ale zaprojektowany poprzednio przez niego EMAL ciągle nie dawał się uruchomić.

Marek Hołyński


Początki informatyki w Polsce (2)

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy nowy cykl artykułów przypominających, jak „Przegląd Techniczny” na początku lat 60. XX w. odnotowywał pojawienie się w Polsce pierwszych elektronicznych maszyn cyfrowych, zwanych w skrócie EMC. Wtedy nie używano określenia komputer. Sięgnęliśmy do artykułu w „PT” nr 10 z 1964 r., zatytułowanego „Elektroniczne maszyny cyfrowe Instytutu Maszyn Matematycznych PAN”. Czas to nie bardzo odległy, bo zaledwie pół wieku i wiele osób ma z pewnością jeszcze w pamięci chociaż część tamtych nowinek technicznych. Dla młodszych Czytelników, przywykłych do laptopów i smartfonów,  poniższe informacje mogą brzmieć jak nieprawdopodobne rewelacje z odległej epoki.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Rzeczpospolita Inżynierska w pierwszych latach niepodległości 1918-1922 (Część III)


Stulecie niepodległości 1925-28


NAUKA

Internet Rzeczy w ochronie zdrowia

Przedmiotem artykułu jest Internet Rzeczy w ochronie zdrowia. Celem materiału jest przedstawienie postępującego procesu informatyzacji społeczeństwa, dzięki któremu tworzone są narzędzia zwiększające wydajność pracy, ułatwiające codzienne życie. IoT odgrywa tutaj znaczącą rolę, to wizja przyszłego świata, w którym wszystkie urządzenia codziennego użytku tworzą sieć połączeń, dostarczając nowe usługi. Wykorzystanie telemedycyny może w znaczący sposób poprawić życie pacjentów, to pacjent staje się najważniejszym ogniwem, wokół którego koncentruje się cały system. Nowe technologie mają za zadanie wspierać procesy leczenia, budować pozytywne relacje pacjent – lekarz.

Łukasz Kryśkiewicz, doktor nauk ekonomicznych, związany naukowo z SGH.


INFOTECHNOLOGIE

Od cyberbezpieczeństwa do cyberodporności

Z „wysp automatyzacji” po „ekosystemy wartości” – oto droga, jaką przejdzie w tym roku Internet Rzeczy (IoT).

if


Cyberatak nasz powszedni

Cyberataki stały się przestępstwem, którego polskie firmy doświadczają na co dzień. W ubiegłym roku aż 82% przedsiębiorstw zarejestrowało co najmniej jeden taki incydent. Największym zagrożeniem jest zorganizowana cyberprzestępczość, która dysponuje złośliwym oprogramowaniem i zręcznie wykorzystuje socjotechnikę. Niefrasobliwość pracownika, do niedawna najczęstszy kłopot, zeszła na drugi plan. Mimo to tylko jedna na dziesięć firm z rocznym przychodem ponad 50 mln zł zatrudnia eksperta ds. bezpieczeństwa informacji.

if


WSPOMNIENIE

Tadeusz Pieńkowski (1924-2018)


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? Polski wątek światowego sukcesu


Felieton. Prosty internet


Filozofia pojęć technicznych (117). Guma


Giełda wynalazków i projektów. Badacze po półwieczu


Wino dla inżyniera (196). Kalifornia w Warszawie (1)


Parlament 500 milionów. „Delete” dla geoblokowania


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Stefan Kamiński, Janusz Bańkowski


Wątpię więc jestem. Na co stawiać?


Efekty-defekty


Inżynierskie święto

Finał dwudziestego czwartego plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” odbywa się w ważnym dla nas wszystkich roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnienie tych, którzy walczyli o niepodległość i tych, którzy w mozole ją budowali oraz odbudowywali, a także wszystkich okoliczności i faktów z tym związanych powinno nam uzmysłowić, jak wielką wartością jest własne państwo. Wspólnota ludzi z tą samą historią, zapisaną klęskami, zwycięstwami, porażkami i sukcesami. Tę historię często oceniamy, znając już skutki decyzji, jakie podejmowali nasi przodkowie. Oni nie mieli takiej wiedzy, przyszłość nie była znana i trudno było ją przewidzieć. Pamiętajmy więc o tym, iż decyzje, które my dziś podejmujemy i uważamy za optymalne, mogą w przyszłości być zupełnie inaczej oceniane. Warto, by pamiętali o tym politycy.

Doroczny finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” jest wielkim świętem środowiska technicznego, a rocznicowy czas dodaje mu specjalnego znaczenia. W „Przeglądzie Technicznym” niejednokrotnie opisywaliśmy sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Praca zawodowa laureatów wszystkich edycji plebiscytu przypadła w trudnym czasie transformacji oraz uczenia się zasad wolnego rynku. Musieli szybko przechodzić kurs ekonomii i prawa. Często nauka ta była bolesna, ale też sukcesy sprawiały wielką satysfakcję. Wielu z nich ma już na swym koncie różnorodne odznaczenia, wyróżnienia i tytuły oddające ich ogromny dorobek zawodowy.

Każdego roku wręczając dyplomy i statuetki laureatom, wybranym przez Czytelników spośród kandydatów prezentowanych przez cały rok na naszych łamach, widzimy, iż polscy inżynierowie bardzo dobrze nadążają za wręcz rewolucyjnymi zmianami w nauce i technice. Wchodzimy w czwartą rewolucję przemysłową. Skutki cyfryzacji stają się obecne we wszystkich dziedzinach życia i są dla nas praktycznie niewyobrażalne.

Poprosiliśmy laureatów o wypowiedź, jak postrzegają cyfryzację w swojej działalności zawodowej. Ich odpowiedzi potwierdzają wysoki poziom umiejętności i wiedzy polskich inżynierów. Widać, iż są przygotowani do czwartej rewolucji przemysłowej. Istotną sprawą jest to, czy dysponują odpowiednimi środkami, pozwalającymi na dokonanie skoku technologicznego. I chodzi tu zarówno o środki materialne, jak i warunki prawne oraz organizacyjne. Analiza dziedzin reprezentowanych przez laureatów pokazuje, jak w wielu obszarach życia wszystko ulega zmianom, zanikają zawody, wychodzą z użycia maszyny i aparatura. Cyfryzacja wkracza również w takie branże, jak przemysł spożywczy, rolnictwo i leśnictwo itp.

Od wielu też lat polscy inżynierowie, niezależnie od specjalizacji, dużą wagę przywiązują do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Warto przypomnieć, iż w czasach gdy środowisko naturalne przegrywało z techniką, to właśnie inżynierowie zaczęli szukać rozwiązań ekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, program EUROPA 2030 w wielu swych aspektach potwierdzają, iż bez inżynierów nie można realizować programu rozwoju uwzględniającego czynniki ludzkie, kulturalne, ekonomiczne i techniczne.

Laureaci plebiscytu „Przeglądu Technicznego”, tegoroczni i z lat ubiegłych, swoją pracą potwierdzają, iż inżynierowie zdają sobie sprawę, że twórczość techniczna wykracza obecnie poza obszar czystej technologii. Przyznawany od 15 lat tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych zawodach. Honorowi Złoci Inżynierowie zawsze podkreślają, iż sposób myślenia, jakiego nauczyli się na studiach technicznych, jest niejednokrotnie pomocny w ich karierach. Będąc inżynierem można być sławnym śpiewakiem operowym, wybitnym lekarzem, satyrykiem, dziennikarzem, bankowcem, a nawet politykiem.

Wszystkim Laureatom plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego 2017” gratulujemy. Liczymy, iż dołączą do grona przyjaciół najstarszego polskiego czasopisma „Przegląd Techniczny” i zasilą szeregi Stowarzyszenia Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl