W numerze 10/2018

ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2018

Wyzwania sztucznej inteligencji

Trudno jest określić czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja (SI). Dzisiaj nie ma uniwersalnej definicji tej technologii. Można jednak mówić o technologii „pseudointeligentnej”, samodzielnej bądź będącej komponentem danego produktu, zaprogramowanej do wykonywania zadań, które w powszechnym mniemaniu wymagają myślenia.

boj.

(na podstawie materiałów Ministerstwa Cyfryzacji)


Wykorzystywanie Sztucznej Inteligencji dla Pożytku Społecznego

Wypowiedź dr. inż. Piotra Szymczaka, prezesa SEP, i dr. inż. Andrzeja M. Wilka, przewodniczącego Sekcji Technik Informacyjnych SEP.


ŚDSI i 70-lecie informatyki polskiej

Wypowiedź Włodzimierza Marcińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa  Informatycznego:


Bezpieczny i przyjazny internet

Z dr. inż. Wojciechem Kamienieckim, dyrektorem NASK, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodległości 1944–47


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Riadom damy radę

Dylemat ElWRO, związany z wyborem między powielaniem sprawdzonych rozwiązań, a tworzeniem na własną rękę, powtórzył się ponownie i to w znacznie większej skali. W styczniu 1967 r. Komitet Akademii Nauk ZSRR zdecydował, że dalej się nie da działać w modelu każde państwo sobie i wysiłki demoludów należy połączyć. Kraje zrzeszone w RWPG powinny wspólnie stworzyć jednolity system maszyn cyfrowych.

Marek Hołyński


Początki informatyki w Polsce (6). Automatyzacja przetwarzania danych

„Przegląd Techniczny” w numerze 30 z 1964 roku zamieścił na pierwszej stronie obszerny artykuł pt. Automatyzacja przetwarzania danych – nieodzowny czynnik postępu techniczne go. Od tamtej pory minęło ponad pół wieku. Przypominamy fragmenty z tego artykułu dla porównania -  jakie  wizje i prognozy autorów okazały się realne.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


NAUKA

Naprawa materiału genetycznego w komórkach cz. II

W pracy przedstawiono możliwości jakie dają nam wyniki badań naukowych na polu naprawy informacji genetycznej oraz możliwości wprowadzania nowych genów do materiału genetycznego znajdującego się w jądrze komórkowym. Dane literaturowe przedstawione w niemniejszej pracy przeglądowej pozwalają patrzeć z optymizmem na ciągły rozwój biologii komórki oraz możliwości poprawy efektywności odczytywania informacji genetycznej.

Katarzyna Chat, Jerzy Peszke, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie


INFOTECHNOLOGIE

La Dolce IFA

W 2017 r. na świecie sprzedano elektroniczny sprzęt powszechnego użytku za 976 mld USD, a w tym roku oczekuje się, że popyt wzrośnie o ponad 3%, osiągając wartość 1,014 bln USD!

Jerzy Bojanowicz


Postępy Wielkiego Brata

Właściciel Facebooka Mark Zuckerberg przyznał, że jego aplikacja, dzięki której dostęp do danych jej użytkowników mieli pracownicy Cambridge Analytica, mogła pozyskać informacje o ok. 87 mln osób. Lecz Cambridge Analytica zaprzeczyła. Twierdzi ona, że pozyskała dane „tylko” ok. 30 mln ludzi. Tak, czy inaczej to gigantyczna ilość danych. Ale to tylko jeden z przykładów możliwości inwigilacji użytkowników Internetu.

Maciej Kamyk

 


INŻYNIER

Początki informatyki w Polsce (7). Automatyzacja przetwarzania danych

„Przegląd Techniczny” w numerze 30 z 1964 r. zamieścił na pierwszej stronie obszerny artykuł pt. Automatyzacja przetwarzania danych – nieodzowny czynnik postępu technicznego. Od tamtej pory minęło ponad pół wieku. Przypominamy fragmenty z tego artykułu dla porównania -  jakie  wizje i prognozy autorów okazały się realne.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? Zarobki inżynierów


Filozofia pojęć technicznych (121). Pismo


Giełda wynalazków i projektów. Z Lublina dla elektroauta


Wino dla inżyniera (200). Winna arystokracja


Parlament 500 milionów. Cyfrowi dedektywi. Odra się rozlała


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Wiesław Drewnowski. Piotr Kula


Wątpię, więc jestem. Pogoda dla bogaczy


Efekty-defekty


Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego – co się za tym kryje?

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego związane są z hasłem wykorzystania sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego. To ważny i aktualny temat. Mimo kontrowersji, jakie wywołał sławny list Future of Life Institute, w którym wiele znanych osobistości (między innymi Steven Hawking i Elon Musk) wyraziło obawę, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zagłady ludzkości – dziedzina ta intensywnie się rozwija. Pracują nad nią zespoły naukowe we wszystkich znaczących uniwersytetach na całym świecie, różne instytuty badawcze tworzą stosowne praktyczne rozwiązania i naukowe opracowania, powstają zespoły nastawione na rozwijanie sztucznej inteligencji i jej zastosowań w takich firmach jak Facebook (gdzie liderem grupy zajmującej się sztuczną inteligencją został znany specjalista Yann LeCun, były profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, a potem do współpracy włączył się Gary Marcus), czy przeglądarka Google, która wchłonęła rozwijającą systemy sztucznej inteligencji firmę DeepMind , której program AlphaGo pokonał arcymistrza Lee Sedola w trudniejszej od szachów grze Go. Na badaniach dotyczących sztucznej inteligencji buduje swoją przyszłościową strategię firma IBM, oferująca inteligentną wyszukiwarkę o nazwie Watson. Programy pełniące rolę inteligentnych asystentów wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych oferują Facebook (asystent M), Apple (program Siri), Microsoft (program Cortana) oraz Google (program Google Now). Listę można by było wydłużać.

Nie jest to właściwe miejsce, żeby próbować opisać – nawet w skrócie – to, co specjaliści sztucznej inteligencji już osiągnęli, a także do czego zmierzają i co zapewne osiągną. Ale podkreślić należy, że ustawiczny wzrost możliwości programów sztucznej inteligencji wyraźnie zmierza do tego, że już niedługo (za 10? a może za 20 lat?) wyprzedzą one intelektualnie ludzi. Trzeba się do tego przygotować!

W Europie jest kilka programów rozwoju sztucznej inteligencji związanych z działaniami rządów (tu najaktywniejsi są Francuzi) oraz z aktywnością naukowców wielu krajów, którzy pod hasłem ELLIS postulują stworzenie Europejskiego Laboratorium Uczenia i Systemów Inteligentnych (European Lab for Learning & Intelligent Systems). W inicjatywie tej uczestniczą naukowcy z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii, a także z Izraela, który w sprawach naukowych zwykle grawituje ku Europie. Niestety nie ma tam żadnego polskiego nazwiska. Tymczasem polscy naukowcy także uczestniczą w tym dziele rozwoju sztucznej inteligencji, oczywiście na miarę możliwości, jakie stwarza chronicznie niedofinansowana polska nauka. Kilka osiągnięć Polaków w dziedzinie sztucznej inteligencji zyskało międzynarodowe znaczenie. Najbardziej znana jest technika tak zwanych zbiorów przybliżonych, zaproponowanych przez (nieżyjącego już niestety) profesora Zdzisława Pawlaka, podchwycona przez wielu uczonych na całym świecie, szczególnie w Chinach. W Polsce powstała też koncepcja automatycznego rozumienia obrazów, która także stała się źródłem inspiracji dla wielu zagranicznych prac naukowych i zastosowań praktycznych.

Niedawno opublikowany został komunikat Ministerstwa Cyfryzacji zatytułowany „Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej dotyczące sztucznej inteligencji”. Powiadamia on, że „z inicjatywy Polski państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji i jej potencjału dla rozwoju gospodarki UE”. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego dokumentu, bo nie ze wszystkimi się zgadzam, ale z uznaniem odnotowuję fakt, że rząd polski stara się aktywnie uczestniczyć w procesie budowania zrębów zastosowań sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, która ostatnio trochę traciła dystans w obszarze tej tematyki w stosunku do USA i krajów Dalekiego Wschodu.

Ryszard Tadeusiewicz


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl