W numerze 11/2018

100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Sto lat niepodległości po inżyniersku

W różnych środowiskach trwają już obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Ich kulminacja nastąpi – jak wskazuje kalendarz – w listopadzie br. Do obchodów pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP, realizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA, włączyła się Naczelna Organizacja Techniczna, organizując 26 kwietnia w Warszawskim Domu Technika uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych pt. „Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości”.

Henryk Piekut


List Prezydenta PR, Andrzeja Dudy


Fotorelacja z Konferencji


Kalendarium 1948-1949


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Zinformatyzować cały kraj

Informatyka w latach 70. ub. wieku miała stać się jednym z głównych mechanizmów rozwoju. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (Preto) opracowało program na kolejną pięciolatkę 1971-75, w którym cele gospodarcze już zdecydowanie dominowały nad podejściem akademickim.

Marek Hołyński


Początki informatyki w Polsce (7). Automatyzacja przetwarzania danych

W poprzednim numerze przytoczyliśmy fragmenty z obszernego artykułu pt. „Automatyzacja przetwarzania danych – nieodzowny czynnik postępu technicznego”, zamieszczonego w „Przeglądzie Technicznym” nr 30 z 1964 r. Przypominamy porównanie ówczesnego stanu informatyki w Polsce i za granicą.


GOSPODARKA

Z REKARTONEM doganiamy „starą” Unię

Z Tadeuszem Pokrywką, prezesem Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, rozmawia Henryk Piekut.


EDUKACJA

Po co kształcenie techniczne?

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – sentencję chińskiego filozofa Konfucjusza (551-479 p.n.e.) cytowano w dwóch wystąpieniach na VI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”, której tematem była „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym” (9 maja 2018 r., Warszawski Dom Technika NOT.

Jerzy Bojanowicz


Drewniane materiały opakowaniowe podlegają regulacjom prawnym

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) coraz częściej otrzymuje informacje od służb fitosanitarnych innych państw, m.in. Ukrainy, Białorusi czy Chińskiej Republiki Ludowej, o zakwestionowaniu przesyłek różnych towarów, np. silników, maszyn, narzędzi, śrub, żarówek i innych, z powodu wykorzystania do ich pakowania drewnianych materiałów opakowaniowych niespełniających międzynarodowych norm fitosanitarnych. Zakwestionowanie przesyłki przez narodowe służby fitosanitarne kraju odbiorcy rodzi dla eksportera kłopoty, czasem bardzo poważne, skutkujące stratami finansowymi.

Adam Błochowiak, Katarzyna Radziejewska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu


NAUKA

Modelowanie geologiczne 3D w zagadnieniach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

W artykule zaprezentowano zagadnienia budowy trójwymiarowych, numerycznych modeli geologicznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie w pracach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem obiektów geologicznych. Przedstawiono cele modelowania złóż, typy wykorzystywanych danych geologicznych i geofizycznych, główne elementy modeli złożowych oraz schemat procesu ich budowy. Omówiono wagę każdego z etapów procesu badawczego oraz charakter uzyskiwanych wyników. Przedstawiono przykłady rzeczywistych modeli złożowych opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym, jak również zaprezentowano możliwości ich zastosowania w interpretacji geologiczno-złożowej.

Krzysztof Sowiżdżał, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy


XV FORUM INŻYNIERSKIE, Poznań, 5.06.2018 r.

XV Forum Inżynierskie

XV Forum Inżynierskie wpisuje się w główny nurt tematyczny, podejmowany podczas poprzednich spotkań na czerwcowych Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT


GOZ – nowa szansa na innowacje

Z Łukaszem Sosnowskim z Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


Programy NCBR dla innowacyjnej gospodarki obiegu zamkniętego

Z rocznym budżetem około 1 mld Euro Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się wsparciem prac badawczo-rozwojowych służących innowacjom procesowym i produktowym, dającym możliwość aplikacji w krajowej gospodarce. Od blisko 11 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac B+R. Poprzez współfinansowanie procesów badawczych wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów.

dr Oktawian Makowski – Koordynator Projektu z obszaru chemia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


DŹWIGNIA 2018

Kreatywność z pasją

Łódź i okolice kojarzyły się przez dwa wieki z przemysłem lekkim. Ten pokazany w „Ziemi obiecanej” przestał istnieć na skutek przemian po 1990 r. i procesu globalizacji. Przywrócić w tamtej postaci już się go nie da. W rejon Łodzi od ponad 20 lat – dzięki centrom handlowym firmy PTAK – ciągną jednak po ubiory krajowi i zagraniczni kupcy oraz zwykli obywatele. Zanim odwiedziłem takie Centrum w Rzgowie, przypuszczałem, że ubiera się ich tam w importowane produkty z Azji.

Henryk Piekut


ZDROWIE

Bardzo krótki oddech

Jeśli nie nowotwory, nie choroby układu krążenia, to...

Irena Fober


Czujny anioł stróż

Naukowcy z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skonstruowali monitor oddechu, dzięki któremu za pomocą tzw. transmisji rozgłoszeniowej można równocześnie u wielu osób kontrolować parametry oddechu, jego siłę i częstotliwość, a także puls, temperaturę, jakość snu oraz zmiany położenia ciała. if


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Felieton. Konstytucja dobrego biznesu


Filozofia pojęć technicznych (122). Prefabrykat


Giełda wynalazków i projektów. Gładkie 3D i diament w kompozycie


Wino dla inżyniera (201). Wina bratanków


Parlament 500 milionów. Mało składowania, dużo recyklingu


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Andrzej Pisula, Agnieszka Sobczak-Kupiec


Wątpię, więc jestem. Czy nas na to stać?


Efekty-defekty


Upowszechnianie idei Przemysłu 4.0

W IV kwartale 2017 r. po raz pierwszy od trzech lat inwestycje miały większy wpływ na tempo rozwoju gospodarki niż konsumpcja, dając wzrost o 11,3%. Szybsze tempo wzrostu zanotowano w kluczowych segmentach gospodarki tj. w przemyśle, budownictwie, handlu i transporcie. To dobrze rokuje na ten rok, zwłaszcza dla branży innowacji. Polska z 18% udziałem przemysłu w PKB należy do europejskiej czołówki, a sektor przemysłowy, po załamaniu w 2009 r., nieprzerwanie rośnie i jest jednym z motorów polskiej gospodarki. Komisja Europejska przewiduje, że po wzroście PKB o 4,6% w ubiegłym roku, w 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,2%, a w 2019 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,6%. Wskaźniki te, zdaniem Komisji, będą jedne z najwyższych w UE. Dobre perspektywy polskiej gospodarki i szybki rozwój przemysłu generują nowe miejsca pracy, co sprawia, że w ostatnich miesiącach mamy rekordowo niskie bezrobocie. Jednocześnie firmom jest coraz trudniej pozyskać dobrze wykwalifikowanych pracowników. W takim kontekście robotyzacja i automatyzacja przedsiębiorstw staje się podstawą dalszego rozwoju firm.

Chcąc utrzymać przewagę i wejść poziom wyżej na drabinie rozwoju gospodarczego, polskie przedsiębiorstwa muszą przestawić się na nowe tory. Przemysł 4.0 przestał być marketingowym sloganem. To konieczność, która pociąga za sobą nie tylko nieuchronne dziś zmiany technologiczne, ale przede wszystkim nową filozofię zarządzania i poważne zmiany w kompetencjach kadry kierowniczej. Efektem robotyzacji będzie wzrost popytu na aplikacje umożliwiające elastyczne dostosowanie i konfigurację linii produkcyjnych do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa oraz oprogramowanie zabezpieczające pracę robotów.

Pozytywne zmiany widać już dziś. Szybkie tempo rozwoju jest wynikiem m.in. tego, że Polska staje się motoryzacyjnym zagłębiem, a przemysł motoryzacyjny jest głównym odbiorcą robotów przemysłowych. Jak podaje Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR), średnia gęstość robotyzacji dla wszystkich branż wynosi w Polsce 32 roboty na 10 tys. pracowników, przy średniej światowej – 74 i europejskiej – 99 jednostek na 10 tys. pracowników. Daleko nam do światowych liderów: Korei Południowej z wynikiem – 631, Singapuru – 488, Niemiec – 309, czy nawet sąsiadów z Europy Środkowo-Wschodniej. Zdecydowanie wyprzedzają nas Słowacja – 135, Czechy – 101 i Węgry – 57 jednostek na 10 tys. pracowników. Rodzime firmy zaczynają inwestować nie tylko w robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych, ale również w oprogramowania wspierające zarządzanie produkcją, umożliwiające komunikację z maszynami i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Wyraźny wzrost w strukturze PKB w zakresie inwestycji pozwala sądzić, że procesy inwestycyjne nabiorą w tym roku rozpędu.

Czy nasza gospodarka nadąży za tempem zmian i odnajdzie się u progu rewolucji przemysłowej? Z pewnością będziemy o tym żywo dyskutować podczas Targów ITM Polska Innowacje Technologie Maszyny, które 5-9 czerwca br., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich skupią liderów z sektora innowacji, producentów maszyn i podzespołów, a przede wszystkim miłośników najnowszych rozwiązań technologicznych – Inżynierów 4.0 i inwestorów. Nie należy bowiem zapominać, że najważniejszym aspektem przemian jest przede wszystkim człowiek – specjalista doskonale kooperujący z maszyną, świetnie wykwalifikowany inżynier, wyposażony w najnowszą wiedzę techniczną, którą wykorzystuje podczas zarządzania zrobotyzowaną linią produkcyjną.

Cieszymy się, że od kilku lat targi ITM Polska są największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkaniem takich właśnie ekspertów, a miniona edycja skupiła blisko 18 000 profesjonalistów działających w obszarze nowych technologii i automatyzacji produkcji.

W czerwcu w Poznaniu skupimy się na upowszechnianiu idei Przemysłu 4.0. Sporo miejsca poświecimy również drukowi 3D. Będą to dwa główne tematy dedykowanych ścieżek zwiedzania, które chcemy w tym roku zaproponować uczestnikom targów. Zwiedzający pod pieczą wykwalifikowanych przewodników odwiedzą stoiska wybranych firm, których oferta produktowa zawiera najnowsze technologie dla zintegrowanego przemysłu. Do współpracy zaprosiliśmy wystawców, którzy w swojej ofercie posiadają maszyny, urządzania, rozwiązania technologiczne i oprogramowanie działające zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 oraz wystawców związanych z branżą druku 3D, producentów i dystrybutorów drukarek i skanerów 3D, dostarczających technologie obróbki powierzchni oraz usługodawców.

Szczególnie zachęcam Państwa do udziału w XV Forum Inżynierskim, w ramach którego pokazane zostaną praktyczne działania w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Przedstawione zostaną nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w targach ITM Polska. Jestem przekonany, że pobyt na targach, zapoznanie się z międzynarodową ekspozycją nowości technologicznych i licznymi premierami rynkowymi, konferencje i spotkania ze specjalistami będą dla Państwa inspiracją, która przyczyni się do kreowania silnej marki własnych przedsiębiorstw, budowania przewagi konkurencyjnej oraz wdrażania idei Przemysłu 4.0.

Przemysław Trawa, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl