W numerze 20/2018

GOSPODARKA

Spotkajmy się w Katowicach

Z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Pregielem, prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii rozmawia Zygmunt Jazukiewicz


Program Europejskiego Forum Technologicznego w Katowicach


Woda wycieka, pieniądze też

W opinii kontrolerów NIK poziom świadczonych usług wodociągowych w Polsce nie usprawiedliwia wysokiej ceny dostarczanej wody! Kto za to ponosi odpowiedzialność? I kiedy można liczyć na poprawę?

Marek Bielski (na podst. raportu NIK)


INFOTECHNOLOGIE

Nowe technologie dla nowej filozofii życia

Wchodzimy w erę gospodarki współdzielenia, gdzie wygoda korzystania z dóbr niweluje atrakcyjność ich posiadania. Pozostaje w nas jednak głęboko zakorzeniona potrzeba „bycia kimś”, na którą dotychczas odpowiadaliśmy gromadząc powszechnie pożądane dobra czy wyznaczniki statusu, jak np. egzotyczne wycieczki czy drogie samochody lub gadżety. Jak potrzebę tę będziemy zaspokajali w nadchodzącej przyszłości? Jakie znaczenie będzie miała dla nas lokalność? Jak będziemy odnajdywać się w świecie ekonomii cyrkularnej?

Stefan Dunin­‑Wąsowicz


Świat bez przemysłu?

Interesujący esej Stefana Dunin- Wąsowicza prowokuje do dalszych refleksji, do których zachęcamy PT Czytelników. Z pewnością jest też druga strona tego „medalu” przyszłości opisywanego przez autora. Jaz.


Berliński najazd cyfrowych dyktatorów

Sprawozdanie z targów IFA w Berlinie.

Jerzy Bojanowicz


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodległości 1965 – 1967


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Internet puka do drzwi

W końcu lat 80. ub. wieku z komputerowymi sieciami krajowymi zaczęło się robić już całkiem nieźle. Gorzej było z wyjściem na zewnątrz. To w dużej mierze zależało od kapryśnych telefonów i modemów oraz humorów podejrzliwych władz. Nie zawsze się udawało zbyt dużo wysłać lub odebrać, co widać z poniższej relacji.

Marek Hołyński


Początki informatyki w Polsce (15). Pierwszy INFOSYSTEM

W 1986 r. „Przegląd Techniczny” obchodził jubileusz 120-lecia swego istnienia. Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy, w sposób pozostawiający trwały dorobek dla kraju, redakcja wystąpiła z inicjatywą zorganizowania po raz pierwszy w Polsce międzynarodowej wystawy zasto­sowań systemów komputerowych, pod hasłem INFOSYS­TEM. Ze względu na skalę przedsięwzięcia udało się je zorganizować w kwietniu 1987 r.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


NAUKA

Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa

Z dr. inż. Zygmuntem Krasińskim, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, rozmawia Irena Fober.


SMOG powróci

W artykule opisano obecną sytuację dotyczącą smogu w Polsce przed sezonem grzewczym. Zaprezentowano założenia programu Czyste Powietrze oraz projekt norm węgla. Opisano sytuację w zakresie składowania odpadów na wysypiskach, na których występują pożary. Opisano specyfikę i przyczyny powstawania smogu letniego.

Marcin Morawski, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (studia z zakresu zarządzania i marketingu oraz public relations). Posiada blisko 20-letnie doświadczenie eksperckie z zakresu zarządzania oraz dziennikarskie. Przygotowuje się do przewodu doktorskiego na Politechnice Śląskiej.

 


INNOWACJE

Mały przemysł 4.0

Świat poszedł do przodu,  my utknęliśmy w poprzedniej epoce – oto komentarz ekspertów, którzy przyjrzeli się cyfrowej transformacji w polskich przedsiębiorstwach. Czasami... nie było czemu się przyglądać. Aż 84% menedżerów produkcji przyznaje, że w ich firmach dane te zapisuje się ręcznie, a co czwarty nadal przetwarza je analogowo, czyli na papierze

Irena Fober


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? Najważniejsze dla energetyki


Recenzja PT: Przeciw dyskredytacji wiedzy


Filozofia pojęć technicznych (128). Katastrofa


Giełda wynalazków i projektów. Inteligencja dronów


Wino dla inżyniera (207). Polskie wina z vitis vinifera


Parlament 500 milionów. Agenda do końca roku. Nagrody. Zielone światło dla energii i mobilności


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Jerzy Czuczman, Janusz Ptak


Wątpię, więc jestem. Mów do mnie…


Efekty-defekty


Indywidualiści w zespole!

Wielokrotnie na naszych łamach przywoływaliśmy oczywiste stwierdzenie, że współczesne technologie zmieniają nie tylko procesy wytwarzania, ale także codzienne życie każdego z nas. Są one wynikiem twórczej pracy zespołów, w skład których wchodzą specjaliści różnych, często bardzo odległych od siebie dziedzin. Czas pojedynczych wynalazców – współczesnych Edisonów – praktycznie należy do przeszłości. Rodzi to nowe zadania nie tylko dla twórców techniki, ale całego społeczeństwa. Najważniejsze zadanie stoi przed edukacją, która tak naprawdę odpowiada za to, czy umiemy rozwiązywać większość problemów w życiu społecznym i gospodarczym, czy nadążamy mentalnie za dynamicznymi zmianami technologicznymi?

Polska szkoła nie uczy pracy zespołowej, która leży u podstaw interdyscyplinarności, ale też nie wspiera rozwoju indywidualnych talentów. Stawia niestety na przeciętność. A właśnie umiejętność współpracy wybitnych specjalistów jest niezbędna do efektywnego i czynnego włączenia się każdego kraju w postęp technologiczny. Postęp, który jest nie tylko napędem gospodarki, ale również fundamentem poziomu życia pojedynczych osób i ich zbiorowości – społeczeństwa.

W bardzo licznie organizowanych dyskusjach o innowacyjności, konkurencyjności gospodarki, nadrabianiu zaległości brakuje mi właśnie tego elementu zespołowości pracy. A jest on niezbędny, aby osiągnąć interdyscyplinarne cele, które stawia przed ludzkością zachodząca właśnie IV rewolucja przemysłowa. Czy mogą w niej wziąć udział i mieć szansę polskie, małe i średnie przedsiębiorstwa? Obawiam się, iż nie są do tego przygotowane, i to nie tylko z powodu braku środków finansowych. Są one nieprzygotowane również w sferze organizacyjnej i mentalnej. Z wiedzą i umiejętnościami polski inżynier radzi sobie dobrze pomimo, iż zasoby wiedzy w poszczególnych branżach są obecnie tak duże, iż trudno aby mógł je opanować jeden człowiek. Dlatego do tworzenia nowych wyrobów jest niezbędna suma dogłębnej wiedzy poszczególnych osób, tworzących zespół, a także umiejętność wymiany między nimi myśli, informacji i doświadczenia. Dopiero w zgodnie współdziałającej grupie osób (co nie oznacza braku sporów) może powstać nowy wyrób, technologia, czy zostać wypracowana nowoczesna organizacja pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą nauczyć się współpracować ze sobą, aby sprostać interdyscyplinarnym zadaniom i tworzyć wspólne, wielofirmowe zespoły, złożone ze specjalistów znających się często na wąskich dziedzinach.

Czy nasze szkoły i uczelnie przygotowują absolwentów do pracy w takich zespołach? Każdy z jego uczestników musi bowiem dysponować nie tylko znajomością własnej specjalności, ale też umieć rozmawiać i współdziałać z innymi członkami zespołu. Ważne też, by dobrze wiedział po co i dla kogo realizuje projekt, tworzy wyrób itp. Warto by temat wyrabiania tzw. miękkich umiejętności u osób o wysokich kwalifikacjach w swojej dziedzinie został dostrzeżony przez odpowiedzialnych za edukację na wszystkich poziomach. Dlatego uważam, iż temat ów - umiejętność pracy zespołowej - powinien być jednym z głównych na konferencjach, spotkaniach, poświęconych innowacyjności, zaawansowanym technologiom, sztucznej inteligencji, internetowi rzeczy itp.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl