W numerze 23/2018

INNOWACJE

Przyszłość pod władzą 5G

12 września Orange Polska i Huawei uruchomili w Gliwicach stację obsługującą sieć mobilną w technologii 5G. Te pierwsze w Polsce testy prowadzone poza laboratoriami potrwają do końca roku.

Jerzy Bojanowicz


Ku śmigłowcom samodzielnym

Samoloty latają na takiej samej zasadzie jak ptaki, chętnie. Natomiast helikoptery nie poruszają się w powietrzu jak ptaki. Są utrzymywane w powietrzu przez różnorodne siły i sterownicze urządzenia działające w opozycji do siebie, a jeśli wystąpi jakiekolwiek zakłócenie w tej delikatnej równowadze, śmigłowiec natychmiast traci lotne właściwości, niekiedy z tragicznym skutkiem.

Maciej Kamyk


XII IWIS pełen pomysłów

Od lat w murach Politechniki Warszawskiej gości Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (International Warsaw Invention Show). Tym razem uroczyste otwarcie tego salonu innowacji nastąpiło 15 października. I tym razem honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i szereg innych szacownych instytucji jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FSNT NOT. Przegląd Techniczny jest od początku jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. Jaz


GOSPODARKA

Drogi lokalne - tylko dla mocnych?

Z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Barbarą Dzieciuchowicz rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodległosci 1971 – 1972


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

I czasopisma

Kiedy nie było jeszcze Internetu wiedzę informatyczną czerpało się przede wszystkim z fachowych czasopism i książek. Przygotowania do uruchomienia poważnego czasopisma o tematyce komputerowej rozpoczęto latem 1965 r. Cykl poligraficzny trwał wtedy trzy miesiące, więc pierwszy numer pisma, pod mało atrakcyjnym tytułem „Maszyny matematyczne, zastosowania w gospodarce, technice i nauce”, jest datowany na listopad-grudzień.

Marek Hołyński

 


NAUKA

Wkład inżynierów i prasy technicznej w odbudowę niepodległej Polski

Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia nie tylko walki, ale również pracy, jaką wykonali nasi przodkowie – szczególnie inżynierowie w odbudowie kraju. Odrodzona Polska zbudowała zręby nowoczesnego przemysłu obronnego i lotniczego, własny port – Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy oraz wykształciła wybitnych twórców techniki. Inżynierowie i technicy chętnie zrzeszali się oraz dzielili swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopism technicznych, m.in. w „Przeglądzie Technicznym” – czasopiśmie ze 152-letnią tradycją, organu statutowego FSNT-NOT, wydawanego obecnie przez Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Magdalena Borek-Daruk, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT,

mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny


ZDROWIE

Stół z bezpiecznym obrazem

Obrazowanie rentgenowskie jest dzisiaj podstawową metodą diagnostyki medycznej, stosowaną również podczas operacji. W trakcie jednego zabiegu trzeba czasami wykonać nawet kilkadziesiąt zdjęć. Nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny narażeni są przez to na negatywne skutki zwiększonego poziomu radiacji.

if


Sztuczne serce w polskiej piersi

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wszczepiono 66-letniemu pacjentowi sztuczne serce. Zabieg trwał 6 godzin i był pierwszą taką operacją w Polsce.

if


INŻYNIER

Kariera i koniec RWD

W ciasnej i mroczej piwnicy pod gmachem Politechniki Warszawskiej już w roku 1921 pracowała w niezmiernie trudnych warunkach grupa młodych i zapalonych studentów. Griupa ta z czasem przemienić się miała w słynną i znaną na całym świecie grupę RWD – Rogalski, Wigura i Drzewiecki - pisze Bohdan Arct, pilot i pisarz.

Marek Bielski


Politechnika a odrodzenie kraju (2)

W poprzednim numerze przypomnieliśmy pierwszą część ciekawego artykułu pt. Politechnika a odrodzenie kraju” z „PT” nr 5-9 z 1919 roku. Było tam sformułowane założenie, że do należytego wykształcenia inżyniera niezbędne jest „odpowiednie środowisko” uczelni. Poniżej dokończenie, również z zachowaną oryginalną pisownią.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? Nobel za ważną trapię


Recenzja PT. Przygoda z geologią


Filozofia pojęć technicznych (130). Ekran


Giełda wynalazków i projektów. Pancerze ogniomistrzów


Wino dla inżyniera (209). Wina różowe


Parlament 500 milionów. Nasz gust – gorszy i droższy?


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Marcin Hołub, Wiktor Marek Zawieska


Wątpię, więc jestem. Czy znów się oderwała?


Efekty-defekty


Nie da się wszystkiego ukryć

Niedawno dwie światowe agencje ratingowe pozytywnie wypowiedziały się na temat stanu polskiej gospodarki. Jedna nawet podwyższyła ten ranking, co teoretycznie może przyciągać potencjalnych inwestorów i zachęcać do dalszego inwestowania tych, co już funkcjonują na polskim rynku.

Jednocześnie trwa straszenie gospodarki światowej zapowiadającym się wyhamowaniem jej rozwoju, ale jeszcze nie kryzysem. Tymczasem w kraju pojawiły się symptomy zbliżającej się inflacji oraz kłopotów energetycznych nieprzewidywanych wcześniej. Mało kto przewidywał, że przy uciesze górników i tych co do nich dokładali, ceny węgla tak szybko wzrosną. Jednocześnie kilkakrotnie wzrosły rynkowe ceny zakupów praw do emisji CO2, a większość polskiej energetyki (węglowej) z tych praw korzysta. Nie ma innego wyjścia jak istotna podwyżka cen za energię elektryczną i nie pomoże tu fakt, że ta polska energetyka jest w znaczącej części własnością spółek Skarbu Państwa. To są jednak spółki prawa handlowego i państwowa pomoc jest niemożliwa. Możliwa jest jednak ingerencja Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy dla małych odbiorców prywatnych. Przewiduje się, że energia dla gospodarstw domowych nie zdrożeje lub będzie to minimalna podwyżka „jak na wyborcze lata przystało”.

To zamrożenie cen prądu dla domu zrekompensować mają podwyżki dla innych odbiorców, którzy już płacą za niego po cenach rynkowych. W tej grupie mają się znaleźć także np. wspólnoty lokatorskie, oświetlanie osiedli itp. A to oznacza podwyżki czynszów mieszkaniowych dla większości społeczeństwa. Natomiast całe społeczeństwo odczuje te zmiany cen energii w postaci wzrostu cen usług i towarów. Ta „energetyczna” zmiana odbije się niekorzystnie na polskim eksporcie, bo nasze produkty będą mniej konkurencyjne. Nie ma obecnie produkcji bez udziału w niej energii- nawet krowy doi się dojarkami lub robotami elektrycznymi, a produkty mleczarskie to też ważna pozycja eksportowa.

Będąc przy rolnictwie trzeba przypomnieć o dwóch czynnikach cenotwórczych. Pierwszy dotyczący wszystkiego i wszystkich. To ceny paliw płynnych, które „dzięki”  polityce USA w stosunku do Iranu systematycznie rosną, a drugim była tegoroczna susza. Skutki tej ostatniej – mimo rządowego wsparcia dla poszkodowanych- są już widoczne w sklepach przy płaceniu za pieczywo. To o ile wzrosną ceny wszystkich produktów spożywczych z powodu suszy i drogich paliw przekonamy się niebawem.

Na szczęście minister spraw zagranicznych poinformował, że jak zajdzie potrzeba, to gaz z Rosji też kupimy po 2022 r. (koniec kontraktu jamalskiego). Osobiście nie wierzę, że ten skroplony z USA będzie tańszy od europejskiego. Skroplenie, regazyfikacja i transport przez ocean jednak muszą kosztować. Chwalący Polaków Donald Tramp tego nie pokryje. Może jednak ten gaz z USA nie będzie dominujący, więc i ceny tego paliwa nie podskoczą.

Wspomniana susza, na szczęście nie dotyczyła całego obszaru kraju, więc i jej skutki nie muszą być bardzo dotkliwe. Są za to jej pozytywne strony. Tej jesieni wielu rolników dokonało tzw. siewu bez orkowego, a to istotna oszczędność paliw. Natomiast urodzaj owoców niedotkniętych suszą wyzwolił u części ogrodników inicjatywę przetwórczą. Pojawiły się soki i inne przetwory nie skażone wielkim przemysłem.

Nie wierzę, że droga energia i rosnące ceny paliw wyzwolą w społeczeństwie nawyk oszczędzania. Chciałbym natomiast, aby rządzący przestali walczyć z wiatrakami (czytaj siłowniami wiatrowymi), bo będą kary za brak postępu w OZE i kolejne podwyżki cen prądu.

 Na podwyżki stóp procentowych, mimo zagrożenia inflacją się nie zanosi. Rada Polityki Pieniężnej jej nie widzi i na długo je zamroziła.

Henryk Piekut


Komentuje Waldemar Ruksć

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl