W numerze 25-26/2018

KANDYDACI DO TYTUŁU "ZŁOTY INŻYNIER 2018"

Drodzy czytelnicy. Już po raz 25 - mamy więc Jubileusz - będziecie Państwo wybierać najlepszych z najlepszych inżynierów, a więc decydować komu należy się tytuł: Diamentowego, Złotego, Srebrnego i wyróżnionego , a nawet Juniora Inżyniera Roku.

Głosujemy wybierając do 10.02.2019 r.  JEDNĄ osobę z listy, do której link jest nad spisem treści.


INNOWACJE

Dźwięk i obraz wagi ciężkiej

Czekający na ostatnią chwilę z zakupem świątecznych upominków mogli spokojnie wybrać sprzęt elektroniczny w trakcie 22. edycji Audio Video Show. Warunkiem sukcesu był portfel. Najlepiej ciężki.

Jerzy Bojanowicz


Na Laurowej Gali

Już po raz ósmy wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”. Na Uroczystą Galę w Warszawskim Domu Technika NOT przybyli 7 listopada liczni goście, by złożyć Laureatom zasłużone gratulacje i wręczyć piękne statuetki.

Jaz.


INŻYNIER

Dokumenty fenomenu

Dziś często mówimy o tym, jak odzyskaliśmy niepodległość, wskazując na aspekt historyczno-polityczny. Pytaniem równie ważnym w tym przypadku jest kwestia: - Jak odzyskaliśmy technikę?

Jerzy Bojanowicz


Nauka i przemysł – konieczna unijna synergia

To były dwa bardzo pracowite i interesujące dni podczas których debatowali uczestnicy Europejskiego Forum Technologicznego (Katowice, 26 – 27.09.2018). Agenda Forum, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na terenie pokopalnianym, obejmowała kilkadziesiąt sesji i warsztatów, prezentacji oraz imprez towarzyszących, w tym Kongres energetyczny oraz konferencję górniczą.

Janusz Kowalski


Sto lat po Koncercie z Naczelnikiem

W 113-letniej historii Domu Technika w Warszawie zapisało się wiele wydarzeń doniosłych i mających ogromne znaczenie dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki Polski.

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Początki informatyki w Polsce (17). Zamiast podsumowania

To już ponad 33 lata minęły od czasu wystąpienia przez Redakcję „Przeglądu Technicznego” z inicjatywą zorganizowania po raz pierwszy w Polsce międzynarodowej wystawy zasto­sowań systemów komputerowych. Celem inicjatorów było, aby wystawa organizowana pod hasłem INFOSYS­TEM, z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia „PT”, pozostawiła trwały dorobek dla kraju w dziedzinie informatyki. Jak udało się to niezwykłe przed laty przedsięwzięcie? Zamiast podsumowania przytaczamy fragmenty z artykułu pt. „Infosystem’87” opublikowanego w „PT” nr 17 z 1987 r.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski


70 LAT INFORMATYKI W POLSCE

Zdrowa kondycja jubilata

Przez cały mijający właśnie rok „Przegląd Techniczny” publikował artykuły omawiające różne aspekty bogatych dziejów polskiej informatyki. Uhonorowaliśmy w ten sposób 70-lecie jej powstania. Za początek tej nader obecnie istotnej dziedziny wiedzy i praktyki przyjmuje się powszechnie 23 grudnia 1948 r. Był to dzień utworzenia w Państwowym Instytucie Matematycznym zespołu nazwanego Grupa Aparatów Matematycznych, którego zadaniem było stworzenie polskiego komputera.

Marek Holyński


100-LECIE ODRODZENIA POLSKI

Stulecie Niepodległości 1973 – 2017


NAUKA

Nagrody Fundacji Nauki Polskiej

Po raz 27. do wybitnych naukowców trafiły tzw. Polskie Noble. Są to   najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Jerzy Bojanowicz


Bioremediacja „in-situ” zestarzałego odpadu wiertniczego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi

W artykule przedstawiono opracowaną w INiG – PIB kompleksową technologię oczyszczania metodą in-situ odpadów wiertniczych ze starych dołów urobkowych. Obejmuje ona drenaż melioracyjno-odciekowy, modyfikację struktury odpadu, bioremediację podstawową stymulowaną przez wapnowanie oraz wzbogacanie środowiska odpadu w składniki biogenne, inokulację biopreparatem opracowanym na bazie autochtonicznych niepatogennych gatunków bakterii, grzybów i drożdży. Rozbudowany monitoring procesów bioremediacyjnych pozwala na optymalizację ich przebiegu oraz ocenę efektywności działania opracowanych biopreparatów.

prof. nzw. dr hab. inż. Teresa Steliga, mgr Piotr Jakubowicz

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie


ZDROWIE

Kawa na ławę

Każdy z nas usłyszał kiedyś od lekarza, żeby nie pić tyle kawy, bo wypłukuje z organizmu magnez i wapń, podnosi ciśnienie, wywołuje arytmie, szkodzi żołądkowi i może stanowić istotny czynnik ryzyka raka trzustki... Tymczasem w ciągu ostatnich kilku lat kawa z czarnej listy niezdrowych używek wysunęła się na pozycję wschodzącej gwiazdy chemoprewencji, a eksperci zalecają, żeby pić od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie, bo wtedy nasz organizm w pełni doceni jej silny potencjał antyoksydacyjny.

Irena Fober


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Recenzja PT: Biografia Ignacego Łukasiewicza prof. Zbigniewa Wójcika


Filozofia pojęć technicznych (131). Kratownica


Giełda wynalazków i projektów. Wynalazki na nowe 100-lecie


Wino dla inżyniera (211). Jak to z winem bywało


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2018": Kazimierz Banasik, Zbigniew Chachulski, Janusz Zalarski


Wątpię, więc jestem. Czas na Konopnicką


Efekty-defekty


Parlament 500 milionów. Oceany plastiku


Parlament 500 milionów. Oceany plastiku


Rok wielkich jubileuszy

Rok wielkich jubileuszy

W mijającym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez ten rok na łamach Przeglądu Technicznego przypominaliśmy najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w odrodzonym państwie polskim, głównie w nauce, technice i gospodarce. Przypomnieliśmy również uwarunkowania kulturalne, społeczne i praktyczne, które bądź wspomagały, bądź hamowały rozwój młodego państwa polskiego.

W 2018 r. przypadło również 70-lecie polskiej informatyki. Jej historię i bogaty dorobek opisał w cyklu artykułów prof. Marek Hołyński. Jednocześnie przypominaliśmy publikacje na tematy informatyczne, jakie przez te 70 lat ukazywały się na naszych łamach. Redakcja Przeglądu Technicznego zgodnie ze swoją misją informowania o nowościach techniki, jako pierwsza rozpoczęła edukację informatyczną. Jeszcze przed wielkim „wysypem” czasopism informatycznych w Przeglądzie Technicznym co tydzień ukazywał się dział „Przegląd Komputer”. To z inicjatywy Przeglądu Technicznego i przy wydatnym udziale została zorganizowana pierwsza w Polsce wystawa komputerowa INFOSYSTEM. Odbyła się ona w 1967 r. we Wrocławiu. Był to bardzo ważny punkt programu obchodów 120-lecia istnienia Przeglądu Technicznego. Chcieliśmy wówczas, aby to zasłużone, nie tylko dla społeczności technicznej czasopismo, towarzyszące polskiej przedsiębiorczości. Jeszcze od czasów zaborów, wniosło znaczący wkład w cywilizacyjny skok Polski. A takim były niewątpliwie osiągnięcia polskich elektroników i informatyków. Pomimo ograniczeń wynikających z gospodarki centralnie sterowanej oraz COCOMU polscy inżynierowie wspaniale radzili sobie już w latach siedemdziesiątych z wyzwaniami nowoczesnych dziedzin techniki.

Dzieje ostatnich 100 lat Polski spowodowały, że nie ma u nas kultu techniki i jej twórców. A przecież Polacy mają bardzo duży udział w rozwoju cywilizacji technicznej i to nie tylko w kraju, ale poza jego granicami. Prezentowaliśmy ich sylwetki i ich dzieła wielokrotnie, postulując, aby znaleźli się w podręcznikach historii. Takie postaci jak: Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski, Mieczysław Bekker, Paweł Baran, Stefan Kudelski rozsławiają imię Polski (często jednak są bardziej znani poza jej granicami niż w kraju).

Mam nadzieję, że obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które będą trwały jeszcze przez 3 lata, wzmocnią pozytywistyczny komponent patriotyzmu. Wielu małych i wielkich twórców cywilizacji powinno stać się patronami szkół, ulic, a nawet doczekać pomników, przypominających wybitnych twórców techniki. Liczę również, że szczycąc się dorobkiem gospodarczym II RP politycy również bardziej chętnie będą zaszczycać swą obecnością takie wydarzenia, jak: finały olimpiad technicznych, informatycznych, wynalazczych itp. Byłoby dla laureatów tych konkursów – ludzi młodych - znakiem, iż warto poświęcić się trudnym studiom technicznym, wybrać zawód inżyniera i mieć odpowiedzialny wpływ na rozwój naszej planety.

W momencie, gdy piszę te słowa trwa Szczyt Klimatyczny (COP) w Katowicach. Trudno przesądzić, czy zostanie na nim wypracowany prawdziwie realny plan ochrony globu przed kataklizmami i globalnym ociepleniem, a tym samym nas i naszych dzieci. Najtrudniejszym jego elementem jest przebudowa ludzkiej świadomości i to u zwykłego mieszkańca ziemi, jak i u polityków, decydujących o tym co się na niej dzieje. Myślę, że jest to najsłabszy punkt w realizacji jakichkolwiek postanowień kolejnych szczytów klimatycznych, gospodarczych, czy społecznych. Ciągle bowiem do każdego z nas nie dotarło, iż tak wiele zależy od nas i to nie tylko przy urnie wyborczej.

Przed nami rok 2019, w którym także będziemy przypominać wiele rocznic związanych z historią ostatnich 100 lat naszych dziejów. Na pewno też bliższe i dalsze otoczenie Polski da nam wiele powodów do niepokoju i miejmy nadzieję do radości. Życzę, by ta ostania była w 2019 r. w ogromnej przewadze w naszym życiu osobistym i społecznym, zarówno blisko nas, jak i daleko na krańcach planety, a może i poza nią!

Ewa Mańkiewicz-Cudny


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl