W numerze 4/2019

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH***III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich odbędą się w Krakowie (13-15.06.2019 r.). Honorowy  Patronat nad wydarzeniami objęli: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Już teraz uczestnicy mogą się zarejestrować: http://rejestracja.enot.pl/fsnt/szip2019/index


ZŁOTY INŻYNIER 2018

Laureaci XXV Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego”


HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE 2018

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli jak planować rozwój

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przynosi efekty. Po tym jak wzrost gospodarczy przez kilka kwartałów utrzymywał się w okolicach 5%, by ostatecznie w 2018 r. wynieść 5,1%, można powiedzieć, że do azjatyckich tygrysów dołączył polski ryś. To nie przypadek – jest strategia, są efekty. Konsekwentne budowanie i rozwijanie systemu zarządzania rozwojem Polski pozwala nam stawić czoła wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

Wypowiedź dr. inż. Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju, Honorowego Złotego Inżyniera 2018


Na próżno żyje, kto nie jest nikomu użyteczny

Z prof. dr. hab. inżynierem, lekarzem medycyny Grzegorzem Pawlickim, twórcą kierunku studiów inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej, Honorowym Złotym Inżynierem 2018, rozmawia Irena Fober.


WYPOWIEDZI LAUREATÓW XXV EDYCJI PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW

Józef Siwiec - Diamentowy Inżynier 2018


Krzysztof Grządziel - Złoty Inżynier 2018. Kategoria „Menedżer”


Benedykt Roźmiarek - Złoty Inżynier 2018. Kategoria „Jakość”


Jan Siwiński - Złoty Inżynier 2018. Kategoria „Ekologia”


Józef Sztorc - Złoty Inżynier 2018. Kategoria „Zarządzanie”


Kazimierz Banasik - Srebrny Inżynier 2018. Kategoria „Nauka”


Janusz Bańkowski - Srebrny Inżynier 2018. Kategoria „Ekologia”


Krzysztof Brodzik - Srebrny Inżynier 2018. Kategoria „High-tech”


Tomasz Chmielewski - Srebrny Inżynier 2018. Kategoria „Nauka”


Waldemar Żółcik - Srebrny Inżynier 2018. „Kategoria Innowacje”


Henryk Żurawski - Srebrny Inżynier 2018. Kategoria „Jakość”


Katarzyna Leszczyńska-Sejda - Wyróżniony Inżynier 2018. Kategoria „Nauka”


Zbigniew Nowiński - Wyróżniony Inżynier 2018. Kategoria „Ekologia”


Krzysztof Rosołowski - Wyróżniony Inżynier 2018. Kategoria „Jakość”


Krzysztof Różewicz - Wyróżniony Inżynier 2018. Kategoria „Infrastruktura”


Janusz Zalarski - Wyróżniony Inżynier 2018. Kategoria „High-tech”


Adam Gabryś - Młody Inżynier 2018


Marcin Hołub - Młody Inżynier 2018


Paweł Mularczyk - Młody Inżynier 2018


EDUKACJA

Program dla ambitnych

Rozmowa z rektorem Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem.


INFOTECHNOLOGIE

Czas na dyskusję o sieci 5G

Najczęściej sieć 5G kojarzy się nam głównie z kolejną, wyższą generacją smartfonów i jeszcze „szybszym” łączem bezprzewodowym. Jednak nie prędkość, lecz gwarancja stałości uzgodnionych z operatorem parametrów będzie jej istotą.

Jarosław Tworóg,  wiceprezes KIGEiT


Innowacje przy okrągłym stole

Podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich spotkania Central and Eastern European Innovation Roundtable (21 stycznia br.) dyskutowano o potencjale gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej znaczeniu dla ich rozwoju.

boj.


INŻYNIER

Wielkie inwestycje II RP (3). Polityka przemysłowa rządu polskiego (c.d.)


NAUKA

Globalna rejestracja cząstek z kosmosu, projekt CREDO (cz. I)

W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiono metodę oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego za pomocą małych detektorów znajdujących się np. w popularnych smartfonach. Rejestracja ta ma służyć wielkoskalowemu badaniu, między innymi różnorodnego promieniowania dochodzącego nieprzerwanie z kosmosu do Ziemi. Ma ono ogromne znaczenie naukowe i wywiera wpływ np. na życie biologiczne na Ziemi i na funkcjonowanie nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Dla astrofizyków rejestracja ta może być nieocenionym źródłem informacji o mało znanym wysokoenergetycznym widmie promieniowania kosmicznego i przez to dostarczyć niezbędnych informacji do rozwiązania największych zagadek współczesnej kosmologii, jak np. ciemnej materii i energii. Zaproponowana metoda, ze względu na jej formę tzw. nauki obywatelskiej (popularne citizen science), ma także duże znaczenie socjologiczne i może obejmować wszystkich mieszkańców Ziemi.

prof. nzw. dr hab. Robert Kamiński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, projekt CREDO, mgr inż. Michał Niedźwiecki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, projekt CREDO


STAŁE POZYCJE

Wydarzenia


Co pan na to, inżynierze? W 100-lecie I Zjazdu Mierniczych


Felieton. Innowacyjnie dla kraju


Filozofia pojęć technicznych (134): Książka


Giełda wynalazków i projektów. Ku ekokopalnictwu


Wino dla inżyniera (214). Winne przekręty (2)


Parlament 500 milionów. Robot na jezdni. Europa jak na dłoni


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Dawid Myszka, Elżbieta Streker-Dembińska


Wątpię więc jestem. Wołać warto


Efekty-defekty


Ćwierćwiecze ze Złotym

To już 25. numer PT, w którym prezentujemy laureatów plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”. Warto w tym momencie spytać, czy osiągnęliśmy cel, jaki postawiliśmy sobie, rozpoczynając prezentację inżynierów z sukcesem „w herbie”.

Zależało nam, aby przybliżyć społeczeństwu rolę, jaką odgrywają inżynierowie nie tylko w technice i gospodarce, ale także w rozwoju cywilizacji i kultury. Przypominaliśmy, że otaczający nas świat praktycznie stworzyli ludzie techniki, którzy w swym działaniu uwzględniali i sprawy społeczne, i równowagę między techniką a ekologią. Przed ćwierćwieczem nie było to dla wszystkich oczywiste.

Matematyka, nauka logicznego myślenia, stała się przedmiotem drugorzędnym. Większość uczniów, wiedząc, że nie ma obowiązku zdawania matematyki na maturze, słabo przykładała się do tego niełatwego przedmiotu. Skutkowało to m.in. znacznym zmniejszeniem liczby chętnych na studia techniczne. Młodzi ludzie gremialnie szli na marketing i zarządzanie. Przeciwko niedocenianiu inżynierskiego wkładu w gospodarkę protestowały różne środowiska techniczne, w tym stowarzyszenia naukowo-techniczne sfederowane w NOT.

Obecnie sytuacja się poprawiła. Matematyka powróciła na egzamin maturalny, a uczelnie techniczne nie narzekają na brak chętnych. W tej zmianie mamy swój mały udział, gdyż „Przegląd Techniczny”, stowarzyszenia naukowo-techniczne, Naczelna Organizacja Techniczna, a także laureaci plebiscytu „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” nie przegapili żadnej okazji, aby przypomnieć, iż bez inżynierów postęp nie jest możliwy.

Tradycyjnie zapytaliśmy, czym dla laureatów jest zawód inżynierski, czy wiedza wyniesiona z uczelni (często później uzupełniania o elementy prawa i ekonomii) w dużej mierze przyczyniła się do ich sukcesów? Są to kwestie ważne nie tylko z punktu widzenia laureatów plebiscytu.

Niezwykle szybko zachodzące zmiany w nauce i technice rodzą bowiem pytanie o kształcenie inżynierów. Dyskusja na ten temat toczy się nie tylko w Polsce. Istotna jest tu odpowiedź na pytanie: co w naukach technicznych przyda się inżynierowi w jego pracy, niezależnie od tego, czy maszyny i urządzenia, które poznał w czasie studiów, będą jeszcze używane, czy też nie? Prawa fizyki i wynikające z nich praktyczne rozwiązania, stosowane w świecie materialnym, są niezmienne. Tyle tylko, że wiele czynności (również obliczenia i projektowanie), będących do niedawna domeną inżynierów, robią teraz za nich maszyny Przed nami sztuczna inteligencja – jaka przypadnie jej rola, a jaka człowiekowi?

Zawodowe drogi laureatów, którzy przez ćwierćwiecze odebrali laury w plebiscycie potwierdzają, że mają oni umiejętność przyswajania nowej wiedzy, niezbędnej do funkcjonowania i odnoszenia sukcesów w szybko zmieniającym się świecie nauki, techniki, a także wynikających z tego stosunkach społecznych.

Większość laureatów po okresie pracy „czysto” inżynierskiej, w produkcji, na liniach technologicznych, w budownictwie, IT, biurach projektowych czy też zapleczu naukowo-technicznym gospodarki, awansowała na kierownicze stanowiska. Nie oznacza to jednak, iż wiedza inżynierska wyniesiona z uczelni technicznych i rolniczych została odłożona do lamusa.

Laureaci podkreślają, iż projektowanie, logiczne myślenie jest jak najbardziej przydatne w zarządzaniu. Świat „myślących maszyn” powoduje, że człowiek znalazł się nagle w innym, niż znał, świecie. Rola twórców techniki – konstruktorów tego świata – będzie niezmiernie ważna. Oni staną się przewodnikami, od których będzie zależało, czy maszyny nie zdominują człowieka.

Z wypowiedzi i dotychczasowego dorobku laureatów plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” można wnioskować, iż są świadomi uwarunkowań i skutków 4. rewolucji przemysłowej (Industria 4.0). Życzymy im, aby zachowując kompetencje inżynierskie, nadal odnajdywali się i odnosili sukcesy w nowej erze cywilizacyjnej.

Wszystkim laureatom ćwierćwiecza, a szczególnie tym z roku odzyskania przez Polskę niepodległości, gratulujemy!

Ewa Mańkiewicz-Cudny

 

 


Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl